دانلود پایان نامه مدیریت :
شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه مدیریت : شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

طوفان
انسانی: آتش سوزی و تصادف .(کریمی ،1392،ص47)
2-2-5-3 ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات
شرکت های بیمه به طرق مختلف به ایجاد و افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی و بین المللی کمک می کنند. این کمک ممکن است به صورت مستقیم ، در قالب یک نوع بیمه، که به «بیمه اعتبار» معروف است صورت گیرد.
دراین صورت بیمهگرمتعهد میشودکه به جای بدهکاری که ازایفای تعهدخود استنکاف کرده، این بدهی را بپردازد، یا اینکه اگرخطر موضوع بیمه، ازهرنوع خطرهای غیر تجارتی مثل حوادث طبیعی باشد، بیمه گر ضمن اینکه متعهد پرداخت خسارت به هنگام وقوع حادثه موضوع بیمه می شود (چون موقعیت مالی بیمه گذار را تثبیت می کند) به گونه ای غیر مستقیم ، اعتبار او رادر مقابل بستانکاران و افراد طرف معامله اش نیز تقویت می نماید.(کریمی،1392،ص48)
2-2-5-4 توسعه سرمایه گذاری
در تمام انواع بیمه، حق بیمه از قبل دریافت می شود، بنابراین شرکت های بیمه قبل از آنکه خسارتی بپردازند ، حق بیمه دریافت می کنند. حق بیمه های از قبل دریافت شده که در اختیار شرکت های بیمه بودند و اصطلاحا « ذخایر فنی» نامیده می شود، می توانند به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار گیرند. ذخایر فنی شرکت های بیمه ممکن است به حدی باشد که به کار گیری آن ها، اثر قطعی در وضع اقتصاد آن کشور داشتاه باشد. (کریمی،1392،ص48)
2-2-5-5 تاثیر بر موازنه ارزی
«بیمه اتکایی» به معنی توزیع جهانی ریسک است،یعنی اینکه هر شرکت بیمه ای می تواند با توجه به امکانات مالی خود تا حد معینی ، خطر را قبول کند. لذا بیمه گذاران ناگزیرند یا از قبول بیمه ای با ارزش زیاد خودداری کنند یا برای هر مورد بیمه ای ، بیمه نامه ای صادر کرده و آن قسمت از ارزش مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آن هاست به بیمه گران دیگر واگذار کنند.که این بیمهگران اتکایی ممکن است شرکت های بیمه داخلی یا شرکت های بیمه اتکایی خارجی باشند.از آنجایی که نیاز به بیمه اتکایی برای هر کشوری قطعی است ، بنابراین قسمتی از حق بیمه ها به صورت ارز از کشور خارج می شود.در کشورهای صنعتی با توجه به درآمد های سرشلر ارزی و همچنین فعالیت وسیع و بنیه مالی قوی شرکتهای بیمه،تحمل هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی،مساله عمده ای را به وجود نمی آورد اما این امر برای کشور های در حال توسعه دارای اهمیت چشمگیری است.
