پایان نامه درمورد دیوان کیفری بین المللی

پایان نامه درمورد دیوان کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه

کمیته بین المللی صلیب سرخ برخلاف روش عادی خود، چندین اعلامیه عمومی در مورد صدمه به مجروحین و تیم پزشکی صادر کرد. در یک اطلاعیه که در تاریخ 7 ژانویه 2009 پس از آنکه کمیته بینالمللی صلیب سرخ بالاخره موفق شد تا از نیروهای نظامی اسرائیل اجازه خارج کردن مجروحان از محله زیتون شهر غزه را بگیرد، صادر کرد، اعلان کرد که اسرائیل حقوق بین الملل بشر دوستانه را در مورد نحوه رسیدگی به مجروحان وخارج کردن آنها از میدان نبرد نقض کرده است و اضافه کردند که تاخیر در خارج کردن مجروحان از صحنه نبرد غیر قابل قبول است. در 6 ژانویه 2009 هشت سازمان حقوق بشری اسرائیل در مناطق اشغالی از ارتش اسرائیل نسبت به عدم اجازه تیم پزشکی برای حضور در میدان نبرد و خروج مجروحان و کمک رسانی شکایت کردند و خواستار آن شدند تا در امر کمک رسانی تسهیلاتی حاصل شود. دیوان عالی دادگستری رای داد که به سربازان دستورات صریحی دال بر خودداری از حمله به تیم پزشکی و آمبولانسها داده شده است و ساکنان این مناطق که مجروح شدهاند باید خدمات پزشکی دریافت کرده و از صحنه نبرد خارج شوند. به هر حال پس از این رای ارتش اسرائیل این بیانیه را صادر کرد:  

“طبق گزارش سربازان داخل صحنه نبرد، مشاهدات عینی پستهای بازرسی و اطلاعات امنیتی مسئولان بیانگر آن است که فعالیتهای تروریستی با استفاده از آمبولانسها صورت میپذیرد و تروریستها با لباس تیم پزشکی به صحنه نبرد وارد میشوند طبق گزارش امنیتی ارتش اسرائیل نیروهای حماس از آمبولانسها برای حمل موشک استفاده میکنند.”
ارتش اسرائیل با این ادعاها که منابع کسب خبر همگی مجهول و غیر مشخص میباشند، نقض تعهدات بین المللی خود را توجیه میکند. این گونه اظهارات در گذشته هم توسط اسرائیل فقط و فقط به قصد توجیه کردن لطماتی که مانع عملکرد به موقع و موثر پزشکی شد، میباشد و هیچ گونه مدرکی برای صحت ادعاهای بی اساس خود ارائه نمیکند. در حالی که حمایتی که حقوق بین الملل بشر دوستانه به تیم پزشکی و مجروحان داده است یک حمایت موسع و فراگیر میباشد. ماده 18 کنوانسیون چهارم ژنو مقرر میدارد:
“بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری مجروحان، بیماران، معلولین، و زنان تازهزا تشکیل میشود در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دولت متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.”
همچنین ماده 2 این کنوانسیون مقرر میدارد:
“کارکنانی که منظماً و منحصراً مامور امور و اداری بیمارستانهای کشوری میشوند به انضمام کسانی که مامور جستجو و برداشتن و حمل و معالجه مجروحان و بیماران کشوری، معلولین و زنان تازهزا میباشند. محترم شمرده و حمایت خواهند شد.”
و در نهایت ماده 16 کنوانسیون مقرر میدارد:
“هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوی مقتولین مجروحان و کمک به غریقان و سایر اشخاصی که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.”
ماده 19 استثناء وارد بر حمایت از بیمارستانها را بیان میدارد:
“حمایت از بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتی که از حمایت مزبور گذشته از مقاصد نوع پرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن مضر باشد، استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آن که اخطاری یا ضرب الاجل در کلیه موارد مقتضی داده شده باشد و به آن ترتیب اثر نداده باشند.”
حقوق حتی در چنین استثنائی، تاخیر در کمک رسانی را حداقل ممکن می داند و عدم حمایت نیز به شرط اخطار و ضرب الاجل قبلی و در صورت که به اخطار ترتیب اثر داده نشود، عملی شود. رژیم اسرائیل از چنین استثناء خاصی با حذف شرایط آن استفاده کرده و ممانعت از کمک رسانی و جمع آوری مجروحان را توجیه میکند. این استثناء برای شرایط در حد افراط غیر قابل پیش بینی مقرر شده است و نباید اساس خط مشی برخورد ارتش با مجروحان نیروهای دشمن قرار گیرد.این استدلال که فلسطینیها از آمبولانس جهت عملیات نظامی استفاده میکنند، چندین بار توسط اسرائیل از انتفاضه دوم به بعد ادعا شده است و هربار اسرائیل هیچ گونه مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.
