پایان نامه با موضوع دستورالعمل‌ها

پایان نامه با موضوع دستورالعمل‌ها

دانلود پایان نامه

 

«جاعل با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا، متعهد می‌گردد در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید یا سررسیدهای مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک و همچنین در مواردی که جاعل در اثنای مدت قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف توسط بانک علاوه بر بدهی‌های تادیه نشده خود مبلغی را طبق فرمول…، به عنوان وجه‌التزام به بانک پرداخت نماید.»
با توجه به‌اینکه تعهدات جاعل در این نوع از قرارداد مجموعه‌ای از تعهدات نقدی و غیر نقدی را شامل می‌گردد، به‌نظر می‌رسد که نتوان چهره غالب در شرط فوق از لحاظ جنبه جبران خسارت داشتن یا وجه التزام ایفای تعهدات را مشخص نمود. فلذا شرط مزبور را در رابطه با هر یک از تعهدات جاعل می‌بایست به‌صورت جداگانه تحلیل نمود. بدین نحو که در صورت تخلف جاعل از هر یک از تعهدات غیر‌نقدی خود در رابطه با موضوع قرارداد، شرط موصوف را « وجه‌التزام» ایفای تعهدات تلقی نمود و در رابطه با تخلف از تعهدات نقدی جاعل به ویژه بابت پرداخت جعل، آن شرط را به عنوان شرط جبران خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه، محسوب نمود.
گفتار سوم: استصناع
بند اول: تعریف
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالای خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.
استصناع به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم یا موازی قابل انعقاد است. در صورتی که فرد قرارداد را با شخصیت حقیقی یا حقوقی برای ساخت مثلاً کارخانه یا آپارتمانی منعقد سازد و خود او عملیات ساخت را انجام دهد، استصناع مستقیم شکل می‌گیرد. ولی اگر این شخصیت حقیقی یا حقوقی برای ساخت با فرد حقیقی یا حقوقی دیگر قرارداد امضا نماید، در این‌صورت استصناع غیرمستقیم یا موازی شکل می‌پذیرد.
بند دوم: ارکان عقد استصناع
1- طرفین قرارداد: در قرارداد استصناع، سفارش دهنده را مستصنع و سازنده (صاحب صنعت) را صانع گویند.
2-ایجاب و قبول
3-عوضین: کالا یا پروژه‌ای که ساخت آن سفارش داده می‌شود، موضوع قرارداد استصناع یا مستصنع نامیده می‌شود. مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می‌شود، عوض استصناع می‌گویند. عوض استصناع به طور معمول پول است اگر چه می‌تواند کالا یا خدمات نیز باشد.
به‌موجب ماده ٢ دستورالعمل‌های اجرایی عقد استصناع مصوب 25/5/90 شورای محترم پول و اعتبار؛ بانک‌ها می‌توانند به‌منظور گسترش بخش‌های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمایند.
استصناع اول عقدی است که بین مشتری و بانک منعقد می‌گردد و به‌موجب آن بانک متعهد می‌شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، اموال مورد نظر را در دوره زمانی معین به مشتری تحویل دهد. در عقد استصناع اول باید اختیار بانک برای واگذاری ساخت اموال مورد نظر به غیر تصریح گردد. بانک‌ها در صورت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در ایفای آن مطابق با عقد استصناع اول، در قبال مشتری متعهد می‌باشند.
بند سوم: تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول :
1-تعهد و التزام به تحویل گرفتن موضوع قرارداد استصناع، پس از تکمیل اموال مورد نظر طبق شرایط مندرج در عقد.
2-دادن وثائق و تضمیتهای کافی، جهت اطمینان از باز پرداخت اصل و سود تسهیلات توسط مشتری.
3-بیمه نمودن وثائق مربوطه، همه ساله و در طول مدت اجرای عقد استصناع اول، حداقل به میزان مانده مطالبات به نفع بانک.
استصناع دوم عقدی است که پس از درخواست مشتری، بین بانک و سازنده منعقد می‌گردد و به موجب آن سازنده متعهد می‌شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، اموال موردنظر را در دوره زمانی معین به بانک یا نماینده آن تحویل دهد. در عقد استصناع دوم، مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین بوده و با توافق طرفین، بخشی به‌صورت پیش پرداخت قبل از شروع اجرای عقد و باقیمانده به تناسب پیشرفت فیزیکی یا مستقل از آن با زمانبندی خاص به سازنده پرداخت شود.
بند چهارم: تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم:
1-تعهد به ساخت موضوع قرارداد استصناع با مشخصات اموال موردنظر، شرایط ساخت و تحویل کالا وفق شرایط زمانی مقرر در قرارداد.
2-تعهد به تهیه مواد اولیه و اقلام مورد نیاز برای ساخت اموال موردنظر، راساً.
3-بروز هرگونه خسارت، معیوب بودن و عدم تطابق اموال با ویژگی‌های مقرر در عقد استصناع دوم برعهده سازنده می‌باشد.
4- اموال درجریان ساخت، همه ساله و در طول مدت اجرای عقد، حداقل به میزان پرداختی بانک، بیمه کامل شود.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد مسئولیت‌پذیری اجتماعی

Close Menu