پایان نامه با موضوع زیگموند فروید

پایان نامه با موضوع زیگموند فروید

دانلود پایان نامه

سوررئالیست‌ها فعالیت اصیل انسان را همان فعالیت رؤیا، مانند ندای درونی دنیای ناخودآگاه می‌دانند. از دیگر سوررئالیست‌های معروف می‌توان به پل الوار و گیوم آپولینر اشاره کرد.» (وبلاگ معماری 90، سه‌شنبه دوم اسفند 1390، ساعت: 21:47)  

«تأثیر شاعران و نویسندگان سوررئا‌لیسم به محافل ادبی و روشن فکری فرانسه محدود شد. اما سوررئا‌لیسم از طریق نقاشان برجامعه و پیام‌های بصری اثر نهاد. با آنکه اغلب تصاویر سوررئالیستی به حدی شخصی بود که ایجاد ارتباط با آن نا ممکن می‌نمود، آثاری نیز خلق شد که احساس، نمادها یا تخیل آن موجب واکنش جمعی و عمومی خیل عظیمی از مردم شد. برتون و دوستان او درباره امکان نقاشی سوررئال تعمق کرده بودند. آنان به کار جورجو دکیریکو (Giorgio Dekeriko) پی بردند و او را اولین نقاش سوررئالیست نامیدند. دکیریکو چشم انداز قصرهای خالی وجن زده عصر رونسانس ایتالیا و میدان‌هایی که به طور عمیقی حس مالیخولیایی داشت، (تصویر 2-6) نقاشی می‌کرد.» (بی. مگز؛ فراست؛ نوری؛ 1384؛ ص 292)
«در نخستین نمایشگاه آثار وهم‌گرا که سال 1925 در پاریس دایر شد، آرپ، جورجو داکیریکر(Chirico)، ماکس ارنست، کله (Klec)، ماسون (Masson)، خوان میرو (Miró)، پیکاسو و تعدادی نقاشان دیگر شرکت جستند. از سال 1026 به بعد متدرجاً ماگریت (Maǵritte)، سالوادور دالی(Salvador Dali)، جاکومتی(Giacometti) پیکرتراش، تانگی(Tanguy)، شاگال(Chagall) و بسیاری نامداران دیگر به ایشان پیوستند.» (مرزبان؛ 1379؛ ص 240)
تصویر 2ـ6 جورجو دکیریکو؛عزیمت شاعر، سال 1914.
از دیدگاه جودیت و ریچارد وایلد «وظیفه هنر بیگانه کردن آشنایی‌هاست.» (وایلد ، جودیت؛ وایلد، ریچارد؛ ص 74) که این دیدگاه با ذات سوررئا‌لیسم هم‌خوانی دارد.
«در بین بسیاری از هنرمندانی که به جنبش سوررئا‌لیسم پیوستند برخی با اثرات عمده بر عکاسی و تصویرسازی در ارتباطات بصری موثر بوده‌اند. ماکس ارنست (1891-1965)، دادائیست خستگی ناپذیر آلمانی، به جنبش سوررئالیسم پیوست و روش‌هایی ابداع کرد که در پیام‌های گرافیکی به کار گرفته شد. وی مجذوب حکاکی‌های چوبی کتاب‌های داستان و کاتالوگ‌های قرن نوزدهم بود و آنها را با استفاده از کُلاژ برای خلقت تصاویر غیر معمول بازسازی می‌کرد (تصویر 2ـ7). عمارت‌های خالی و سایه‌های تند و پرسپکتیوهای تک نقطه‌ای عمیق و تصاویر اسرار آمیز به منظور رساندن احساساتی که از تجربه معمولی بسی دور بود، با هم ترکیب می‌شد. روش طرح فروتاژِ (نقش برداری ساییدنی) او، با استفاده از کپی‌برداری سایشی یا انگ‌برداری به طور مستقیم بر روی کاغذ بود وقتی ارنست به نقش‌برداری‌های خود می‌نگریست تخیل او تصاویری در آنها می‌دید، همچون کسی که در ترکیب ابرها تصاویری را پیدا می‌کند. سپس این نقش‌برداری‌ها را با طراحی کردن به تصاویری شگفت‌انگیز مبدل می‌ساخت. روش انتقال تصویر (عکس برگردان) از مطبوعات به یک طراحی یا نقاشی، وی را در ملحق کردن تصاویر گوناگون با شیوه‌هایی نامنتظره، در کارش توانا ساخت این روش به طور وسیعی در مصورسازی، نقاشی و چاپ نقش‌سازی استفاده شده است.» (بی. مگز؛ فراست؛ نوری؛ 1384؛ ص 293)
