پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

دانلود پایان نامه

 

ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
اصلی ترین نقش و تأثیرگذارترین کنشگر این داستان کاوس است که در اصل در نقش فاعل ظاهر شده است و هدف او هم ازدواج با فرنگیس بعد از حذف کردن جعغر است، در واقع می توان گفت که او در طول روایت چند هدف را دنبال می کند، تهدید کردن آمیرزا تقی و مجبور کردنش برای پرداخت پول، انداختن جعفر در تله از طریق نقشه هایی که کشیده است و در قسمتی که خودش هم به سرکوچه می رود هدفش این است که از نزدیک شاهد دستگیری و رسوایی جعفر باشد هدف نهایی و اصلی او هم رسیدن به ثروت پدر فرنگیس بعد از ازدواج با فرنگیس است.
عملی شدن نقشه ی کاوس و انجام دادن درخواست مطرح شده در نامه ی تهدید آمیز از سوی آمیرزا تقی، کنشگر بازدارنده محسوب می شود. همچنین علاقه ی فرنگیس به جعفر هم می تواند نقش بازدارنده را داشته باشد.
شخصیت دیگری که در این داستان نقش فاعل را بر عهده دارد جعفر است و هدف او هم ازدواج با فرنگیس است. کاوس ناخواسته نقش کنشگر یاری رسان را در این بخش به عهده دارد، یعنی اگر چه در ظاهر و در ابتدای امر به نظر می رسد که عامل بازدارنده بر سر راه جعفر خواهد بود اما در ادامه ی روند داستان با طرح نقشه ی خود و عملی کردن آن باعث می شود که جعفر راحت تر به هدف خود برسد. در این قسمت میتوان آمیرزا تقی را اعطا کننده و جعفر را دریافت کننده به شمار آورد اگرچه بخشش آمیرزاتقی اجباری است و خود او هم دریافت کننده را نمیشناسد. و جعفر هم می پندارد که فرنگیس اعطا کننده است. شاید به نوعی هم بتوان کاوس را اعطا کننده محسوب کرد و فرنگیس و جعفر هم دریافت کننده هستند.
آمیرزا تقی هم در قسمت کوتاهی از داستان نقش فاعل را بر عهده گرفته و هدف او این است که دختر خود را به ازدواج فرد ثروتمندی در بیاورد تا خودش هم از این ازدواج سودی ببر
فاعل کاوس/جعفر هدف حذف جعفر،فریب دادن آمیرزا تقی وازدواج با فرنگیس/ازدواج با فرنگیس
بازدارنده عملی نشدن توطئه ی کاوس/- یاری رسان -/نقشه ی کاوس(بطور اتفاقی و ناخواسته)
اعطاکننده آمیرزاتقی دریافت کننده جعفر
ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: تلاش جعفر و کاوس برای جلب توجه و رضایت آمیرزا تقی و فرنگیس، اجرای نقشه ی توطئه آمیز کاوس، انجام درخواست کاوس توسط آمیرزا زنجیره های اجرایی داستان محسوب می شوند.
ـ زنجیره ی میثاقی: قصد ازدواج جعفر و کاوس با فرنگیس، نگاه حساب گرانه ی آمیرزا تقی به ازدواج دخترش، طرح نقشه از سوی کاوس و تصورات کاوس درباره ی عملی شدن درست نقشه اش، زنجیره های میثاقی داستان هستند.
ـ زنجیره ی انفصالی: فرستادن نامه به خانه ی آمیرزا تقی از سوی کاوس و همچنین فرستادن نامه به جعفر، حضور کاوس در سرکوچه، ورود آمیرزا تقی به کوچه و کنار صندوق زباله و برگشتنش از آن جا، ورود و خروج جعفر به کوچه، رفتن کاوس بر سر صندوق زباله و برداشتن نامه ی جعفر از آن جا زنجیره های انفصالی داستان هستند.
21-نامه رسان
خانم سانی که بدون رضایت خانواده اش با جوانی مسلمان ازدواج کرده بعد از مرگ همسرش تنها و بیکس شده وبه تنهایی درمنزلی که همسرش قبل از مرگ به او بخشیده زندگی می کند. خانم سانی جوان و نسبتاً زیباست. روزی نامه رسان که جوانی خوش قامت است به در خانه ی خانم سانی میرود و پاکتی را به دست او می دهد. خانم سانی به داخل خانه میرود و پاکت را باز می کند و می بیند که یک کاغذ کاملاً سفید داخل پاکت است. با دیدن کاغذ سفید ناراحت می شود و اشک می ریزد چون کاملاً تنهاست و با کسی رابطه ای ندارد و الان هم حدود یک ماه است که چنین پاکت هایی به در خانه اش فرستاده میشود. ابتدا او با دیدن کاغذهای سفید