هزینه ارزی عملیات اتکایی برای چنین کشورهایی که مشکلاتی در زمینه تامین ارز دارند ف سنگین است افزون بر اینکه در این کشور ها شرکت های بیمه از جهات مختلف ، از جمله:

وضع مالی، توسعه فعالیت و سطح اطلاعات فنی ، ضعیف بوده لذا این کشورها ناگزیرند مقدار بیشتری از معاملات بیمه ای خود را به صورت بیمه اتکایی به خارج از کشور واگذار کنند و ضمنا ، امکاناتی برای قبول بیمه اتکایی از خارج ندارند.(کریمی ، 1392،ص50)
بنابراین ، شرکت های بیمه به حسب طبیعت فعالیتشان از کانال های مهم پس انداز و از نهادهای مهم و محوری مالی تجهیز و تخصیص سرمایه و تامین مالی واحدهای اقتصادی به شمار می آیند. زیرا صنعت بیمه با جذب حق بیمه های دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی جمع آوری شده به صورت کارا و سرمایه گذاری آن ، می تواند بسترمناسبی برای رشدو توسعه اقتصادی فراهم آورد.رونق صنعت بیمه نیز درگرو نرخ سودآوری این صنعت است. صنعت بیمه باتامین امنیت سرمایه میتواندبسترمناسبی برای اجرای فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.عملکرد نامناسب این صنعت علاوه بر اینکه ساختار درونی آن را تحت تاثیر قرار می دهد، اثرات جانبی گسترده ای بر سایر بازارها به جای خواهد گذاشت که از آن جمله می توان به کاهش کارایی سایر صنایع به دلیل عدم وجود امنیت و سلامت کافی برای انجام فعالیت های اقتصادی اشاره نمود. (بخشی ، 1382)
2-2-6 تاریخچه شرکتهای بیمه در ایران
«شرکت بیمه ایران»
درسال 1314،در چهاردهم آبان شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی تاسیس شد و به عنوان بنیانگذارصنعت بیمه کشور آغاز به کار کرد.آغازفعالیت بیمه ایران رابه تعبیری میتوان ملی شدن صنعت بیمه تلقی کرد. بیمه ایران در آذر ماه 1314 صدور بیمه نامه در رشته های مختلف آغاز نمود و ظرف یک سال در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان،همدان،اهواز و بوشهر نمایندگی تاسیس کرد.همزمان تعدادی از دانشجویان رشته های اقتصادی وتجارت برای آموختن فنون بیمه به خارج ازکشور اعزام شدند.شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیتشف 62% بازار بیمه کشور را دراختیار بگیردو سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد.بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکایی راازحدود 90% به 44% تقلیل دادوبا کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% ، گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد بطوریکه امروزه نه تنها در سراسر کشور ، بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی، بویژه در خاورمیانه نامی پرآوازه و آشناست.
بیمه ایران در کلیه رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی فعالیت می کندو با عرضه بیمه های تجاری و خانواده شامل بیمه های اتومبیل ، اشخاص (عمر-حادثه-درمان) ، آتش سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت بیش از 50% سهم بیمه های بازرگانی کشور را در اختیار دارد.در بخش حمایت های ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی،هواپیمایی،سدسازی،نیروگاهها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که درمواقع لزوم خطرات بیمه شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکایی می کند. بیمه ایران با توجه به ظرفیت بالای ریسک پذیری خود علاوه برانجام بیمه های مستقیم ،نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه اتکایی قبولی از شرکت بیمه داخلی و خارجی اقدام می کند.تعداد کل شعب بیمه ایران 268و تعداد نمایندگان 2743می باشد.]وب سایت بیمه مرکزی[
«شرکت بیمه آسیا»
شرکت بیمه آسیا در تیر ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تاسیس شد. این شرکت درهمان تاریخ ذیل به شماره 6795 دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.براساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا ازتاریخ 4/4/1358 ملی اعلام شد.در اوایل سال 1360به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکتهای بیمه، ساختار وفعالیتهای شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت.به استناد ماده دوم قانون اداره امورشرکتهای بیمه مصوب 13/9/1367 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب هیات وزیران وقت رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیتهای شرکت فراهم شود.
بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:
انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیا، مسئولیت و اشخاص
قبول بیمه های اتکایی از موسسات داخلی و خارجی
واگذاری بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی
همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظورتوسعه فعالیتی خود درسراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هم میهنان عزیز،مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازدهگانه نموده است که هریک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد.درحال حاضر 11سرپرستی،حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 2000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت بیمه آسیا را تشکیل می دهند.]وب سایت بیمه مرکزی[
«شرکت بیمه دانا»

 
 
بیمه دانا درسال 1353با مشارکت بیمه انگلیس به صورت شرکت سهامی عام یا سرمایه بخش خصوصی و با امکان فعالیت در کلیه رشته های بیمه ای تاسیس شد. این شرکت پس از 5 سال فعالیت در قالب بخش خصوصی در تیر ماه 1358بر اساس مصوبه شورای انقلاب و دولت موقت به همراه 12شرکت بیمه خصوصی ملی اعلام شد وجهت ارزیابی سهام وتسویه حساب باسهامداران داخلی وخارجی براساس مصوبه سال 1360فعالیت بیمه داناو 10 شرکت ملی شده دیگر متوقف گردید.