تصویر 2-7 ماکس ارنست؛ کُلاژی از کتاب یک هفته خوبی، سال 1934. تصویرسازی او به شدت تحت تأثیر مفاهیم کُلاژ سوررئال بود.
«یکی از دیوار نوشته‌های پاریس در می 1968 می‌گوید: “با تمام قدرت به سوی تخیل” و در دهه‌ی 1960 شاهد ظهور ایده‌های جدیدی در موسیقی، فیلم و طراحی گرافیک هستیم. جنگ ویتنام (1975-1954) موجب تسریع تحولات فکری جوانانی در ایالات متحده و اروپا گردید که در اعتراض به جنگ به خیابان‌ها می‌آمدند. نمایش گرافیکی این احساسات به گونه‌های دلخواهی ظاهر شد که آن هم‌زمان از چندین سنت هنری قرن بیستم از جمله آبستره، سوررئالیسم،آرت‌نوآ، آرت دکو و تجربیات انتقال یافته به مواد درسی دانشکده‌های هنر از طریق تأثیرگذاری باهاوس استفاده می‌کردند. پیروی از این سبک ساده بود، جلد کتاب‌ها نیاز به ساختن تأثیر بصری سریع داشتند که برای این منظور رنگ‌های روشن و تصاویر عجیب و وهمی مناسب بودند.» (Powers, 2001, p 78, 79)
«ناگفته نماند که هنر وهم‌گری با مایه‌گیری خود از نهاد آدمی، طبعاً از دیرباز، میان همه‌ی اقوام بشر به نحوی و صورتی بروز داشته و در آثار برخی هنرمندان به طور پراکنده بازتاب می‌یافته است؛ ودر واقع هم از آن پیشینه‌ی هنری نمونه‌های بسیار به هر دوره و زمان برجا مانده است. لیکن در کمی بیشتر از نیم قرن اخیر که وهم‌گری در قالب شیوه‌ای مشخص و مستمر هستی گرفت و با پروراندن هنرمندان بسیار به باروری خود ادامه داد. این شیوه‌ی اصولی و گسترده گرچه در طول جنگ جهانی دوم رو به رکود گذارد، لیکن از آن پس بار دیگر شکوفا شد و تا زمان حاضر نیز پایدار مانده است.» (مرزبان؛ 1379؛ ص 243)
در اینجا لازم به ذکر است که سبک سوررئا‌لیسم با هایپررئالیسم (به معنای فراواقعیت یا برتر از واقعیت)، کاملاً تفاوت دارد.
طبق تعاریفی که در مورد سوررئالیسم به میان آمد، می‌توان سوررئالیسم را نگرشی نمادین، و رئالیسم را نگرشی واقع‌گرایانه دانست.
نگرش نمادین
«در حال حاضر مفاهیم مجازی، نشانه‌ها و علائم نیاز بشر امروز برای رسیدن به حدی از ارتباط، به شمار می‌آیند، که سرعت در آن رکن اول را دارد. از گذشته‌های دور اندیشه‌ها و مفاهیمی که بیان، فهم و توصیف کلامی آن‌ها مشکل بوده است در قالب نظام‌هایی از علائم ارائه شده‌اند، به طوری که اگر حالت عادی برای توضیح یک مقوله، به کلمات زیادی نیاز باشد، می‌توان آن‌ها را در یک تصویر که صورت نشانه یا نماد را دارد، به تصویر کشید. دیدگاه‌های نمادین گاه صورت منطقه‌ای پیدا می‌کند و برخی دیگر وجهه‌ای بین‌المللی می‌یابند، به هر حال فهم و ادراک سریع نمادها خصوصاً در جایگاه هدایت کننده بصری اهمیت دارد. پوستر یک نمایشگاه با عنوان نمادین کاغذ، قلب طراحی است، بارها کاغذ به سبک دستمال حریر و اتصال بر شاخه یاد یار و نماد عشق و علاقه‌ای است که به حرکت درآمده و در آن‌جا این تمثیل شاعرانه، در کشاکش با نیروی شعار، مخاطب را جذب خویش می‌کند. در اثر دیگر بازی نمادین، راهکاری متفاوت را به مخاطبان عرضه می‌کند. کفش کودکانه، نیاز خود را در صلح و دوستی و هم نشینی با کفش بزرگی می‌بیند که تعریفی ساده و موجز از رابطه‌ی پدر و کودک است. وسعت این عاطفه‌ورزی به سادگی و زیبایی، صلح جهان را در بر می‌گیرد (تصویر 2-8) و (تصویر 2-9).» (علی پور، 1389، ص 60 و 61)

