پایان نامه ارشد رایگان درباره هنر و معماری، ادیان توحیدی، بهداشت روانی، عدالت اجتماعی

دین از وجوه امتیاز بشری است و انسان طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده است که هر یک پیروانی دارد. ارتباطات جهانی نیز چنان گسترده است…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع کاهش بحران، اجتماعی و فرهنگی، حل و فصل اختلافات، ارزش های اجتماعی

اقدامات بین الادیانی در بین دو جنگ آغاز شده بود اما کاربرد اصطلاح «گفت وگو» در رابطه با سنت های دینی تا سال ها بعد از جنگ جهانی دوم عمومیت…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع کثرت گرایی، کثرت گرایی دینی، ادیان ابراهیمی، سلسله مراتب

اما ترجمه یونانى آن موجود مى باشد. ( شاله۲۴، ۱۳۵۶،صص ۴۳۳-۴۳۵) - تعالیم عیسی (ع): عیسى از روزى که بدست یحیى تعمید یافت تا آخرین روز عمر خود، وجود بارى…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره امام صادق، ناتوی فرهنگی، امام خمینی(ره)، بهداشت و سلامت

نوزاد اثر غیرقابل انکاری خواهد گذاشت. »۱۹۳ ۴-۱-۳ - نامگذاری وکنیه «یکی از سنت های مفید جامعه نامگذاری است . والدین به هنگام تولد نوزاد نامی برایش انتخاب می کنند.…

Continue Reading
Close Menu