پایان نامه با موضوع عوامل بازدارنده

پایان نامه با موضوع عوامل بازدارنده

دانلود پایان نامه

 

فاعل راوی هدف استفاده از لوازم برقی
بازدارنده خاموشی های پی در پی برق یاری رسان ____
اعطاکننده ____ دریافت کننده ____
ب) زنجیره های روایی
در این روایت هر سه زنجیره ی روایی را می توان مشاهده کرد.
-زنجیره ی میثاقی: برگشتن راوی از مسافرت بدون این که به خانواده اش اطلاع بدهد و منتظر نبودن خانواده اش برای ورود او، برنامه ی نسبتاً منظم خاموشی قبل از مسافرت راوی، طولانی تر شدن زمان خاموشی برق از طرف اداره برق، جواب منفی تعمیرکاران به راوی در مورد انجام تعمیر لوازم برقی، عدم دسترسی تعمیرکاران به لوازم یدکی به خاطر قراردادهای شرکت های سازنده ی لوازم برقی، امیدوار بودن راوی به این که بتواند با استفاده از وسایل برقی زندگی خود را راحت تر کند و مأیوس شدنش به خاطر عدم خدمت رسانی صحیح اداره ی برق، زنجیره های میثاقی این داستان را شکل داده اند.
-زنجیره ی اجرایی: تلاش راوی برای اطلاع از زمان پایان خاموشی و برقراری تماس تلفنی با اداره ی برق، دوش گرفتن با آب سرد توسط راوی برای غلبه بر شدت گرمازدگی و خستگی، تلاش راوی برای یافتن تعمیرکار برای ماشین لباس شویی، خریدن وسایل برقی متعدد از سوی راوی و بالا رفتن از پله ها برای رسیدن به طبقه ی چهاردهم توسط راوی زنجیره های اجرایی روایت به حساب می آیند.
-زنجیره ی انفصالی: برگشتن راوی از مسافرت، عدم حضور خانواده ی راوی در منزل و برگشتن خانواده به خانه، مراجعه ی راوی به تعمیرگاه ها و ورود و خروج او به چند تعمیرگاه، برگشتن راوی به خانه رفتن راوی پیش یکی از دوستانش و قطع و وصل های پی در پی برق را هم می توان زنجیره های انفصالی این داستان نامید.
5-از بیمارستان تا تیمارستان
راوی داستان به خاطر بیماری در بیمارستانی بستری می شود و تحت نظر پزشکی که دوستش هم بوده مورد معالجه قرار می گیرد. اما مسائل و مشکلاتی مثل کمبود امکانات رفاهی لازم در بیمارستان، عدم توجه کافی پزشک و پرستاران به بیمار، هزینه های بسیار بالای بیمارستان و مشغول بودن پزشک به کارهای دیگری غیر از معالجه ی بیمار باعث می شود که نه تنها بیمار ی اش بهبود پیدا نکند بلکه ناراحتی های عصبی هم به آن اضافه شود. نهایتاً راوی به توصیه ی پزشک معالجش برای سرمایه گذاری به یک بنگاه معاملات ملکی می رود اما با به کار بستن توصیه های بهداشتی دلال معاملات ملکی درباره ی بیماری اش از ناراحتی جسمانی خلاص می شود.
هدف مؤلف از نقل این داستان علاوه بر ذکر مسائل و کمبودهای نظام درمانی و بی توجهی پزشکان به کار اصلی شان بیان نوعی وارونگی موجود در مشاغل جامعه بوده است.