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع بایزید بسطامی

تصویر 2-8 ؛ تصویر 2-9 ؛ نمونه‌هایی از تصاویر با نگرش نمادین
نگرش واقع گرا
«ادراک ما از روابط و شرایط موجود در محیط، زمانی سهل‌تر وسریع‌تر اتفاق می‌افتند که نمونه‌ای عینی و ما به ازا خارجی بیرون از ذهن ما وجود داشته باشد، تا به داشته‌های ذهنی ما جامه‌ی عمل بپوشاند. برای مثال زمانی که از تولید کننده‌ی آبمیوه صحبت می‌کنیم، سریعاً فکر نمایش میوه‌ای مانند: پرتقال به ذهنمان خطور می‌کند، زیرا در وهله‌ی اول گرفتن آب پرتقال در ذهن ما، عملی قابل درک است و از این جهت با مخاطبان ارتباطی سریع برقرار می‌کند. گاهی نیز موضوع داده شده بر ما، دارای عینی در بیرون نیست، اما برای دریافت سهل‌تر آن از موضوعات عینی کمک می‌گیریم. مثل تجسم کلمه‌ی پنجمین نشست که می‌تواند در قالب پنج صندلی تجسم گردد. در یک مرکز بزرگ مد، استفاده از شکل دکمه، به گونه‌ای که حرف (F) در میانه‌ی آن به جای سوراخ‌های دکمه در نظر گرفته شده، نمودی صریح و عینی از مد می‌باشد. با قرارگیری سوزن، به جای پایه در طراحی کیوسک اطلاع‌رسان، این دریافت بصری عینی کامل‌تر گردیده است. مجموعه‌ی پوستر و بیل بوردی در رابطه با آتش‌سوزی پی‌در‌پی در جنگل‌ها و با اهدف ارائه راهکارهای پیشگیری از آتش‌سوزی طراحی شده است. به‌طوری که احساس سوختن و از بین رفتن را در واقع‌ترین حالت بیان کرده و ادراکات ما را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد (تصویر 2-10) و (تصویر 2-11) و (تصویر 2-12) و (تصویر 2-13).» (علی پور، 1389، ص 58 و 59)

