پایان نامه ارشد رایگان درباره عدم اطمینان

پایان نامه ارشد رایگان درباره عدم اطمینان

دانلود پایان نامه

 

بنابراین جان در موقعیتی قرار دارد که چه پاسخ دهد و چه منتظر بماند به هر حال ماری با عصبانیت واکنش نشان می دهد. این الگوی گرفتار ساختن (entrapment) یک بازی رایج «پرخاشگرانه – منفعلانه» است. به نظر شما جان چگونه می تواند در موقعیت بالا با ابراز وجود رفتار کند.
7- تکیه کلام های صوتی. کلماتی نظیر «اوهام، آها، هان» و کلماتی از قبیل «واقعاً، حقیقتاً و چه خوب»، ممکن است موجب تضعیف پیام مبتنی بر ابراز وجود شود و نشان دهنده نوعی دودلی و عدم اطمینان باشد، ولی این کلمات ممکن است همراه با اشارات چهره، حاکی از آن باشد که شما به صحبت های طرف مقابل توجه می کنید. متخصصانی که با مردم سروکار دارند از این گونه کلمات به هنگام تشویق مراجعان عصبی خود استفاده می کنند تا مسأله خود را بیان نمایند. در مکالمات تلفنی، که نمی توان از زبان بدنی استفاده کرد نیز می توان این کلمات را به کار برد.
تکلم مبتنی بر ابراز وجود همچنین مستلمز استفاده از زبان بدنی خاصی است که در فصل نهم بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
لهجه مبتنی بر ابراز وجود چیست؟
قاطعانه ترین لفجه ای که یک نفر می تواند استفاده کند، همان لهجه طبیعی و یا لفجه ای است که فرد بیش از همه با آن آشنا است. اما این به دو شرط بستگی دارد:
1- شنونده باید قادر به فهم آن لهجه باشد.
2- متکلم باید آگاه باشد که در مورد بعضی از لهجه ها پیشداوری وجود دارد و این پیشداوری می تواند مثبت یا منفی و در بعضی از مواقع سوگرایانه باشد.
چگونه از تلفن به ابراز وجود استفاده کنیم
بعضی از مردم در استفاده از تلفن ترس دارند. بسیاری از ما احساس می کنیم که گفتگوی تلفنی با صحبت رودررو متفاوت است. دلیل این امر واضح است، چرا که در گفتگوی تلفنی ما طرف مقابل را نمی بینیم و در نتیجه از اشارات مربوط به زبان بدنی (اندام گفتاری) نمی توانیم استفاده کنیم.
دستگاه تلفن شامل گوشی و دهنی است. گذاشتن گوشی تلفن روی گوش بدیهی و آسان است اما یکی از رایج ترین اشتباهات در استفاده از این وسیله، صحبت نکردن در دهنی است. این موضوع، با استفاده از دستگاه های جدید تلفن، خیلی مهم نیست زیرا به دهنی های حساس تری مجهز می باشند. این امر می تواند باعث ناراحتی شود زیرا صداهای زمینه یا سخنانی را که دوست ندارید طرف مقابل بشنود نیز می گیرد (حتی وقتی که روی دهنی با دست پوشیده شده است).
تلفن زدن به دیگران
این کار برای اقلیتی از مردم موجب اضطراب است ولی با ابراز وجود می توان بر آن فایل آمد. ابتدا از خود سؤال کنید آیا تلفن بهترین راه رسیدن این پیغام است و اگر جواب مثبت است بنابراین به نکات زیر توجه کنید:
1- تصمیم بگیرید که می خواهید به طرف مقابل چه پیامی بدهید.
2- تصمیم بگیرید که بهترین روش برای دادن پیام از نظر شیوه بیان و مضمون دقیق آن کدام است.
3- در مورد زمان مناسب برای تلفن زدن فکر کنید (مثلاً خیلی زود و یا خیلی دیر نباشد). در زمان غذا خوردن و یا در زمانی که فکر می کنید ممکن است طرف مقابل کار داشته باشد تلفن نزنید.
دریافت تلفن
منتظر تلفن هستید و احساس اضطراب می کنید. به خودتان بگویید «بله احساس اضطراب می کنم ولی می خواهم که با این تلفن به صورت ابراز وجودی برخورد کنم. «قبل ازا ین که تلفن زن بزند توجه کنید که چطور می خواهید به آن پاسخ بدهید.
1- وقتی تلفن زنگ می زند بگذارید 2یا 4 زنگ بزند و آنگاه به آرامی گوشی را بردارید.
2- نام و شماره خود را به آرامی و واضح بیان کنید.
3- به فردی که تلفن زده است گوش کنید و به صورت ابراز وجودی به وی پاسخ دهید.
ارتباط غیرکلامی (non-verbal)

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد قانون اجرای احکام مدنی

بستن منو