پایان نامه درباره اشتراک زن و مرد در انسانیت

پایان نامه درباره اشتراک زن و مرد در انسانیت

دانلود پایان نامه

 

از جمله ایراداتی که نسبت به اسلام و قرآن مطرح کرده اند استناد به ایه 3 سوره نساء است که میگویند : در اسلام یک مرد میتواند تا چهار زن رسمی داشته باشد، از نظر شیعه میتواند تعداد بیشماری زن را صیغه کند، و زنان بیشماری را نیز به بردگی بگیرد. اما زنان تنها میتوانند با یک مرد ازدواج کنند و این نابرابری در تضاد با اصل یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
3 – تنبیه و ضرب و شتم زنان
کتک زدن زنان که در ایه 34 سوره نساء آمده مجازاتی ظالمانه است و در تضاد با اصل پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحداست. همچنین ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام میدارد که هیچکس را نمیتوان بدون حضور در دادگاه دارای صلاحیت محکوم و مجازات کرد، لذا تصمیم گیری خودسرانه در مورد زن و تنبیه فیزیکی او از طرف مرد کاملا محکوم است.
4 – تفاوت در ارث و دیه بین مردان و زنان
این ناآگاهان از حکم و دستور خدا به آیات ارث و قصاص نیز ایراد گرفته و بیان می کنند که چرا ارث مردان دو برابر ارث زنان و دیه زن نصف دیه مردان است. آیا این ظلم و بی عدالتی در حق زنان نمی باشد.
اسلام ستیزان و به اصطلاح هواداران حقوق اجتماعی زنان با عدم آگاهی و عدم توجه به مفاهیم واقعی آیات و روایات این موارد را دسیسه ای برای تبلیغات ضد دینی و اسلامی خود قرار داده و اسلام و قرآن را متهم می نمایند که نسبت به حقوق زنان اهمیتی قائل نشده و در برخی موارد نسبت به آنها اعمال خشونت آمیزی صادر نموده است.
اینک ما ضمن بیان دیدگاه اسلام و قرآن درباره زن به نقد و بررسی این شبهات پرداخته و فلسفه و حکمت آن را روشن می نمائیم تا اسلام ستیزان بدانند که هیچ یک از احکام اسلام و قرآن بدون حکمت نبوده و نمی باشد.
تفاوت حقوقی مرد و زن
اولین نکته ای که درباره شبهات مطرح شده به ذهن می رسد، این است که شبهاتی از قبیل ارث ، دیه ، قصاص ، قضاوت ، حجاب و … که از سوی برخی مطرح شده یک بحث حقوقی است و مربوط به تفاوتهای بین مرد و زن می باشد و ارتباطی به خشونت علیه زنان ندارد.
در جامعه بشری از دیر باز تا کنون ، نظرات و عقاید مختلفی در ارتباط با تفاوت های مرد و زن وجود داشته است .
تفاوتهایی که در برخی احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابری را در ذهن برخی، به وجود آورده است . اگر از منظر انسانیت موضوع زنان در منابع اسلامی بررسی شود ، هر آنچه که مربوط به شئون انسانیت است درباره زن نیز تحقق می یابد و هیچ تفاوتی در این باب میان زن و مرد پذیرفتنی نیست، زیرا با کمی دقت در آیات می توان تأکید برابری در شئون انسانی از منظر اسلامی را دریافت.
شواهد زیادی در این زمینه وجود دارد . از جمله می توان به ایه شریفه 35 سوره احزاب اشاره کرد . ( إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِینَ وَ الصَّادِقات … ). در این آیه به برابری زن در شئون انسانیت با مرد تأکید شده است. چنانکه صفات انسانی را که خداوند شایسته مغفرت و رحمت الهی خود دانسته ، مؤکداً برای هر دو جنس معرفی کرده تا جای شبهه ای درباره فقدان برابری دو جنس در برابر خداوند نباشد.
علامه طباطبایی در المیزان ، فقدان تفاوت میان زن و مرد در شئون انسانی را با توسل به شواهد دیگری از قرآن کریم تصدیق می کند . ایشان اذعان می نمایند که شریعت مقدس اسلام در کرامت و حرمت اشخاص از نظر دین داری فرقی میان زن و مرد نگذاشته و در آیه ( یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی … ) به طور اجمال به این حقیقت اشاره می کند و در آیه ( انّی لا اُضیع عَمَلَ عاملٍ منکم مِن ذَکرٍ أو اُنثی) به آن تصریح و سپس در آیه مورد بحث با صراحت بیشتری آن را بیان کرده است.
از ایات ذکر شده و آیات دیگر قرآن کریم بر می اید که زن به عنوان یک انسان در پیشگاه الهی با مرد فرقی ندارد ، بلکه آنچه معیار برتری است میزان عمل هر فرد است که مبنای ارزش گذاری قرار می گیرد.
در صحنه اجتماعی بر خلاف تساوی زن و مرد در بعد انسانی ، در جامعه و احکام اجتماعی زن از بعد جنسیتی خود مورد توجه است و به همین دلیل میان احکام او و مرد تفاوت وجود دارد. نگاه قرآن نسبت به زن با توجه به جنسیت او در ایاتی است که درباره احکام و حقوق او سخن می گوید و یا در ایاتی است که مسائل زناشویی و خانواده را در نظر دارد. در این ایات به وضوح میان زنان و مردان در قرآن تفاوت قائل شده است .