متعجب و کنجکاو می شود اما کم کم نوعی ترس و تشویش به خاطر کاغذها به وجودش راه می یابد. روز بعد باز هم نامه رسان به در خانه می آید و پاکتی به خانم می دهد. این بار خانم از نامهرسان می خواهد که بایستد و بعد موضوع کاغذهای سفید را پیش او مطرح می کند و از او می خوهد که کمکش کند تا فرستنده ی پاکت ها را پیدا کند. نامه رسان مقداری خانم را دلداری می دهد و وانمود می کند که مساله ی مهمی اتفاق نیفتاده و خطری خانم را تهدید نمی کند و بهتر است که نترسد و دستپاچه نشود. بعدخانم از نامه رسان می خواهد که این موضوع را جایی مطرح نکند و نامه رسان از آن جا می رود. روز بعد مجدداً نامه رسان به در خانه ی خانم سانی می رود ولی این بار فقط می خواهد که به او بگوید دیگر پاکتی برایش فرستاده نشده است و احتمالاً دیگر هم فرستاده نخواهد شد. تا یک ماه بعد دیگر پاکتی برای خانم فرستاده نمی شود. تا این که یک روز دوباره نامه رسان پاکتی برای خانم می برد و خانم هم پاکت را پیش نامه رسان باز می کند و باز هم میبیند که یک کاغذ سفید داخل پاکت است. نامه رسان بسیار متعجب می شود و خانم از او می خواهد که کمی جلوی در صبر کند بعد خانم به داخل خانه می رود و پاکت های قبلی را می آورد و به نامه رسان نشان می دهد و به نحوی به او می فهماند که متوجه شده است که فرستنده ی پاکت ها خود نامه رسان بوده است. نامه رسان مضطرب می شود و می خواهد منکر قضیه شود ولی خانم باز هم او را محکوم می کند. بالاخره نامه رسان طاقت نمی آورد و اعتراف می کند که فرستنده ی کاغذهای سفید بوده است. خانم علت این کار را از او می پرسد و او با خجالت و شرمندگی موضوع علاقه مند بودنش به خانم را مطرح می کند و علت فرستادن کاغذهای سفید را این گونه بیان می کند که می خواسته به این بهانه هر روز خانم را ببیند ولی بعد از این که متوجه ترس و نگرانی او شده این کار را دیگر ادامه نداده است.خانم سانی هم به جوان می گویدکه پاکت آخری را خودش به صندوق پست انداخته است و وقتی که جوان علت این کار را می پرسد خانم سانی حقیقت را به او می گوید و به او ابراز علاقه مندی می کند. چند روز بعد خانم سانی و نامه رسان با هم ازدواج می کنند و در همان خانه به زندگی مشترک خود می پردازند.
ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
جوان نامه رسان در این داستان نقش کنشگر فاعل را دارد و اگرچه هدف او از ابتدای داستان مشخص نیست، اما نهایتاً مشخص می شود که هدف او این بوده که هر چند روزی یک بار خانم سانی را ببیند (به خاطر علاقه مند بودنش به او) خانم سانی هم نقش فاعل را بر عهده دارد و هدفش این است که بفهمد چه کسی برایش پاکت ها و نامه های سفید را می فرستد، در این قسمت نامه رسان نقش یاریگر را دارد.
در ابتدای داستان جوان نامه رسان اعطا کننده و خانم سانی دریافت کننده هستند و در پایان داستان این نقش های کنشی بین دو شخصیت عوض می شود و خانم سانی اعطا کننده و جوان دریافت کننده است.
فاعل نامه رسان/خانم سانی هدف ملاقات خانم سانی هرچند روز یک بار/پی بردن به راز نامه های سفید
بازدارنده ____ یاری رسان __/نامه رسان
اعطاکننده نامه رسان/خانم سانی دریافت کننده خانم سانی/نامه رسان
ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی:‌ به تنهایی زندگی کردن خانم سانی درمنزل شوهرش، تلاش خانم سانی برای پیدا کردن فرستنده ی نامه ها، طرح مسأله ی نامه ها با نامه رسان از سوی خانم سانی، دلداری و اطمینان دادن نامه رسان به خانم سانی، مشخص شدن قصد و نیت نامه رسان برای خانم سانی و ازدواج خانم سانی و نامه رسان با یکدیگر زنجیره های اجرایی این روایت هستند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع ظهور مراکز پیش از دبستان

بستن منو