پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت :بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری ها

پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت :بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری ها

دانلود پایان نامه
 • سوالات تحقیق
 • مهمترین عوامل ایجاد تاخیر و دوباره کاری­ها در پروژه های عمرانی در کشور چیست؟
 • نحوه مدیریت تغییرات با استفاده از BIM به چه صورت خواهد بود؟
 • الزامات بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان چه می باشند؟
 • وضعیت شرکت های پیمانکاری ساختمان تهران ، در استفاده از زمینه های کاربرد فن آوری BIM در مدیریت پروژه ها چگونه است؟
 • بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان چه می باشند؟
  • فرضیه‏های تحقیق
 • تعیین پیش نیازها و بسترهای لازم بکارگیری سیستم BIM در مدیریت ساخت و ساز پروژه های عمرانی، دوباره کاری و اشتباهات ناشی از پروژه ها را به حداقل می رساند.
 • بکارگیری سیستم BIM در پروژه باعث ایجاد یک محیط کاری ایمن با کمترین اشتباهات، دوباره­کاری­ها و ضایعات و در نتیجه کسب بیشترین سود و کمترین هزینه می­گردد.
  • اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی بسترهای لازم برای بکار گیری BIM در شرکت های پیمانکاری جهت مدیریت زمان و هزینه ناشی از تغییرات ودوباره کاری ها در پروژه های ساختمانی ( پروژه های ساختمانی درمانی )

اهداف جزئی         

-بررسی علل و عوامل ایجاد تغییرات و دوباره کاری ها در پروژه ها

– بررسی رویکردها و نحوه مدیریت تغییرات با بهره گیری از روش BIM

-بررسی الزامات بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان

– بررسی زمینه های لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری با مشخص کردن وضعیت شرکت های پیمانکاری ساختمان در استفاده از زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه ها

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه :

پایان نامه : بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد قانون روابط موجر و مستاجر
بستن منو