پایان نامه با موضوع نحوه انجام معامله

پایان نامه با موضوع نحوه انجام معامله

دانلود پایان نامه

 

د- بانک معرفی شده، اعتبار را به بایع ابلاغ میکند و چنانچه تایید لازم باشد، آن را تایید میکند.
هـ- بایع مبیع را ارسال و اسناد مقرر را به منظور دریافت ثمن یا تحصیل قبولی برات صادره، به بانک معرفی شده ارائه میکند.
و- بانک معرفی شده اسناد ارائه شده را با اعتبار تطبیق داده و چنانچه اسناد منطبق با اعتبار باشد، برات صادره از سوی بایع را پرداخت یا قبول مینماید.
ز- بانک معرفی شده اسناد را به منظور بازپرداخت وجهی که به نیابت تادیه کرده، به بانک گشاینده اعتبار میفرستد.
ج- بانک گشاینده اعتبار اسناد را کنترل و بازبینی نموده و چنانچه منطبق با شرایط اعتبار بود، وجه تادیه شده از سوی بانک معرفی شده را بازپرداخت میکند.
ط- خریدار اسناد را از بانک گشاینده اعتبار دریافت داشته، به متصدی حمل ارائه کرده، و کالا را تحویل میگیرد.
با توجه به عملیات پیچیدهای که در این شکل پرداخت ثمن صورت میگیرد و سعی شده در آن تمام مراقبتها و احتیاطهای لازم در نوع پرداخت صورت گیرد، بازرگانان زیادی در عرصه بیع بین المللی نسبت به انجام معامله با این شیوه پرداخت مینماید. روش پرداخت اعتبارات اسنادی مزایای قابل توجهی نسبت به سایر روشها دارد که مهمترین آنها تضمین میباشد. از نظر صادرکننده، جمع دو فاکتور اعتبار تجاری طرف معامل و ارزش اعتباری بانک ضامن معتبری که در محل اقامت صادر کننده واقع است به اطمینان خاطر وی میافزاید. واردکننده نیز به سهم خود میتواند با بازپرداخت مبلغ اعتبار به بانک اسناد را دریافت نموده و با اطمینان از اینکه کالای منطبق با قرارداد، ارسال شده، کالا را تحویل بگیرد. بدین سان اعتبار اسنادی واردکننده را از خطر پرداخت ثمن به صادر کنندهای که تعهدات ناشی از معامله پایه را ایفا ننموده، مصون میدارد.
البته این روش بدون عیب نیست. مکانیسم پیچیده آن بسیار وقت گیر و بالتبع دارای هزینه بالایی نیز میباشد اما به دلیل ایمنی و تضمین منابع رایجترین شیوه پرداخت ثمن میباشد.
بند دوم: روشهای پرداخت ثمن به صورت الکترونیکی
سرعت زیاد در نحوه انجام معامله به شیوه الکترونیکی باعث میشود تا تمام جنبههای یک قرارداد را تحت تاثیر خود قرار دهد و الا خاصیت خود را از دست خواهد داد. وقتی زمان قراردادی منعقد میشود بدون حضور بعد زمان و مکان، اگر نحوه پرداخت ثمن در اینگونه قراردادها به شکل سنتی انجام گیرد که بسیار وقت گیر است عملاً ممکن است تاثیر چندانی نداشته و زمان دوباره به عنوان یکی از موانع توسعه تجاری مطرح شود. علم فناوری ارتباطات در این خصوص نیز چاره اندیشیده و راهکارهایی را پیشنهاد داده است که به طرح و بررسی آنها پرداخته میشود.
الف: پول الکترونیکی
اولین راهکاری که در این زمینه ارائه گردیده «پول الکترونیکی» است که با نامهای (پول دیجیتالی)، (سکه دیجیتالی) و (پول مجازی) نیز شناخته میشود. پول دیجیتالی علی القاعده باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
«در همه جا رایج باشد، قابل استفاده همه باشد، اعتبار سراسری داشته باشد، قابل جعل نباشد، هزینه تهیه و نگهداری آن ناچیز باشد».
صادرکننده پول الکترونیکی که میتواند یک بانک یا غیربانک باشد، پول الکترونیکی را با استفاده از کلید خصوصی خود «امضا» یا رمزنگاری یا تصدیق کرده منتشر خواهد کرد. این انتشار به صورت پیام بوده که شامل هویت ناشر، نشانه الکترونیکی او، مبلغ پول، شماره سریال آن و تاریخ انقضا خواهد بود. به علاوه ناشر فهرستهایی را نگهداری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که پول الکترونیکی دوباره خروج نشود.
