پایان نامه رایگان با موضوع جامعه بین المللی

پایان نامه رایگان با موضوع جامعه بین المللی

دانلود پایان نامه

درهرصورت این جو سیاسی اهمیت این مشکل را پنهان نساخت،بلکه اهمیت جایگاه و فوریت آن را آشکار کرد، چرا که نشان داد تأثیر تکنولوژی تا چه حد می تواند عمیق و چند جانبه باشد.علیرغم تمامی این تلاش ها، مکانیسمها و ابزارهای عقلانی که جامعه بین المللی برای رسیدن به این هدف طراحی نموده بود، دراین چالش ناکافی ظاهر می گردند. غلبه بر این مشکل نیازمند تفکر وسیع و همکاری بین المللی می باشد.  

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به این مسئله بیشتر پرداخته و مطالعات دنباله داری را بر روی حوزه نادیده گرفته شده ی احتمال تجاوز به حقوق افراد آغاز نمود. در قطعنامه 9/1986 به تاریخ(دهم ماری1986)با عنوان«استفاده ازپیشرفت های علمی و تکنولوژیک برای توسعه و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اولیه»دانشگاه سازمان ملل متحد به مطالعات اثرات مثبت و منفی پیشرفت های علمی و تکنولوژیک به حقوق بشر و آزادی های اولیه دعوت شده است. این دانشگاه با تعیین یک گروه از کارشناسان میان رشته ای و چند فرهنگی، تحت حمایت آن سازمان جهت مطالعه مشکلات مربوط به این درخواست پاسخ داد. نتیجه آن به صورت کتابی به نام«حقوق بشر وپیشرفت های علمی و تکنولوژیکدرآمد که از دیدگاه جهانی به این مشکل نگریسته و واکنش های فرمایشی و نهادی جامعه بین المللی را بدان مورد بررسی قرار داده است. همچنین نگاهی نیز به برخی مشکلات خاص، از قبیل ساختار بخش علمی و مقولات وابسته به محیط داشته است. این مطالعه در کتاب دیگری از موضوعات کلی به موضوعات خاص فراتر رفت. این کتاب تحت عنوان«تأثیر علوم بر حقوق بشر: بررسی های موردی در سطح جهانی»براساس بررسی های موردی تأثیر انواع متفاوت تکنولوژی در شرایط خاص کشورها می باشد.
از هر منطقه جغرافیایی یک کشور برای این مطالعه انتخاب شد. نتایج مطالعات تکنولوژی کشاورزی در تایلند، تکنولوژی صنعتی در لهستان، تکنولوژی پزشکی در هلند،تکنولوژی تسلیحات دراتیوپی و انواع مختلف تکنولوژی در ونزوئلا، دیدگاه های بسیاری بر پایه راه حل های ممکن ارائه می دهد. همچنین کمیسیون حقوق بشر تصمیم خود در آوریل 2004 به شماره120/2004 مبنی بر موافقت با قطعنامه ی4/2003 مورخ 13 آگوست 2003 کمیسیون فرعی در رابطه با این گزارشگر ویژه بررسی موضوع حقوق بشر و مسئله ی ژنوم انسانی بیان نمود.
اکنون به بررسی مهم ترین این خطرات تحت عنوان بدن انسان می پردازیم.
بدن انسان
مقدمه بیانیه جهانی حقوق بشر با اشاره به منزلت ذاتی تمام اعضاء خانواده انسانی آغاز شده وبه طور مشخص تر به آزاد آفریده شدن و تساوی آنها در حقوق و منزلت می پردازد (بند اول)؛کسی نباید مورد شکنجه و آزار، رفتار و یا مجازات غیر انسانی یا خارج از شأن قرار گیرد(بند پنجم) ؛ هر کس دارای این حق باشد که در هر کجا در برابر قانون بعنوان یک فرد شناخته شود(بند ششم). بند(1) 29 اهمیت آزاد و همه جانبه شخصیت انسان را بیان می کند. کدام تکنولوژی با تأثیرات خود بر بدن انسان این منزلت والای انسانی را تخریب می نماید؟