اسلام برای مراعات تفاوت های جسمی و روانی مهمّی که بین زن و مرد وجود دارد و لازمه ی نظام احسن آفرینش است، در بعضی موارد حقوق و وظایف متفاوتی هم وضع کرده است. اشتراک زن و مرد در انسانیت و برابری در داشتن قوا و امیال بشری، برابری دینی آن ها را در حکم نماز، روزه، حفظ چشم و شهوت از حرام، حدّ زنا و سرقت و اصل فعالیت اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است.
از سوی دیگر دوگانگی در ویژگی های جنسی مرد و زن مانند اختلاف در دستگاه تناسلی و سینه ها، دوران قاعدگی، میزان مشارکت در امر بارداری، شیردهی و پرورش کودک، تفاوت در نیروی بدنی، انفعال و تاثیر پذیری و نیز قدرت تدبیر و کنترل عواطف– که همه برای حفظ نسل بشر ضروری است – حقوق و تکالیف دوگانه ای را به بار می آورد.
استاد شهید مطهرى پس از بحث در آفرینش انسان و جایگاه زن در آفرینش, به تفاوت هاى موجود در آفرینش و طبیعت زن و مرد مى پردازد. به باور ایشان این تفاوت ها باعث مى شود که زن و مرد از جهت حقوق طبیعى و فطرى وضع ناهمگونى داشته باشند. یعنى زن از آن جهت که زن است و مرد نیز از آن جهت که مرد است در جهاتى همانند نیستند, زیرا در آفرینش و طبیعت, یک نواخت نیستند. از این رو با تساوى کاملى که در انسانیّت دارند و از ارزش یکسانى برخوردارند, از جهت مسائل حقوقى، وظایف، تکالیف، مجازات ها و… وضع مشابهى ندارند .
با توجه به مطالب پیش گفته به خوبی روشن می شود ، شبهاتی از قبیل ارث زنان ، دیه ، قصاص ، قضاوت ، حجاب و … که درباره خشونت علیه زنان مطرح شده فقط مربوط به تفاوت حقوقی بین زن و مرد است و به خشونت علیه زنان ارتباطی ندارد. و تفاوت حقوقی زن و مرد برگرفته شده از توانایی ها و نیازهای متفاوت مرد و زن است زیرا که در آفرینش و طبیعت یکنواخت نیستند ، به همین دلیل از جهت مسائل حقوقی ، وظایف ، تکالیف ، مجازات ها و … وضع مشابهی ندارند. شایسته است اذعان کنیم بر اساس همین تفاوتهای طبیعی و جسمانی زن و مرد است که حتی امروز هم در جوامع غربی تساوی دیده نمی شود و به تعبیر شهید مطهری مارک تقلبی بیش نیست که منصفان از محققان غربی اینگونه مطالب را نوشته اند.
تنبیه و ضرب زنان
یکی از بحث برانگیزترین مسائل مربوط به خشونت علیه زنان، جواز خشونت فیزیکی علیه زنان برای شوهر در شرایط خاص می باشد که برخی از معاندان و اسلام ستیزان، آیه سی و چهارم سوره نساء را شاهد بر آن می آورند و این شبهه را بسیار مطرح کرده و می‌کنند، که در آیه 34 سوره نساء خداوند این اجازه را به مرد می دهد تا زن را مورد ضرب قرار دهد واین خلاف حس انسان دوستی است.
چنین طرحی درعصر حاضر، ازسوی برخی منتقدان، خلاف حقوق بشر و در تضاد با آزادی زنان شناخته شده است. گروهی سعی کرده اند که با بزرگ نمایی این طرح، ازآن ادعا نامه ای علیه اسلام بسازند، جمعی تلاش داشته اند تا با تکیه بر این فهم از آیه، روش های نادرست و ناعادلانه را در مورد زن جایز شمارند، برخی نیز اهتمام داشته اند تا با توجیهات علمی، ساحت دین را از هرگونه برنامه ی ناعادلانه منزه شمارند و جلوی سوء استفاده ها را بگیرند.
آیه‌ی مربوطه و ترجمه آن به شرح ذیل است:
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً)؛ « مردان به واسطه آن چه که خدا بعضى را بر بعضى دیگر فضیلت داده و به جهت آن چه از اموال خود که به مصرف می‌رسانند سرپرست زنانند. پس زنان شایسته فرمان‌بردار و فروتن و خویشتن را به وسیله آن چه که خدا در نهان نگاه داشته، محافظت می‌کنند. و آن گروهى از زنان را که از سرکشى ایشان خوف دارید اولاً پند و اندرز دهید، و ثانیاً از بسترهاى آنان دورى گزینید، و ثالثا ایشان را بزنید. پس اگر از شما اطاعت نمودند از هیچ طریقى بر آنان ستم نکنید! زیرا خدا حتماً برتر و بزرگوار است‏.»
این آیه مبارکه شبهات و سئوالات بسیاری را در زمینه تجویز خشونت مردان علیه زنان در خانواده برانگیخته است. منتقدان، کلمه « واضربوهن » در این آیه را مبین مجوز خشونت علیه زنان در دین اسلام بیان کرده اند. در حالی که چنین برداشتی از آیه با مبانی اسلامی نظیر تکریم انسان ، احیای مقام زن با توجه به وضع قوانین مهریه و نفقه و … و مبارزه تاریخی اسلام با شکستن حرمت زنان و زنده به گور کردن دختران منافات دارد.

مطلب مرتبط :   برنامه ریزی راهبردی

بستن منو