پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت :بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری ها

سوالات تحقیق مهمترین عوامل ایجاد تاخیر و دوباره کاری­ها در پروژه های عمرانی در کشور چیست؟ نحوه مدیریت تغییرات با استفاده از BIM به چه صورت خواهد بود؟ الزامات بکارگیری…

ادامه خواندن
بستن منو