پایان نامه درباره امر به معروف و نهی از منکر

پایان نامه درباره امر به معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

 

اهمیت و ضرورت تحقیق
در چندین دهه گذشته به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش روز افزون اسلام در اقصی نقاط جهان و اسلام آوردن خیل کثیری از مردم به این دین الهی و آسمانی ، دشمنان و اسلام ستیزان که تاب تحمل پیشرفت و گسترش اسلام و قرآن را نداشته و نمی توانستند ببینند که در جای جای این کره خاکی مردم دسته دسته و گروه گروه به این آیین الهی رو می اورند ، جهت جلوگیری از این کار به روش های مختلف و بیشتر از طریق رسانه های مجازی به توطئه ها و نیرنگ هایی دست زدند. از جمله این حیله ها مطرح کردن شبهات و پرسش هایی در رابطه با برخی از قوانین کیفری و جزایی و جهاد در دین اسلام و قرآن و سیره و رفتار پیامبر اکرم (ص) است که با بیان نمودن این شبهات و اتهام خشونت آمیز بودن این قوانین در اسلام و قرآن نه تنها ذهن جوانان بی خرد و ناآگاه را نسبت به اسلام و قرآن مخدوش نمودند بلکه بواسطه بیان این شبهات و اتهامات ، عقل و خرد برخی از روشنفکران نیز از کف نموده و به اسلام ستیزان لبیک گفته اند.
در پی شبه افکنی ها و نقد و انتقاد اسلام ستیزان و تأثیر آن بر اذهان عمومی مردم به خصوص جوانان ناآگاه ، لیکن اهمیت و ضرورت این موضوع آشکار می گردد که با استنباط و استخراج فلسفه مجازاتها و قوانین کیفری و جزایی و جهاد و … از طریق منابع اسلامی ، بتوانیم پاسخی منطقی در حل این شبهات مطرح و در بر طرف کردن اتهامات وارده به اسلام و قرآن تلاش نماییم و با تبیین دیدگاه حقیقی اسلام پیرامون خشونت ، جهت آگاهی جوانان عزیز قدمی هر چند ناچیز در این راستا برداریم.
بیان مسأله
اساس و پایه همه شریعتهای الهی، بر دوستی و مهربانی ، رحمت و مدارا استوار شده است . پیامبران الهی ، همیشه و همه گاه بر آن بوده اند که رحمت و مهربانی و مهرورزی را در میان مردم بگسترانند و صلح و صفا و صمیمیت و آرامش را در جامعه های انسانی پایدار سازند .
در آموزهای اسلام مسلمانان از خشونت مطلقاً و بویژه در روابط اجتماعی به هر شکلی منع و به رحمت ، عفو و گذشت و مدارا دعوت شده اند .
افزون بر همه اینها، از منظر اسلام و قرآن، هستی بر محور رحمت و بخشایش و مهربانی استوار است و خداوند ، رحمان و رحیم است و رحمت او بر دیگر صفاتش پیشی دارد. آموزه های دین نیز ، مظهر رحمت الهی اند و صددرصد انسانی و به سود انسان و همه موجودات و مایه سعادت و آرامش و نیک بختی آنان می باشد . با این همه ، نظام سلطه جهانی وبویژه جهان غرب و ایادی آنان در داخل و خارج، با همه توان تلاش کرده و سعی دارند از اسلام چهره ای خشن و ستیزه جو ترسیم کنند . چهره ای که در آن، انسان دوستی ، مدارا، صلح و صفا جایی ندارد . امروزه دشمنان دین اسلام در رسانه های جمعی و گروهی به ویژه در دنیای مجازی روی این مقوله متمرکز شده و احکام اسلامی را خشن و مسلمانان را خشونت طلب معرفی میکنند. گسترش سریع اسلام در جهان و گرایش ملت ها به این دین از یک سو و سیاست های استکبار جهانی علیه اسلام و مسلمانان ، عدم معرفی ابعاد و جامعیت اسلام از جانب اسلام شناسان ، چالش ها و نزاع های سیاسی، عقیدتی و اجتماعی و عملکرد برخی از مسلمانان تندرو از سوی دیگر باعث شده که دین ستیزان ، اسلام را دین خشونت و قرآن را مشتمل بر آموزه های خشونت پروری و مسلمانان