طیف وسیعی از پیشرفت های بیوتکنولوژیک بلافاصله به ذهن می رسد:آزمایشات انسانی، آزمایشات جنینی،فروش وواگذاری اندام ها، تکنیک های شکنجه،جراحی روانی،قسمت های روانشناسی، استفاده از داورهای امتحان نشده، مهندسی ژنتیک،(تولید مثل) نسل کشی انتخابی و انتخاب جنسیت از پیش تنها بخشی از آن هستند. بانک های اسپرم و تخمک ،باروری خارج از رحم، انتقال و کاشت جنین، مکان های نگهداری جنین، تمامی این ها مقولات مهمی را در اخلاق حقوق بشر می گشایند.
در ژوئن 1999، مطبوعات از آزمایشی در آمریکا خبر دادند. محققان به لطف فن آوری همسان سازی موفق به خلق یک نطفه انسانی شده و آن را تا مرحله400 سلولی قبل از تخریب، توسعه داده اند. این عمل در نتیجه ورود هسته یک سلول گرفته شده ازمردی بالغ و ورود آن به تخمدان خالی شده از نطفه گاوی ماده حاصل شده است. به نظر می رسد که این دانشمندان در اولین مرحله آزمایش خود از این نوع نبوده اند. اقدام آنها ناشی از نگرانی مربوط به سلول های جنینی معلول و درمان بعضی از بیماری ها بوده است.
با این اوصاف دیگر اتفاق نظری برای کنار گذاشتن همسان سازی انسانی حتی در بین کسانی که خواستار حفظ بعضی از ارزش های بنیادین بوده اند، وجود ندارد. تحولات در این زمینه رو به رشد و افزایش است زیرا در خلال پانزدهمین نشست سالانه جامعه اروپایی جنین شناسی و تولید مثل انسانی، تعدادی از متخصصان درباره همسان سازی جنین انسانی به منظور درمان بعضی از بیماری ها نظر مساعد ارائه کرده اند. با وجود این، در چند سال اخیر نسبت به تصمیم یک زوج برای اقدام به خلق یک کودک و برداشتن مغز استخوان پشت او برای پیوند زدن به بزرگتر از همان زوج که مبتلا به سرطان استخوان بود، خشم و نفرتی عمومی به راه افتاد.
در مقابل مشکل تحول علم زیست پزشکی وعلم به طور کلی مایلیم مختصراً به این اعتراضات پاسخ داده و در نهایت خلأ ونقایص موجود را متذکر شویم.
هنگامی که موضوع حمایت از کرامات انسانی در برابر سوء استفاده های احتمالی از علم مطرح می شود،بعضی درباره معنا ومفهوم«کرامات انسانی» سوال می کنند. بی آنکه بخواهیم درگیر بحثی فلسفی و طولانی شویم که در صلاحیت ما هم نمی باشد، ما معتقدیم که این کرامت ویژگی بنیادین نوع بشر است، اصلی که انسانها را از سایر گونه های زنده متمایز ساخته و بشریت عنوان مرکز عالم را اعطا می کند.
کرامت انسانی ناشی از اراده شخص نیست بلکه این کرامت بین انسانها ویژگی است که بیانگر انسانیت آنهاست و در آن مشترک هستند.
کرامت انسانی از طبیعت صرف نام بشر تفکیک پذیر نیست. کرامت انسانی تنها مبین تمامی جوانب تکلیف به لایتجزی بودن از وجود شخص است؛ یعنی لایتجزی بودن از طبیعتش.
مشکل آن است که تحقیق بر روی بدن انسان به منظور اهداف درمانی و پیشگیرانه باید همیشه انجام گیرد. از طرفی، با پیشرفت دانش، احتمال بیشتری بر استفاده از دانش برای مقاصد غیر اخلاقی، یا مقاصدی که ارزش اخلاقی آنها زیر سوال می باشد، بوجود می آید.
صحبت درباره این موضوعات برای مخاطبان پزشک در حدود20 سال قبل از این احساس را سبب شد که از پا گذاردن دست اندرکاران غی پزشک از قبیل حقوقدانان به عرصه فعالیت های پزشکی استقبالی نمی شود. نظر قویاً بر این بود که پزشکان، همانند سایر انسان ها، عضو جامعه به شمار رفته و باید دست آنها را در بکار بستن دانش تخصصی خود در جهت منافع جامعه باز گذاشت، حوزه مربوط به آنان حوزه ای تخصصی بوده و آنها بهترین دارو بر نحوه ی استفاده از اخلاقی از دانش تخصصی خود هستند.
