منبع پایان نامه درمورد پیامبر (ص)

منبع پایان نامه درمورد پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه

 

همان ایراد و اشکالی که درباره دیگر احکام جزایی شده است در اینجا نیز توسط برخی از مخالفان اسلام و یا پاره ای از مسلمانان کم اطلاع بیان شده که مجازات قطع ید برای سارق یک حکم خشونت آمیز بوده و شدید به نظر می رسد و اگر بنا باشد این حکم در دنیای امروز عمل شود باید بسیاری از دستها را قطع کنند ، به علاوه ، اجرای این حکم سبب می شود که یک نفر گذشته از اینکه عضو حساسی از بدن خود را از دست بدهد تا پایان عمر انگشت نما باشد.
بررسی :
اگر به این حکم به صورت ناآگاهانه و سطحی نگاه کنیم حکمی خشن و ناعادلانه میباشد. اما حقیقت چیز دیگری است. اسلام با شناخت عمیق خود به انسان ، احکامی را وضع می کند که بیشترین کارایی را داشته باشد و منطبق بر انسانیت ، فطرت و حقوق تمام انسان ها باشد. در پاسخ این ایراد باید به این حقیقت توجه داشت که:
اولا ـ اگر خرده گیران بر این حکم در مورد آیه شریفه و سنت پیامبر (ص) و امامان (ع) و همچنین بزرگان دین، تحقیق و تأمل نمایند دریافت خواهند کرد که حکم بریدن دست سارق شامل هر نوع دزدی نمیشود و این بریدن دست شامل افرادی می شود که حقیقتا دزد هستند و همانند یک غده سرطانی برای جامعه اند که باید از پیکر جامعه حذف شود.
بر طبق برداشت و استخراج فقها و بزرگان دین از سنت پیامبر و امامان ، حکم بریدن دست سارق زمانی اجرا می شود که شرایط زیر برقرار باشد.
1 – دزد باید به‌ سن‌ بلوغ‌ رسیده‌ باشد. بنابراین‌ طفل‌ غیر بالغ‌ اگر سرقت‌ کند اینگونه‌ از حدّ دربارۀ او اجراء نمی‌شود، بلکه‌ حاکم‌ شرع‌ وی‌ را تعزیر می‌کند.
2 – عاقل‌ باشد.
3 – سرقت از روی‌ اختیار او باشد. اگر کسی‌ را مجبور به‌ دزدی‌ کنند، حکم‌ قطع‌ دست او جاری نمیشود.
4 – مال مسروقه حِرز باشد یعنی‌ جای‌ سربسته‌ و قفل‌ زده‌ شده‌. بنابراین‌ اگر کسی‌ مالی‌ را از صحرا، جادّه‌، حمام‌، و مسجد و نظیر این‌ اماکن‌ که‌ محلّ رفت‌ و آمد است، بدزدد ، دست‌ او را نمی‌برند.
5 – سارق‌ خودش‌ هَتْک‌ حِرز کند، یعنی‌ خودش‌ قفل‌ را بشکند یا دیوار خانه‌ را سوراخ‌ کند. دراین‌ صورت‌ اگر شخص‌ دیگری‌ قفل‌ را بشکند، و این‌ سارق‌، مال‌ را بدزدد ، حکم‌ قطع‌ دست برای‌ او جاری نیمشود‌.
6 – دزدی‌ از روی‌ شبهه‌ مِلکیّت‌ و مأذونیّت‌ در تصرّف‌ نباشد . بنابراین‌ اگر کسی‌ بگمان‌ آنکه‌ چیزی‌ مال‌ اوست‌ و یا اذن‌ تصرّف‌ آنرا دارد و یا حاکم‌ دربارۀ او چنین‌ شبهه‌ای‌ را بنماید، حدّ بر او جاری‌ نیست‌.
7 – مال‌ دزدیده‌ شده‌ باید رُبع‌ دینار طلای‌ خالص‌ سکّه‌ زده‌ شده‌ ، و یا بقدر قیمت‌ آن‌ باشد. و اگر از این‌ مقدار کمتر باشد دست‌ سارق‌ را نمی‌برند. ( به طور تخمینی چیزی حدود سه و نیم گرم طلا )
8 – دزدی‌ باید سِرّی باشد، یعنی‌ مخفیانه‌ دزدی انجا شود. یعنی‌ اگر دزد در حضور مالک‌ چیزی‌ بدزد، حدّ قطع‌ ید بر او جاری‌ نیست‌.
9 – دزدی‌ از پدر نسبت‌ به‌ مال‌ پسرش‌ نباشد، در این‌ صورت‌ حکم‌ جاری‌ نیست‌.
10 – دزدی‌ غلام‌ نسبت‌ به‌ مال‌ آقا و مولایش‌ نباشد، در اینصورت‌ حکم‌ جاری‌ نیست‌.
11 – دزدی‌ در عامِ مَجاعه‌ نباشد، یعنی‌ در سال‌ خشکی‌ و تنگی‌ که‌ قحطی‌ پیش‌ آمده‌ است‌، نبوده‌ باشد. و چنانچه‌ دزدی‌ در این‌ سال‌ها چیزی را‌ بدزدد، حکم‌ قطع‌ ید دربارۀ او نیست‌.
12 – ارجاع‌ دزد به‌ حاکم‌ به‌ درخواست‌ غَریم‌، یعنی‌ کسی‌ که‌ مال‌ او را دزدیده‌اند، بوده‌ باشد. بنابراین‌ اگر غریم‌ از حقّ خود بگذرد، و دزد را ارجاع‌ به‌ حاکم‌ ندهد، حدّی‌ دربارۀ وی‌ اجرا نمی‌گردد.
13 – و در نهایت سرقت‌ و دزدی‌ ، در نزد حاکم‌ به‌ اقرار و اعتراف‌ خود سارق‌ و یا با شهادت‌ دو نفر مرد متّقی‌ و عادل ‌، به‌ اثبات برسد.
با کمی تامل در مورد شروط ذکر شده درمی یابیم که اسلام با شناخت کامل بر روی انسان ، تمامی شرایط را در نظر گرفته است.
از نظر اسلام فرد نابالغ و یا کسی که عاقل نباشد ، در صورت ارتکاب دزدی مستحق بریدن دست نمی باشد.
از نظر اسلام اگر فردی در زمان قحطی و خشکسالی سرقتی را انجام دهد ، دست او بریده نمی شود.
از نظر اسلام اگر پدر از فرزندش چیزی بدزد و یا غلام از صاحب خانه ، مشمول قطع دست نمی شود.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه با موضوع کارایی نسبی

بستن منو