پایان نامه -پروپوزال و سمینار- قسمت 36

تأکید بر نقدهای غزالی بر ابن‌سیناپایان نامه تاثیر داشبورد عملکرد بر ارتقای سازمانیپایان نامه تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشانپایان نامه ارشد تربیت بدنی…

Continue Reading

پایان نامه -پروپوزال و سمینار- قسمت 16

ارشد : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشوییپایان نامه ارشد رشته جغرافیا- اکوتوریسم:بررسی اثرات خانه های دوم براکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامدهپایان نامه…

Continue Reading

پایان نامه -پروپوزال و سمینار- قسمت 18

(2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)­- 1،′1- بای­نفتیل و انواع دی­اسیدهادانلود پایان نامه ارشد : کلون و بیان فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)پایان نامه ارشد:تاثیر استفاده از نانو کود آهن و تنظیم…

Continue Reading
Close Menu