پایان نامه با موضوع ظهور مراکز پیش از دبستان

پایان نامه با موضوع ظهور مراکز پیش از دبستان

دانلود پایان نامه

 

رشد مهد کودک ها در امریکا از طریق ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده ها چشمگیر بوده است. عملکرد این مهدکودک هت به عنوان مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی با توجه به اهداف متفاوت بوده است. بدین معنی که بعضی از مرا براکز برای مقاصدی چون آماده کردن مادران جوان برای مادر شدن و وظیفه ی مادری مورد استفاده قرار می گرفتند و بعضی دیگر به تربیت مربی ی مهدکودکها همت گماردند. و بالاخره تعدادی نیز به منظور فراهم آوردن فرصتهایی برای مطالعات مقایسه ای و تطبیقی رشد کودک در موقعیتهای کنترل شده دایر گشتند و از این طریق اطلاعات فراوانی در زمینه ی رشد فردی کودکان به دست دادند.
بدین ترتیب اصول و روش های اساسی آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان از این مراکز به کشورهای مختلف راه یافتند.
شایان ذکر است که عوامل عمده ای همچون ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی، ضرورتهای اقتصادی و ضرورتهای علمی در بسیاری از کشورها از جمله عوامل مؤثر در رشد و گسترش بسیاری از این گونه مراکز پیش دبستانی به حساب می ایند.
محرومیت طبیعی کودکان از نعمت داشتن پدر و مادر به علت مرگ، سوانح، طلاق و یا جنگ، فقر، بی سوادی و محرومیتهای بهداشتی و تغذیه ای و همچنین تبدیل خانواده های گسترده به هسته ای از جمله ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی می باشند. دگرگونیها و تغییرات سریع اقتصادی و نیاز به اشتغال زنان در کارگاههای تولیدی و صنعتی از ضرورتهای اقتصادی و بالاخره یافته های تحقیقاتی اخیر در مورد اهمیت سالهای اولیه کودکی در رشد هوشی، جسمی، عاطفی و اجتماعی کودکان از دلایل عمده ی علمی ظهور و گسترش بسیاری از این گونه مراکز پیش دبستانی در سراسر جهان بوده اند(آقازاده، 1368). با این وجود، یکی از علل عمده ای که سبب مقبولیت ابتدایی مهدکودکها در بسیاری از کشورها گردید، فراهم آوردن زمینه هایی برای مطالعه و تحقیق در مورد رشد انسان می باشد (مفیدی،1386: 38-36).
2-4-3-تاریخ ظهور مراکز پیش از دبستان در ایران
پیدایش، پذیرش و رشد بسیاری از مراکز پیش دبستانی در کشورهای مختلف متأثر از ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و علمی و یافته های تحقیقاتی بوده است.
خانه ها، مساجد و مکتب خانه ها و بالاخره مدارس بزرگ آغازگر فعالیت در زمینه تعلیم و تربیت کودکان خردسال بوده اند (حجتی، 1358).
به هر حال، آموزشگاهها در ایران در دوره های مختلف تاریخی تحول و رشد بسیاری یافتند از جمله تأسیس دارالفنون در کلیه شؤون فرهنگی، آموزشی و پرورشی کشور ما تحولی عظیم را پدید آورد و از آن پس آموزشگاههای متعددی به وجود آمدند (مفیدی،1386: 39).
در نیم قرن اخیر، آموزش پیش از دبستان (کودکستان، مهدکودک) در کشور ما نیز در نتیجه نیازها و تغییرات اجتماعی و اقتصادی ضرورت پیدا کرده به علاوه آشنایی با تحقیقات و نظریات روان شناان و علمای آموزش و پرورش بر اهمیت آن افزوده است.
از سال 1298، در تهران و بعضی از شهرهای ایران مسیونرهای مذهبی و اقلیتها کودکستانهایی را تأسیس کردند و در امر مراقبت از کودکان تلاشهایی ابتدایی داشتند، از جمله خانم سروژیان در تهران و سپس خانم خانزاریان در تبریز کودکستانها و یا محلهایی برای نگهداری اطفال و کودکان دایر نمودند که اکثر آنها مربوط به خانواده های اقلیتهای مذهبی بودند.
اولین کودکستان در ایران در سال 1303 در شهر تبریز و در محله صفی بازار توسط جبار باغچه بان ( عسکرزاده ) به نام باغچه اطفال تأسیس شد.
با استقبالی که از این کودکستان ها به عمل آمد، طی مدت کوتاهی در تهران و پاره ای از شهرهای بزرگ از سوی بخش خصوصی، کودکستانهایی افتتاح و یا برنامه های ساده ای از قبیل بازیهای مرسوم، آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن، نقاشی، عروسک بازی و غیره در جلب رضایت خانواده ها تلاش می کردند (مفیدی،1386: 41).
2-5-جمع بندی
کودکان حساس ترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند. به دلیل حساسیت دوران پیش دبستانی در جهت شکل گیری پایه های تمام ابعاد رشد از جمله رشد اجتماعی در کودکان، ضروری است که زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند و این مستلزم فراهم بودن فضایی است که در آن به تمام نیازهای کودک پاسخ داده شود. در کلیه ی رویکردها و نظریات آموزشی اهمیت مطالعه ی کودکی و اهمیت آموزش وی به سبب سهولت یادگیری و شکل گیری شخصیت کودک در سال های اولیه ی زندگی اش می باشد، لذا جهت ایجاد فضاهای مناسب رشد اجتماعی کودکان نیز مطالعه ی تمام ابعاد رشد کودک و عوامل موثر بر آن ضروری است.
فصل سوم