چنین استفاده از آمبولانس در حقوق بین الملل بشر دوستانه اکیداً ممنوع است. ولی حتی با فرض این که چنین ادعایی صحت داشته چنین حقی به ارتش اسرائیل داده نمیشود تا به آمبولانسهایی که مطابق قانون به وظیفه خود عمل میکنند و مجروحان را حمل میکنند، شلیک شود. ارتش اسرائیل در پاسخ به این عمل خود که مانع انتقال مجروحان میشود، مدعی است که این عمل به علت وجود جنگ در لحظه بوده و تاخیر در انتقال مجروحان عمدی نبوده است. به هر حال تاخیر در انتقال مجروحان آن هم برای چند روز به هیج وجه از نظر حقوق بین الملل بشر دوستانه قابل پذیرش نمیباشد. بخصوص در مناطقی که عملا جنگ خاتمه یافته و حتی خود سربازان اسرائیلی میتوانستند در نقل و انتقال مجروحان کمک کنند. ارتش اسرائیل مانع نقل و انتقال مجروحان شد و در تبلیغات خود حماس را مسئول این اعمال معرفی کرد. اسرائیل مانع حرکت آمبولانس در نوار غزه حتی در مناطقی که جنگ خاتمه یافته بود شد و حاضر به ایجاد مکانیزم همکاری برای نقل و انتقال مجروحان نشد و در نتیجه این اعمال آنقدر خود از تعدادی از مجروحان رفت تا کشته شدند. سازمانهای حقوقی بشری ژورنالیستها و نهادهای بین المللی در مورد این شرایط گزارش کردند. شبکههای خبری جهان این اخبار را منعکس کردند و لذا این اخبار به اطلاع مقامات دولتی اسرائیل نیز رسید.
ولی با این وجود هیچ دستوری دال بر تغییر روش و عمل به مقررات حقوق بشر دوستانه عرفی و قرار دادی ندادند. در نتیجه اصرار به این که اینگونه لطمات نتیجه جانبی شرایط واقعا موجود میباشد تنها معصوم نمایی، جعلی و دروغی بزرگ است و بس.
بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی
اسرائیل با حمله به غیر نظامیها و کشتار کودکان مرتکب جنایت علیه بشریت ونسل کشی شده است. مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد که دولتهای عضو این اعلامیه متعهد شدهاند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل باشد و با توجه به مواد 2، 7، 8 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادیها و حقوق ذکر شده در اعلامیه را از آن تمامی مردم جهان به دور از هرگونه تبعیض میداند، اعمال اسرائیل صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است. حمله به غیر نظامیان جنایت علیه بشریت است.
حوادث نشان میدهد که دستورات صادره از سوی نیروهای مسلح اسرائیل که به غزه یورش بردند، بر استفاده آزادانه از آتش سنگین علیه غیر نظامیان دلالت دارد کمیته حقیقت یاب با توجه به اظهارات نظامیان اسرائیلی که در دو مجموعه گردآوری شده است به دلالت محکمی دست مییابد که این نظریه را تایید میکند. کمیته همچنین یک حادثه دیگر را که در آن یکی از مساجد در هنگام نماز مغرب با گلوله توپ هدف قرار گرفت بررسی کرده است در این حادثه پانزده نفر کشته شدند. همچنین حادثه حملهای را که در آن از مهمات کشنده علیه یک خانواده که به همراه همسایگان خود در چادر عزاداری حضور داشتند. و به کشته شدن 5 نفر انجامید بررسی کرده است. از نظر کمیته هر دو مرحله تجاوز عمدی به ساکنان غیر نظامی و اهداف غیر نظامی محسوب میشود.
ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به تعریف واژه نسل کشی پرداخته است. به طور کلی این ماده انجام یکسری از اعمال را با وجود 3 عنصر اساسی، نسل کشی میداند. عنصر اول، داشتن قصد جنایی است. دومین عنصر، قصد نابودی تمام یا بخشی از جمعیت یا گروه مورد حمایت است و عنصر سوم، گروههای مورد حمایت است که اهم آنها عبارت از گروه ملی، نژادی، قومی و مذهبی میباشند.
