منابع مقاله درمورد ویژگی مثبت

منابع مقاله درمورد ویژگی مثبت

دانلود پایان نامه

 

2- متکلم باید آگاه باشد که در مورد بعضی از لهجه ها پیشداوری وجود دارد و این پیشداوری می تواند مثبت یا منفی و در بعضی از مواقع سوگرایانه باشد.
چگونه از تلفن به ابراز وجود استفاده کنیم
بعضی از مردم در استفاده از تلفن ترس دارند. بسیاری از ما احساس می کنیم که گفتگوی تلفنی با صحبت رودررو متفاوت است. دلیل این امر واضح است، چرا که در گفتگوی تلفنی ما طرف مقابل را نمی بینیم و در نتیجه از اشارات مربوط به زبان بدنی (اندام گفتاری) نمی توانیم استفاده کنیم.
دستگاه تلفن شامل گوشی و دهنی است. گذاشتن گوشی تلفن روی گوش بدیهی و آسان است اما یکی از رایج ترین اشتباهات در استفاده از این وسیله، صحبت نکردن در دهنی است. این موضوع، با استفاده از دستگاه های جدید تلفن، خیلی مهم نیست زیرا به دهنی های حساس تری مجهز می باشند. این امر می تواند باعث ناراحتی شود زیرا صداهای زمینه یا سخنانی را که دوست ندارید طرف مقابل بشنود نیز می گیرد (حتی وقتی که روی دهنی با دست پوشیده شده است).
تلفن زدن به دیگران
این کار برای اقلیتی از مردم موجب اضطراب است ولی با ابراز وجود می توان بر آن فایل آمد. ابتدا از خود سؤال کنید آیا تلفن بهترین راه رسیدن این پیغام است و اگر جواب مثبت است بنابراین به نکات زیر توجه کنید:
1- تصمیم بگیرید که می خواهید به طرف مقابل چه پیامی بدهید.
2- تصمیم بگیرید که بهترین روش برای دادن پیام از نظر شیوه بیان و مضمون دقیق آن کدام است.
3- در مورد زمان مناسب برای تلفن زدن فکر کنید (مثلاً خیلی زود و یا خیلی دیر نباشد). در زمان غذا خوردن و یا در زمانی که فکر می کنید ممکن است طرف مقابل کار داشته باشد تلفن نزنید.
دریافت تلفن
منتظر تلفن هستید و احساس اضطراب می کنید. به خودتان بگویید «بله احساس اضطراب می کنم ولی می خواهم که با این تلفن به صورت ابراز وجودی برخورد کنم. «قبل ازا ین که تلفن زن بزند توجه کنید که چطور می خواهید به آن پاسخ بدهید.
1- وقتی تلفن زنگ می زند بگذارید 2یا 4 زنگ بزند و آنگاه به آرامی گوشی را بردارید.
2- نام و شماره خود را به آرامی و واضح بیان کنید.
3- به فردی که تلفن زده است گوش کنید و به صورت ابراز وجودی به وی پاسخ دهید.
ارتباط غیرکلامی (non-verbal)
زبان بدنی (اندام گفتاری) روشی است که با استفاده از بدنمان (اعضای بدن خود) با دیگران ارتباط برقرار می کنیم. ما این کار را با آگاهی از حرفی که بدنمان به دیگران می زند و آگاهی از پیامی که دیگران به ما می دهند انجام می دهیم. با استفاده از این روش می توانیم مستقیماً، صادقانه و صریحاً با دیگران صحبت کنیم و احساستمان را ابراز نماییم. بیایید از بدن خودمان شروع کنیم. البته بعضی از ظواهر و یا اعضای بدن خود را می توانیم تغییر دهیم اما بعضی از اعضا را حتی اگر بخواهیم نمی توانیم تغییر دهیم.
قد
برای مردها، قد بلند صفت مثبت تلقی می شود و مردهای بلند قد به نظر مقتدرتر می آیند. البته اگر اندازه قد از حد معینی فراتر رفت دیگر غیرعادی تلقی خواهد شد. این باور که قد بلندتر از متوسط برای زن ها خصیصه مثبتی نیست، تعصبی همگانی است. قد برای زن ها نیز یک ویژگی مثبت است.
معمولاً در مورد جثه و شکل انتظار می رود که هیکل مردها بزرگتر از زن ها باشد. غالباً نگرش مردم در مورد افراد چاق منفی است و معمولاً این افراد را تنبل و نامناسب و لاقید نسبت به خود تصور می کنند. در بعضی از فرهنگ ها (و در چند دهه قبل در بریتانیا) چاقی برای مردها نشانه موفقیت، برای زن ها نشانه زیبایی و کودکان نشانه سلامتی بوده است.
قدرت و اندازه عضلات
معمولاً داشتن عضلات قوی در نظر مردم مثبت تر از داشتن عضلات ضعیف تلقی می گردد. در مورد مردها رشد عضلات و داشتن عضلاتی مثل عضلات ورزشکاران، مثبت تلقی می شود. افرادی که زیبایی اندام کار می کنند معمولاً یا مثبت یا منفی ارزیابی می شوند، ولی بندرت مورد غفلت قرار می گیرند. اما در مورد زن ها، هرگونه رشد آشکار عضلات، غیرزنانه تلقی می شود. اگرچه این روزها بدن سازی در زن ها نیز مورد تحسین قرار گرفته است.
انتخاب با ابراز وجود
بسیاری از ما در انتخاب وزن، حالات بدنی و قدرت و اندازه عضلات آزادی عمل داریم. اگر بخواهیم در نظر دیگران مثبت جلوه کنیم باید در این مورد، تصمیمی جسارت آمیز بگیریم. همین طور در مورد سایر ویژگی ها از قبیل بلند یا کوتاه کردن و مدل مو، ریش گذاشتن (در مردها) و بلند گذاشتن ناخن ها و یه قهوه ای کردن پوست بدن (در مورد افراد سفیدپوست) و یا میزان و نوع آرایش.
پنداشت جسمانی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره اجتماعی و سیاسی

بستن منو