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق و تکالیف

مبانی نظری
بخش اول: تعریف دوستدار کودک
3-1-مقدمه
کیفیت های زندگی و توجه به ابعاد غیر مادی، برای انسان هایی با توانایی های مختلف، جذابیت های طراحی و برنامه ریزی عرصه های مکانی را شکل داد. این تغییر نگرش به شهر و شهرسازی با تفکر جامعه ی فراگیر به معنای توجه به تمام افراد جامعه از هر گروه سنی و جنسی و با هر سطح توانایی، باعث عینیت بخشی به شهرسازی فراگیر با شعار “شهر، عرصه ای برای زندگی همه ی افراد جامعه” شد. از جمله موضوعاتی که به دنبال این نگرش به وجود آمد، توجه به گروه های خاصی از اجتماع بود که به واسطه ی تبعیض های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سنی، جنسی و یا کالبدی که توسط بزرگسالان توانا و معیارهای پیشین بنا شده بود و به واسطه ی آن، بخش هایی از اجتماع همچون زنان، سالمندان و کودکان که خطری برای نظم تحمیلی و پیش ساخته ی شهرها شناخته می شدند را مدنظر قرار می داد. در پی این جریان بود که شکل گیری تفکراتی چون شهر زنان، شهر مناسب سالمندان، شهر مناسب معلولان و شهر دوستدار کودک و … شکل گرفت (رفیعیان، 1390).
در سایه ی توجه خاص به کودک به عنوان” کودک امروز، شهروند فعال فردا” تئوری شهر دوستدار کودک و یا شهر سازگار با کودک مطرح شد، تئوری که ابتدا برای حمایت کودکان پا به عرصه گذارد اما در روند تکامل خود تمام افراد جامعه را در بر می گرفت و متاثر می ساخت. رساله ی حاضر در پی شناساندن مفهومی به نام “شهر دوستدار کودک” است و بدین منظور ابتدا به معرفی، بیان تاریخچه و روند شکل گیری و تکامل و گرایشات و الزامات این مفهوم پرداخته و در ادامه ویژگی ها و شاخص های آن را مورد بررسی قرار می دهد و در انتها به یک سری راهکارهای پیشنهادی برای طراحی فضاهای معماری دوستدار کودک می پردازد تا در چارچوب ضوابط مناسب، به طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز دست یابد.
3-2-تعریف کودک
یکی از مواردی که میتواند به توجیه اصول، تحلیل موضوع و ارائه راهکارهای پیشنهادی بیانجامد، آن است که به تعریف کودک پرداخته شود، تا ادامه مطالعات را از وضوح بیشتری برخوردار سازد. طبق تعریف فرهنگ فارسی معین، کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) یا طفل آورده شده باشد (معین،1362، 3117). طبق تعاریف حقوقی جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق میشود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده 1210 مصوبه 1360 مجلس شورای اسلامی، سن بلوغ را برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال قمری ذکر کرده است (منصور،1377: 312).
کنوانسیون حقوق کودک که مفاد آن در سال 1368 (1989) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و مجلس شورای اسلامی ایران نیز در سال 1372 آن را پذیرفته است، در ماده یک خود اشاره به آن دارد که کودک کسی است که دارای سنی کمتر از 18 سال باشد، مگر آنکه طبق قانون اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود (یونیسف،1376: 3).

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع در حوزه حسابداری

بستن منو