-روز بعد آقای دکتر که مرا بستری کرده بود بعد از چهار روز غیبت به بالینم آمد. خوشحال و خندان بود. چند ورق کاغذ در دست داشت. سه چهار نفر هم همراهش بودند، خیال کردم همراهانش هم پزشک هستند و آن ها را برای شور درباره ی وضع من همراه آورده و آن کاغذها هم حاوی درجه حرارت و فشارخون و نتیجه ی آزمایش است. ولی با کمال تعجب دیدم یکی از این کاغذها نقشه ی زمین های داودیه است، دومی نقشه ی عباس آباد، سومی نقشه ی نیاوران و همراهان دکتر هم یکی مهندس، یکی معمار و یکی دلال معاملات ملکی است. از من پرسید حالت چطور است؟ جواب دادم: حالم هیچ فرقی نکرده است. گفت به تو توصیه می کنم…. خیال کردم می خواهد رژیم مخصوصی را توصیه کند ولی دیدم گفت: به تو توصیه می کنم که حرف مرا بشنوی و یک قطعه از این اراضی داودیه را برداری….
-تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این روایت چند شخصیت در نقش کنشگر فاعل ظاهر شده اند. راوی داستان به عنوان فاعل با هدف بهبود بیماری اش به پزشک مراجعه می کند. پزشک هم در نقش فاعل ظاهر شده و هدف او چکاپ کامل بیمار و رسیدگی به اوضاع جسمی اوست. ضمن این که افرادی مثل پرستاران و پرسنل بیمارستان هم در کنار پزشک به نوعی نقش فاعل را دارند و هدف آن ها هم کمک به بیمار و رسیدگی به اوست.
راوی داستان به خاطر وجود عوامل بازدارنده ای مثل بی توجهی پزشک و پرسنل بیمارستان به او، برنامه ی غذایی نامناسب بیمارستان و عدم رعایت حال بیماران از جانب پرستاران و بعضی از ملاقات کنندگان به هدف خود نمی رسد وبیماری اش بهبود پیدا نمی کند. اما دلال معاملات ملکی با ارائه ی نسخه ای که حاوی چند نوع داروی قدیمی بوده نقش کنشگر یاری رسان را دارد و باعث بهبود بیماری راوی می شود.
در مورد پزشک هم باید گفت که توجه او به مسائلی مثل معامله ی ملک و زمین عامل بازدارنده ای محسوب می شود که مانع از رسیدگی صحیح و دقیق او به بیمار شده است.
عده ای از دوستان و همکاران راوی که به ملاقات او در بیمارستان رفته و همچنین مسئولین و رؤسای اداره ی محل کار راوی اعطاکننده ها و راوی هم دریافت کننده ی این روایت به شمار می روند.
فاعل بیمار(راوی) هدف بهبود بیماری
بازدارنده بی مسئولیتی پزشک معالج یاری رسان دلال معاملات ملکی
اعطاکننده دوستان راوی/دلال معاملات ملکی دریافت کننده راوی
ب) زنجیره های روایی
-زنجیره ی میثاقی: توصیه ی پزشک به راوی برای بستری شدن در بیمارستان، دستورات پزشک معالج به پرستاران درباره ی بیماری راوی و انجام آزمایش و عکسبرداری از او، قوانین بیمارستان در مورد ساعات حضور پرستاران برای رسیدگی به بیمار، برنامه ی غذایی ثابت بیمارستان، ساعات تعیین شده برای حضور افراد ملاقات کننده در اتاق بیماران و لیست هزینه های بیمارستان(که در اختیار راوی قرار گرفته است) زنجیره های میثاقی روایت محسوب می شوند.
-زنجیره ی اجرایی: بستری شدن راوی در بیمارستان، رسیدگی پرستاران به او، نظافت اتاق بیماران توسط پرسنل خدماتی بیمارستان، صحبت کردن ملاقات کنندگان با روای و پاسخ دادن روای به آن ها، انجام دادن توصیه ی پزشک از سوی بیمار و مراجعه ی او به بنگاه معاملات ملکی برای خرید زمین، صحبت راوی با دلال معاملات ملکی در مورد بیماری اش، انجام دستورات دلال توسط راوی و بهبود بیماری اش زنجیره های اجرایی این روایت را شکل داده اند.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع مقام معظم رهبری

بستن منو