نحوه خرج کردن پول الکترونیکی بدین صورت است که مشتری پول، به ناشر درخواستی را که دارای رمز است میفرستد، ناشر با توجه به سوابق و کلید عمومی متعلق به مشتری، صحت و اصالت درخواست مشتری را تایید و برای او پول الکترونیکی رمزدار صادر میکند.
مشتری پول الکترونیکی رمزدار را برای طرف معامله ارسال میکند، در حالیکه قبلاً این پیام با توجه به کلید مربوط به طرف معامله رمزگذاری شده است، طرف معامله پس از گشودن رمز، شماره سریال را برای ناشر میفرستد و ناشر نیز با تایید آن و واریز آن به حساب طرف معامله مبلغ را پرداخت میکند و شماره سریال پول الکترونیکی را از اعتبار خارج خواهد نمود.
ب: چک الکترونیکی
چکهای الکترونیکی در عمل شبیه چکهای متعارفند اما با هزینههای کمتر. فرق آنها این است که برای نوشتن آنها از کاغذ استفاده نمیشود. متضمن امضای دستی هم نیستند، بلکه در صدور آنها از امضای دیجیتالی استفاده میشود. تکنیک استفاده از چک الکترونیکی شبیه آنچه هست که در مورد پولهای الکترونیکی مورد استفاده واقع میشود، چک الکترونیکی برای گیرنده وجه (محال له) فرستاده میشود. هنگامی که بانک محال له، مبلغ چک را برای گیرنده وجه وصول کرد روی چک خط میکشد و با استفاده از کلید خصوصی صادرکننده چک، چک را رمزنگاری میکند تا دلیلی بر پرداخت چک فراهم شود.
ج: کارت اعتباری یا هوشمند
امروزه معمولترین روش پرداخت در اینترنت کارت اعتباری است. زیرا مردم با این کارتها آشنایی دارند و در خریدهای روزمره از آن استفاده میکنند. این نوع کارتها دارای انواع گوناگونی است و میتواند برای مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار بگیرد. کارت اعتباری معمولاً دارای یک تراشه ریزپردازنده است که میتواند اطلاعات را در خود ذخیره کند. این نوع کارتها فعلاً توسط موسسات و شرکتهای مختلف جهت رفاه حال کارمندان خود استفاده میشود، این نوع استفاده از کارت وسیلهای برای پرداخت نقدی اجناس میباشد که در فروشگاههای هم حقیقی و هم مجازی استفاده میشود. با استفاده از این کارتها ارزش ذخیره شده در کارت که میتواند به صورت اعتباری بوده و یا اینکه مبلغ آن از قبل پرداخت شده باشد، از یک طرف به یک طرف دیگر انتقال مییابد و یا به عبارت دیگر یک طرف بستانکار قرارداد بوده و طرف مقابل بدهکار قرارداد میباشد.
د: اعتبارات اسنادی الکترونیک
مکانیسم اعتبارات اسنادی که در روش پرداخت ثمن به شکل سنتی مورد استفاده واقع میشود و دارای قابلیت بالایی از حیث امنیت و تضمین منابع میباشد که بصورت رایجترین شیوه پرداخت ثمن مورد استفاده قرار میگیرد، میتواند بدون بروز مشکلاتی به طور الکترونیکی عمل کند. زیرا امروزه بسیاری از اطلاعات و مدارک مرتبط با اعتبارات اسناد تجاری از طریق الکترونیکی انتقال مییابد.
یک معامله عادی اعتبار اسنادی چنانکه گذشت حداقل مشتمل بر سه قرارداد مرتبط با یکدیگر، در عین حال اساساً مستقل از هم باشد:
الف- قرارداد بین متقاضی اعتبار و بانک گشاینده اعتبار که به موجب آن واردکننده از بانک گشاینده میخواهد اعتباری را بر اساس شرایط معینی به نفع صادرکننده افتتاح نماید.
ب- قرارداد بین بانک گشاینده اعتبار و بانک معرفی شده که در کشور صادرکننده واقع است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره نزول قرآن

Close Menu