را خشونت گرا معرفی کرده و به القای ده ها شبهه در این زمینه بپردازند. خشونت انگاران آیین مقدس اسلام با تقریرات مختلف به اثبات مدعای خود دست می زنند . برخی گوهر دین را بستر خشونت توصیف می کنند، گروهی احکام اجتماعی و جزایی اسلام را خاستگاه رشد و نمو خشونت تلقی می نمایند ، گروهی دیگر سیره و رفتار پیامبر اکرم (ص) با یهودیان مدینه و کشورگشایی و فتوحات اسلامی را دست آویز قرار داده و اسلام را متهم به خشونت کرده اند . و برخی هم وجود قوانین خاص علیه اقلیت ها و شاخه های غیر حاکم درون خود اسلام را از مصادیق خشونت طلبی و خشونت پروری اسلام می دانند .
اینان با مشاهده بخشی از احکام جزایی، اجتماعی و قوانین کیفری اسلام همانند جهاد ، قصاص، حدّ، جزیّه و … از آنجا که به فلسفه و حکمت آن پی نبرده اند ، در صدد حمله به این احکام برآمده و معتقدند اینگونه احکام دارای خشونت بوده و با حقوق مسلّم بشر سازگاری ندارد .
در این پژوهش این سوال مهم مطرح است: دینی همچون دین اسلام که خود را کامل و پایان بخش ادیان الهی می داند و در برخی از آیات کتاب آسمانی خود- قرآن- پیامبرش را پیامبر رحمت برای همه جهانیان معرفی و مسلمانان را به رحمت، عفو و گذشت و مدارا دعوت می نماید ، آیا می تواند دینی خشونت طلب و خشونت پرور باشد و خشونت را به پیروان خود به عنوان روش معرفی کند ؟
پژوهش گر در این نوشتار ضمن بیان ماهیت و ابعاد خشونت از منظر اسلام و قرآن سعی بر آن دارد که شبهات و اتهامات بی پایه و اساسی که دین ستیزان می کوشند تا براندام لطیف اسلام و قرآن بپوشند را مورد بررسی و نقد قرار دهند تا دشمنان و دین ستیزان و همه معاندان بدانند که این جامه ی ناساز و ناپاک بر قامت سرفراز آیین محمدی راست نیاید.
سؤال های تحقیق
سؤال اصلی تحقیق:
اتهامات مطروحه خشونت طلبی به اسلام و قرآن از طرف معاندان بویژه نظام سلطه و جهان غرب و ایادی آنان کدامند و پاسخ از آنها چیست ؟
سؤال های فرعی تحقیق:
1- جایگاه و اقسام خشونت از منظر قرآن کدام است ؟
2- علل و موجبات خشونت از منظر قرآن کدامند ؟
3 – احکام اجتماعی و جزایی اسلام مانند قوانین مربوط به زنان، امر به معروف و نهی از منکر ، حد ، قصاص و … چگونه می توانند از مصادیق خشونت طلبی اسلام و قرآن به شمار آید؟ پاسخ از آنها چیست؟
4 – چگونه جهاد در فرهنگ اسلام و قرآن و وجود مقررات خاص نسبت به اقلیت ها در جوامع اسلامی می تواند نماد خشونت طلبی باشد وچه نقدی برآن وارد است ؟پاسخ از آنها چیست؟
5 – بر چه مبنا و اساسی سیره و رفتار پیامبر با دشمنان و دستور قتل برخی از یهودیان و همچنین عملکرد برخی از مسلمانان تندرو مانند وهابی ها، طالبان و … را می توان از مصادیق خشونت طلبی اسلام و قرآن بیان کرد؟ ادلّه ردّ این توهمات کدام است ؟
فرضه های تحقیق
1 – حفظ مصالح اسلام و نظام اسلامی و احکام ضروری دین، حد و مرز مدارا و خشونت در اسلام است.
2 – جعل احکام اجتماعی و جزایی و کیفری با هدف جلوگیری از ناهنجاری ها و حاکمیت عدالت و تأمین مصالح فردی و عمومی به وجود آمده است.
3 – احکام دفاعی اسلام رهیافت عقل و شرع است و آنچه که در اسلام مشروعیت دارد جهت دفاع از جان ، مال و تجاوز بیگانگان تشریع شده است.
4 – پیمان شکنی یهودیان و مبارزه آنان علیه اسلام مهمترین عامل برخورد پیامبر (ص) با یهودیان می باشد.
اهداف تحقیق

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره براعت استهلال

بستن منو