پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات

پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

 

برایجاد و گسترش فرصت آموزشی دوم برای بازماندگان از تحصیل بعنوان یکی از اهداف آموزش از راه دور چه نقد فلسفس وارد است ؟
برافزایش استقلال فراگیران و انعطاف آموزشی بعنوان یکی از اهداف اموزش از راه دور چه نقد فلسفی وارد است ؟
برحذف محدودیت زمان و مکان برای فراگیران بعنوان یکی از اهداف آموزش از راه دور چه نقد فلسفی وارد است ؟
6 – 1 تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در تحقیق :
1 – 6 – 1آموزش از راه دور
در تعریف‌های متفاوتی که از آموزش از راه دور ارائه شده است، در اصل به نکات مشابهی اشاره شده است، مانند نظام یادگیری آزاد یا باز، کلاس از راه دور، تدریس از راه دور و بالاخره آموزش از راه دور واژه‌های مشابهی هستند که به‌طور متناوب جایگزین یکدیگر می‌شوند (هرچند که دارای تفاوت‌هایی نیز هستند).
«زیگرل» کلاس درس از راه دور را چنین تعریف می‌کند: «نظام یادگیری برای شاگرد که از برنامه‌‌های ویدیویی، کتاب‌های درسی، راهنمای مطالعه، تمرینات یادگیری و سایر مواد کمک درسی تشکیل شده است و شامل ارتباطات تلفنی، پستی و احتمالاً ارتباط بر روی معلم و شاگرد باشد».
«فیرنی» در تعریف آموزش از راه دور می‌گوید: «آموزش از راه دور عبارت است از یادگیری در محلی دور از مدرس».
«فاویرگرف» در این رابطه می‌نویسد: «آموزش از راه دور بر خلاف آموزش‌های سنتی مقابل هم قرار دادن یک یا چند نفر نیست، بلکه استفاده از رسانه‌هاست. در نتیجه مثلث سنتی آموزش (مدرس، فراگیر و تخته سیاه) بهم می‌خورد».
«کیگان» هم در این مورد می‌گوید: «استاد و فراگیر معمولاً از یکدیگر جدا هستند هم تهیه مطالب آموزشی و هم حمایت از فراگیران تحت نظارت یک سازمان آموزشی قرار دارد در آن از وسایل فنی ارتباط جمعی استفاده می‌شود. این نوع آموزش فرایندی دوجانبه است که تقریباً هیچ‌وقت یادگیری به‌صورت گروهی انجام نمی‌شود».
ملاحظه می‌شود که تعریف‌ها به نحوی به جدا بودن استاد و شاگرد و به انعطاف‌پذیری فراگیر در سازش با برنامه و محل تشکیل کلاس اشاره دارد. (کاظمی، 1380، ص 36).
آموزش از راه دور عبارتست از نظام آموزشی صنعتی شده برای سازمان دادن- فرایند یادگیری- یاددهی به وسیله یک سازمان به منظور انتخاب و کاربرد راهکارهایی برای استفاده از فناوری های جدید در آموزش تا بتوانند ارتباط دو سویه ای میان یاددهنده و یادگیرنده ایجاد کند که هدف آن تسهیل فرایند یادگیری است (ابراهیم زاده 1377).
روش آموزشی است که معلم و شاگرد به ظور مستقیم و چهره به چهره با هم تماس ندارند محتوا و مطالب درسی به واسطه ابزار و وسایل خاصی از طرف موسسه آموزش به فراگیران ارسال می شود ( زمانی ، مقدسی ، 1385 )
آموزش ازدور یک فعالیت برنامه ریزی شده و نظام مند جهت انتخاب، آماده سازی محتوای آموزشی، ارائه محتوای آموزشی، هدایت و راهنمایی یاد گیرندگان توسط یاد دهنده با استفاده از وسایل ارتباط جمعی در یک محیط ارتباط محور است.آموزش از راه دور نوعی فرایند « فناوری ارتباطات از راه دور» است که تجربه تدریس و یادگیری یاد دهنده ویاد گیرنده را به صورت همزمان و نا همزمان امکان پذیر می سازد (چنی،2003 )
یک نظام آموزشی است که به وسیله یک کالج یا دانشگاه یا موسسه ای خاص اداره می شود و معلم یا استاد دانشجویان را با مطالعه گزارش های کتبی و رهبری مطالعات ، آموزش می دهد . این نوع آموزش معمولا دارای مرکزی است که دانشجو در وقت از قبل تعیین شده برای رفع اشکال درسی به آن مراجعه می نماید . مترادف است با distance education ( فرمهینی فراهانی 598:1378 ) .
آموزش ازدور نوعی آموزش مردمی وانسانی است برای افرادی که دریک محدوده جغرافیایی پراکنده هستند یا برای کسانی که نمی توانند برای تحصیل درمدارس حضور یابند( دایرۀ المعارف اکسفورد 2 به نقل از نشریه ..،1386، 8)
“گرینبرگ “( 1998 ) آموزش از دور را یک تجربه آموزشی – یادگیری طراحی شده که طیف وسیعی از تکنولوژی ها را برای دسترسی به فراگیران از راه دور در بر می گیرد و برای تشویق تعامل فراگیر و معتبر سازی یادگیری از طریق ارائه گروهی، طراحی شده است .آموزش از راه دور به معنی دسترسی مردم به فضای الکترونیکی یکسان، به گونه ای که آنها در یادگیری به هم کمک کند.
2 – 6 – 1 آموزش الکترونیکی
در تعریف لغوی آموزش الکترونیکی به مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و شیوه های آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات گفته می شود که امکان ارائه و انتقال محتوای آموزشی و تجربیات اساتید مجرب هر رشته را از طریق فناوری الکترونیک به دانشجویان علاقمند در هر نقطه ای از جهان و به دور از محدوده زمانی میسر می سازد . و در تعریف مفهومی ، آموزش الکترونیکی ، یادگیری فعال و هوشمندی است که ضمن تحول در فرایند یاددهی – یادگیری و مدیریت دانائی ، در گسترش و تعمیق و پایدار ماندن فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی و محوری خواهد داشت ( عابدینی و فراهی ، 1385 ).
آموزش الکترونیکی امروزه بیشتر به آموزش از راه دور اطلاق می گردد که در مواردی جایگزین آموزش کنونی می گرد د. البته یکی از رویکردهای اصلی آموزش الکترونیک ، آموزش ترکیبی به معنای به کارگیری ابزارها بر پایه وب در کنار آموزش حضوری توسط معلم است که آن را تکمیل می کند . هرچند در موارد بسیاری آموزش الکترونیکی به تنهائی می تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی باشد ( همان منبع ).
تاکنون هرگونه آموزش با کمک ابزار الکترونیکی و کامیوتر را آموزش الکترونیکی قلوداد می کردند ، با گذشت زمان آموزش الکترونیکی به آموزش هائی اطلاق شده است که در فرایند یاددهی – یادگیری از اینترنت استفاده می شود . در مجموع آموزش الکترونیکی عبارت است از : ” استفاده از فناوری برای طراحی ، ارائه ، انتخاب ، به کاربردن ، حمایت و گسترش دادن یادگیری ( الحسینی ، 1384 ) .
این آموزش ها معمولا در شرایطی به عنوان ضرورت مورد استفاده قرار می گیرد که یک یا چند مورد از از موارد ذیل وجود داشته باشد :
حجم بالای فراگیران 2- حجم بالای اطلاعات 3- هزینه های پائین
4- تجربه شدن روش نوین 5- درگیری زمانی استاد و دانش پژوه ( همان منبع )

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله مدیریت استراتژیک

بستن منو