در 15 تا 20 سال اخیر این روحیه به طور واضح تغییر کرده است. اموزه بحث مقولات اخلاقی در حوزه پزشکی توسط افراد غیر پزشک، از قبیل حقوقدانان و دانشمندان اخلاق و علوم دینی مورد استقبال قرار می گیرد. بیمارستان های مهم با استفاده از چنین نیروهایی، کمیته های میان رشته ای تشکیل داده اند تا درکنار پزشکان مشغول به کار شده و به آنان در تصمیم گیری های سخت کمک نمایند. دانشگاه ها به منظور اعمال کنترل بر حوزه هایی چون آزمایشات پزشکی و تحقیقات روان شناسی، کمیته هایی تشکیل داده اند. کوتاه سخن آنکه برای اطمینان از قرار داشتن پیشرفت های جدید تکنولوژی پزشکی در محدوده اخلاقی نیاز به هوشیاری دائم می باشد.
پیشرفت های تکنولوژی پزشکی به مانند بیوتکنولوژی ، می تواند از دامن علم محض به دامن تجارت بلغزد ودر این مرحله،احتمال سوء استفاده دو چندان می گردد. عمل پیوند اندام که بعنوان یک تکنیک جدید علمی بسیار با ارزش است،می تواند مورد سوء استفاده تجاری قرار گیرد. فروش اندام ها گاهی بر پایه تجارت سازماندهی می شود، با وجود واسطه ها و تبلیغاتی که مردم کشورهای فقیر را وسوسه می کند تا اندام های خود از قبیل کلیه را به بهایی که برای مردم فقیر جالب توجه است، اعطا کنند، اعطا کننده در حقیقت می تواند بدون یک کلیه زندگی کند و به بهای ثروتی که در جامعه خود این کار برایش به ارمغان می آورد، خود را برای تحمل عوارض آن آماده می سازد.اکنون بدترین نوع سوء استفاده درمورد کودکان فقیر خیابانی است که درشهرهای بزرگ جمع شده اند و گفته می شود که اندام های بدن آنان مورد استفاده قرار می گیرد.
مثال هایی از این دست نشان می دهد که توجه به اینگونه مشکلات هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی ابعاد ضروری می یابد. به همین طریق، در رابطه با ذهن انسان، تکنیک های تهاجمی از قبیل جراحی روانی تا همین اواخر که کنترل های تخصصی در این زمینه تا حدی قویتر شد، یک مورد سوء استفاده بشمار می رفت. مثلاً موارد جراحی های مغزی ناخواسته در ایالات متحده تا نقطه تبدیل شدن به یک مسئله جدی ملی پیش رفت.
انواع احتمالی زیر پا گذاشتن منزلت و تمامیت بدن انسان بسیار گسترده تر و غیر قابل پیش بینی تر از آن است که در یک مطالعه منفرد جمع بندی شود.
نتیجه گیری بخش اول:
همانطوری که ملاحظه شد ابتداً ساختار مجمع عمومی بررسی شد بعدا به معرفی ارکان فرعی پرداخته شد و در فصل سوم بحث تدوین حقوق چه از طریق خود مجمع چه از طریق ارکان فرعی کمیسیون حقوق بین الملل- کمیته سوم – شورای حقوق بشر کمیساریای عالی پناهندگان پرداخته شد تا درباره نقش تدوینی هر یک از این ارکان فرعی در متن پایان نامه گزارش مشروح داده شد.
نتیجه گیری محقق این است که با ایجاد شورای حقوق بشر زیر نظر مجمع عمومی جایگاه حمایت بین المللی از حقوق بشر ارتقاء ویژه پیدا کرده است که در سال های آینده می تواند برای حاکمیت کشور ها ایجاد چالش نماید.
بخش دوم: شورای اقتصادی و اجتماعی
مقدمه بخش دوم

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد سیاست خارجی

Close Menu