تصویر 2-10 ؛ تصویر 2-11 ؛ تصویر 2-12 ؛ تصویر 2-13؛ نمونه‌هایی از تصاویر با نگرش واقع‌گرا
آندره برتون و جنبش سوررئا‌لیسم
«اغلب مورخین و محققین هنر بر این باورند، روزی که آندره برتون (Andre Breton) شاعر، نویسنده، روانشناس و نظریه پرداز فرانسوی، نخستین بیانیه سوررئا‌لیسم را در سال 1924 در پاریس منتشر کرد، تاریخ تولد سوررئا‌لیسم (Surrealism) محسوب می‌شود. اما برخی از کارهای برتون که می‌توان آن را سوررئالیستی خواند پیش از این تاریخ نگارش یافته‌اند.» (جوان امروز، چهارشنبه 17 اسفند 1390)
«در ابتدا سوررئا‌لیسم به عنوان یک حرکت ادبی آغاز شد. این نهضت به شدت به شخصیت برتون، که رهبری ایدئولوژیک آن را عهده دار شد، متکی بود. برتون دانشجوی روانپزشکی بود و دوران خدمتش را در بیمارستان نظامی نانت گذرانده و با بیماران روانی کار کرده بود. بنابراین با روانکاوی و روش درمانی آن آشنا بود. او همچنین به مطالعه پزشکی پرداخته و با کار زیگموند فروید در زمینه روانشناسی تحلیلی، ضمیر ناخودآگاه و تعبیر رؤیا بر مبنای تداعی آزاد تصورات، مأنوس بود. این تجربه شالوده آثار ادبی او را در حیطه سوررئا‌لیسم فراهم کرد. وی به گونه‌ای از واقعیت مطلق که در آمیز‌ه‌ای از رؤیا، و واقعیت است ایمان داشت و معتقد بود که در جهان، واقعیت برتری وجود دارد که در ضمیر ناخودآگاه انسان نهفته است. با این باور که تنها راه یا بهترین و بزرگترین راه عبور از موقعیت سکون و نجات خودش از چنگال عقلانیت هنر دوران، تکیه بر ناخودآگاهی است.» (گودرزی،1381، ص 406)
«قطعاً اوتامیسم (خودکاری یا خود انگیختگی) مفهوم اصلی نظام فکری برتون بود؛ نوعی هدایت جادویی که از ناخودآگاه او نشأت گرفته و اشعار، مقالات و سایر نوشته‌های او را شکل می‌داد. نقاشان و مجسمه سازان نیز بعد‌ها از همین شیوه در تولید آثارشان سود بردند.» (مسیح، «می‌خواهم با شعر بمیرم؛ فدریکو گارسیا لورکا»، روزنامه ایران)
آندره برتون از رهبران هنر سوررئال در سخنرانی خود با عنوان سوررئا‌لیسم چیست؟ این نحله را این‌گونه تعریف می‌کند:
سوررئا‌لیسم تلاشی برای عمق بخشیدن به بنیاد‌های واقعیت، شکل دادن به یک آگاهی روشن‌تر و در عین حال شورانگیز‌تر از جهان به کمک حواس است. کلیت تحول و تکامل سوررئا‌لیسم از ابتدا تا به امروز، که می‌خواهم امروز آن را نشان دهم، نشان می‌دهد، خواست همیشگی ما سوررئالیست‌ها که به طور روز افزون گسترش می‌یابد، با در نظر گرفتن تمام هزینه‌هایش، پرهیز کردن و دوری جستن از پناه بردن به یک نوع خاص از نظام اندیشه به مثابه ملجاء و پناهگاه امن بوده است. خواسته همیشگی ما تعقیب و جستجو با چشم‌های گشوده به پیامدهای و آثار بیرون آنچه ما جسته‌ایم، و اطمینان از اینکه نتایج جستجوهای ما قادر به مواجه با هوایی که در خیابان تنفس می‌شود، است.
سوررئالیست‌ها در پی آن بودند که تحت تعلیم برتون، دریابند که در اعماق ذهن انسان چه می‌گذرد که خود از آن بی خبر است آنها برای مطالعه، در مورد رؤیا، خواب، طراحی کودکان و هنر دیوانگان تحقیق کردند، که بدون شک از اولین حرکت‌های مطالعاتی خودآگاهانه و موثر بود.
آندره برتون در مصاحبه‌ای در مورد نوشتن خود به خود می‌گوید: “اگر بخواهیم نوشتن به راستی خود به خود باشد، باید ذهن را از قید وسوسه‌های دنیای بیرون و همچنین از دغدغه‌های فردی که ماهیت سوداگرانه یا احساساتی دارند، خلاص کنیم. این نوع فاصله گرفتن از دیرباز چیزی در قلمرو اندیشه شرقی بوده و نه اندیشه غربی و برای ذهن غربی مستلزم تنش یا تلاشی مداوم است.” (پولیتزوتی، 1381، ص89)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره ناصرالدین شاه

بستن منو