پایان نامه با موضوع طنز و شوخ طبعی

پایان نامه با موضوع طنز و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

-همان، صفحه ی 19  

ـ همان، صفحه‌ی 25
ـ همان، صفحه‌ی 24
ـ محمد رضا اصلانی، صفحه‌ی 141
ـ همان، صفحه‌ی 161
ـ حسن جوادی، صفحه‌ی 13
ـ همان، صفحه‌ی 49
ـ آرتور پلارد، صفحه‌ی 31
ـ حسن جوادی، صفحه‌ی 17
ـ همان جا در صفحه‌ی 29 می‌گوید: تقلید طنزآمیز که در انگلیسی parody خوانده می‌شود یکی از انواع مهم طنز است و می‌توانیم آن را به عنوان تقلیدی تعریف کنیم که به وسیله‌ی تحریف و مبالغه موجب سرگرمی و استهزا و گاهی تحقیر می‌شود. شاید مناسب‌تر باشد که پارودی را به طور کلی به تقلید مضحک و نوعی خاص از آن را که travesty نامیده می‌شود به «نظیره‌ی طنزآمیز» ترجمه کنیم.
ـ همان جا در صفحه‌ی 38 در توضیح «آیرنی» می‌گوید: مشکل است برای «آیرنی» معادلی دقیق در فارسی پیدا کرد که شامل تمام معانی آن باشد، این کلمه را فرهنگ‌ها به «طعنه»، «استهزاء» و وارونه‌گویی ترجمه می‌کنند و به طور کلی به استفاده از کلمات با نیتی طنزآمیز گفته می‌شود که درست عکس آن چه بر زبان آمده را برساند. شاید بهتر باشد که معنی کلی آن را به «کنایه‌ی طنزآمیز» ترجمه کنیم. (نقل با تلخیص)
ـ همان جا در صفحه‌ی 66 می‌گوید: یکی از انواع ادبی که طنزنویس می‌تواند به کار گیرد نوعی است که در ادبیات اروپایی character خوانده می‌شود یعنی وصف سجایا یا خصوصیات یک دسته از مردم یا شخص به خصوصی که نماینده ی آن تیپ و دسته است.
ـ همان،صص 76-85
ـ علی اصغر حلبی، مقدمه‌ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران، چاپ اول (تهران، انتشارات پیک، 1364) صص 62-96
ـ آرتور پلارد، صفحه‌ی 87
ـ محمدرضا اصلانی، صفحه‌ی 141
ـ محمدرضا اصلانی، صفحه‌ی 142
ـ سیمون کریچلی، صفحه‌ی 40
ـ محمدرضا اصلانی، صفحه‌ی 142
ـ حسن جوادی، صفحه‌ی 50
ـ محمدرضا اصلانی، صفحه‌ی 142
ـ محمدرضا اصلانی، صفحه‌ی 143
ـ نمونه‌های طنز در آثار بزرگان ذکر شده بسیار فراوان است، چه طنزی که در یک بیت یا یک جمله ذکر شده باشد و چه طنزهای بلند و حکایات نسبتاً طولانی طنزآمیز که با اهداف مختلفی خلق شده است. مثل طنزهای سیاسی ـ اجتماعی حافظ، طنزهای مولانا و عطار با هدف ذکر نکات تعلیمی و اخلاقی در قالب طنز و یا طنزهای جذاب و سرگرم‌کننده‌ی سعدی در بوستان و گلستان.
ـ محمدرضا روزبه، صفحه‌ی 123

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

بستن منو