1- جنایات واقع شده در این بخش عمدتا بر مبنای تعریفی است که در مواد 2و3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنو سید مورخ 9 دسامبر 1948 ارائه شده است.
قتل اعضای یک گروه اتفاقی که هر لحظه شاهد آن بودیم و بند 2 قطعنامه شورای حقوق بشر (مورخ 12 ژانویه 2009) به آن اشاره کرده و همچنین این موضوع در گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری 15 ژانویه 2009 مجمع عمومی مورد تاکید واقع شده و در آن گزارش آمده است بیش از هزار نفر کشته شدهاند که از این تعداد 3/1 آنها کودک بودهاند.
2- ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی یک گروه در جای جای گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری مجمع عمومی در تاریخ 15 ژانویه 2009 و قطعنامه شورای حقوق بشر ایراد صدمات جسمی مشهود است قرار دادن عمومی گروه در معرض وضعیت نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آنها باشد از محاصره طولانی مدت که در نوار غزه واقع شد می توان به خوبی به این مساله پی برد. ضمناً در گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری 15 ژانویه 2009 مجمع عمومی (پاراگراف چهار از صفحه اول) این موضوع چنین مورد تاکید قرار گرفته است این حقیقت دارد که مردم غزه زندانی شدهاند و نمیتوانند آن منطقه را ترک کرده و یا حتی فرار کنند و هیچ جایی برای پنهان شدن در برابر حملات ندارند. موارد مذکور باید همراه با قصد و نیت باشد که از سخنرانیها و موضع گیری های مقامات اسرائیلی به راحتی میتوان به قصد نابود کردن گروه خاص در غزه پی برد. لازم به ذکر است که بر اساس رای قضیه جلیسیک در دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق حمله به شهر زمانی که نظامیان و غیر نظامیان در آن مستقرند و غیر نظامیان در خانههای خود پناه گرفتهاند میتواند دلیلی بر وجود قصد خاص ژنوسید باشد.
1- در ماده 8 کنوانسیون نسل کشی تصریح شده است که هر یک از متعاهدین میتواند از مراجع صلاحیت دار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن اقدامات لازم را به عمل آورد. دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جنایت نسل کشی صلاحیت ذاتی دارد، لذا هر یک از کشورهای متعاهد از طریق اداره قضایی بین المللی کنوانسیون مذکور می تواند علیه نسل کشی غزه نزد دیوان کیفری بین المللی اقامه دعوی کند. اصول پیشنهادی موسسه حقوقی بینالمللی اقدام به آواره سازی در برخی از شرایط را نیز علاوه بر اعمال مندرج در ماده مذکور، نسل کشی به شمار میآورد. البته در صورتی که اقدام به آواره سازی به قصد نابود کردن کل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی و مانند آن انجام گیرد.
رفتار نیروهای مسلح اسرائیلی نقض اشکار توافق نامه چهارم ژنو بوده و حوادث قتل عمد و ایجاد مشکلات شدید برای افراد پناه گرفته به صورت عمدی از جمله این موارد است. از این رو اتهام جنایی برای تک تک افراد ایجاد میکند. این کمیته همچنین نتیجه گرفته است که هدف قرار دادن مستقیم و کشتار وحشیانه غیر نظامیان فلسطینی نقض حق زندگی محسوب میشود.
میبایستی برای عمل این را به صدای بلند و شفاف گفت، که توطئه نیمه علنی و نیمه پنهان محو ملت فلسطین سریعا در دست اجراست و باید مقاومت در مقابل آن را همانطور که هست، بدون مکث و بطور دائمی به رسمیت شناخت.
بند نهم: فروپاشی زیر ساختهای غیر نظامی و خدمات عمومی
در طی عملیات حمله به غزه زیر ساختهای غیر نظامی و خدمات عمومی در غزه کاملا از بین رفت. آتش بسهای کوتاه مدت چند روز آخر جنگ برای رفع نیازهای مردم غزه ناکافی بود. دانشگاه غزه تقریبا به طور کامل نابود شد. صدها خانه مسکونی متعلق به غزه نظامیان، مدرسه مراکز بهداشتی، ایستگاه لیس و ساختمانهای دولتی ویران شدند. زیر ساختهای اصلی غزه نیروگاه برق سیستم آبرسانی جادهها و وسایل ارتباطی غزه نیز به طور جدی صدمه دید. یک بحران بشر دوستانه در غزه پدید آمد.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع ساختار سرمایه

بستن منو