درآذر ماه سال 1367به موجب (قانون نحوه اداره امور شرکت های بیمه) تعداد 9 شرکت بیمه ملی شده (آریا،امید،پارس،تهران،توانا،حافظ،ساختمان و کار، شرق و ملی) در شرکت بیمه دانا ادغام شده و به موجب همین قانون مقررشد این شرکت ضمن بررسی حسابهاو تسویه دیون دولت و سهامداران شرکتهای ادغامی،بعنوان یک شرکت بیمه تخصصی اشخاص خصوصابیمههای عمردر کشور بود.به دلیل محدودیت حوزه و فعالیت و نبود امکان رقابت با سایرشرکت های بیمه در سال 1375با تصویب ماده واحده ای توسط مجلس شورای اسلامی به بیمه دانا اجاره داده شد همچون سایر شرکت های بیمه ای فعالیت نماید. فعالیت های بیمه دانا عملا از ابتدای سال 1376 آغاز و گسترش یافت.شرکت بیمه دانا طی سال های گذشته باوجود فضای رقابتی حاکم در بازار بیمه کشور توانسته است با تلاش و همت همه جانبه مدیران،کارکنان و نمایندگان خود ضمن حفظ بیمهگذاران قدیمی و جذب بیمه گذاران جدید و افزایش حق بیمه نسبت به سال های گذشته،موقعیت خود را از لحاظ سهم در بازار بیمه به سومین شرکت بزرگ بیمه ای کشور ارتقا دهد.
در حال حاضر بیمه دانا با وجود 50 شعبه، 1983 نمایندگی، 21 شرکت نمایندگی، 459 کارگزاری و سه دفتر فرعی با در دست داشتن حدود 6/5 درصد بازار بیمه کشور خود را به عنوان سومین شرکت بزرگ بیمه کشور به همگان معرفی کرده است.] وب سایت بیمه مرکزی [
«شرکت بیمه البرز»
شرکت بیمه البرز با هدف اولیه ارائه خدمات بیمه ای مطلوب و با کیفیت به هموطنان و ایجاد تنوع در بازار بیمه و کسب رضایت بیمهگذاران درتاریخ 28تیرماه 1338توسط بخش خصوصی تاسیس و درمدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره حق تأمین اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیمه البرز به دلیل عملکرد موفق با همان نام به فعالیت خود ادامه داد. شرکت بیمه البرز هم اکنون با 54 شعبه و بیش از 1500نماینده فعال، 337 کارگزار و حدود 1300 نفر نیروی انسانی در سرتاسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای می باشد. این شرکت در سال های اخیر توانسته است موفقیت های بیشماری را درصنعت بیمه کشور و همچنین در بین دستگاه های اجرایی کشور بدست آورد.کسب رتبه اول در شاخص استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین شرکت های خصوصی یکی از دستاوردهای این شرکت در سال 1389 بود.
بیمه البرز در سال 1388 به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته شد و 80 درصد سهام آن واگذار شد و بدین ترتیب ازیک شرکت بیمه دولتی به شرکت بیمه خصوصی تغییر مالکیت داد.]وب سایت بیمه البرز [
«شرکت بیمه پاسارگاد»
بیست و نهم بهمن هر سال یادآور صدور پروانه تاسیس شرکتی به بزرگی پاسارگاد توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشور است که به منظورعرضه خدمات بیمه درسطح استاندارد های جهانی،کسب سود متوازن و همسو با مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیر زندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی) توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد.این شرکت در قالب سهامی عام درتاریخ 18/11/1385 طی شماره 290070 با سرمایه 000/000/000/450 ریال در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ 29/11/1385 پروانه فعالیت خود را درکلیه رشته های بیمهای تحت شماره 34605 از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ 1/12/85 آغاز نموده است. این شرکت توانست در تاریخ 05/08/1386 مجوز قبول اتکایی از موسسات بیمه داخلی را تحت شماره 25598 ازبیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 18/09/1386 فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید ]وب سایت شرکت بیمه پاسارگاد [
«شرکت بیمه سامان»
شرکت بیمه سامان در تاریخ 27 بهمن سال 1383 به منظور ارائه خدمات بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اموال ، مسئولیت و اشخاص با سرمایه 200 میلیارد ریالی منقسم به 200 میلیون سهم با ارزش اسمی یک هزار ریالی در سازمان ثبت شرکت ها با شماره ثبت 241059 ثبت شد و در تاریخ 11 اسفند سال 1383 مجوز فعالیت خود در رشته های زندگی ، غیر زندگی و بیمه های اتکایی از بیمه مرکزی دریافت نمود و به عنوان ششمین عضو گروه مالی سامان فعالیت خود را آغاز کرد.
بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به همراه حمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق طولانی در صنایع مالی و تولیدی اعضای هیأت موسس شرکت بیمه سامان را تشکیل می دهند.
سرمایه فعلی شرکت طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ آذر 1391 ، به مبلغ 000/000/000/400 ریال افزایش یافت. [ وب سایت بیمه سامان ]
2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری
2-3-1 تحقیقات داخلی
2-3-1-1 هاشم آقازاده و محمد رضا طبیبی ، در صدد کسب شناختی جامع و طبقه بندی شده از مولفه های رقابت پذیری در سطوح مختلف به ویژه سطح بنگاه بوده اند ؛ و در نهایت با نگاهی چند بعدی (شامل ابعاد رویکردهای محتوایی و فرایندی ؛ مولفه– مولفه های تشکیل دهنده ؛ و سطح – سطوح ملی ، صنعت و بنگاه) به گونه ای به شناسایی مولفه های رقابت پذیری در سطح بنگاه پرداخته و به چارچوبی منسجم ، جامع و طبقه بندی شده از این مولفه ها دست پیدا کردند. (آقازاده ، 1386، ص141)
2-3-1-2مهرگان و همکاران ، در تحقیقی به بررسی رقابت پذیری در شرکت های صنایع پتروشیمی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در شرکت صنایع پتروشیمی ایران ،رقابت پذیری در درجه اول وابسته به منابع ورودی است.به عبارت دیگر این شرکت رویکرد خود را به منظور ایجاد رقابت پذیری بر منابع متمرکز کرده است . در حالی که به عقیده صاحبنظران ، شرکت های قدیمی پتروشیمی دنیا عمدتا از طریق جایگاه بنگاه در بازار توان رقابتی خود را افزایش می دهند. (مهرگان ، 1387،ص32)
2-3-1-3رحمان سرشت و همکارن ، تحقیقی با عنوان « مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران انجام دادند.در این تحقیق تلاش شده است تا با بهره گرفتن از مطالعه صنعت تولید در ایران ، مدلی جهت بررسی ، پیش بینی و ارتقائ رقابت پذیری صنعت و در سطح ملی ساخته شود. عوامل موثر بر رقابت پذیری را مطابق رویکردهای رقابت پذیری می توان در دو گروه عوامل داخلی و خارجی دسته بندی کرد که نتایج تحقیق حاکی از آن است که نقش متغیر” اندازه صنعت” در رقابت پذیری صنایع تولیدی ایران بیشتر از سایر عوامل است، در حالیکه نیروی انسانی و قابلیت های آن ، در حوزه رقابت پذیری و عملکرد صادراتی بسیار ضعیف عمل می کند و در بازه زمانی مطالعه شده ، نقش کمرنگی در رقابت پذیری صنعت داشته است. همچنین دولت یکی از تاثیر گذاران اصلی بر رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران است.(رحمان سرشت ، 1389، ص75)
2-3-1-4عذرا معصومی در مقاله ای با عنوان «بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رقابت پذیر شدن بانک» به این نتیجه دست یافته است که دستیابی به موقعیت برتر در بازار و حفظ آن به سبب گسترش و تنوع ضایعات و شدت رقابت از یک سو و افزایش انتظارات مشتریان از سوی دیگر به گونه ای فزاینده دشوار شده است. امروزه مزیت سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر نه در بکارگیری فناوری جدید ، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته ا
ست. با توجه به رقابتی شدن دنیای امروز و نقش موثر نیروی انسانی در بهبود عملکرد سازمان ها ، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عوامل سرمایه انسانی بر رقابت پذیری موسسات مالی است که نتایج نشان داد سرمایه انسانی بر راهبرهای رقابت پذیری (کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات ، تمایز خدمات و تمرکز بر مشتری) در بانک تاثیر دارد. (عذرا معصومی ، 1390، ص 127)
2-3-1-5در تحقیقی حق شناس و سعیدی به رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور پرداخته اند که در این پژوهش سعی بر آن

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد شرایط آب و هوایی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu