پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

دانلود پایان نامه

اعطاکننده ____ دریافت کننده ____  

ب) زنجیره های روایی
-زنجیره ی اجرایی: تلاش رقیه خانم و افرد خانواده اش برای تمیز کردن فرش و تلاش اهالی محل برای منصرف کردن آن ها از این کار زنجیره های اجرایی این روایت هستند.
-زنجیره ی انفصالی: ورود افراد خانواده ی رقیه خانم به کوچه و بعد از آن ها ورود افراد مختلف و ساکنین و اهالی خانه های دیگر به کوچه و ورود شخص چاقو به دست به ماجرا و نهایتاً برگشتن رقیه خانم به خانه اش زنجیره های انفصالی این روایت محسوب می شوند.
11-ورزش حیدر قلی خان
حیدر قلی خان که به خاطر بیماری به پزشک مراجعه کرده است و پزشک به او گفته که علاوه بر استفاده از دارو و دوا باید هر روز مقداری هم پیاده روی کند تصمیم می گیرد که در بعضی از کارهای خانه، مثل خرید کردن به همسرش کمک کند تا در ضمن پیاده روی ای هم کرده باشد. اما حیدر قلی برای تهیه ی هر کالا و جنسی که از خانه بیرون می رود به خاطر کمبود کالای مورد نظرش خیلی بیشتر از آن مقداری که در نظر داشته مجبور به پیاده روی می شود. پنج روز متوالی حیدرقلی هر روز به خاطر تهیه ی یک جنس صبح از خانه بیرون رفته و بعد از ظهر بر می گردد و با سختی بسیار کالای مورد نظر همسرش را تهیه می کند. اما در نتیجه ی این پیاده روی ها علاوه بر خستگی و ناتوانی اعصابش هم ضعیف می شود.
ـ …… حیدر قلی خان که خیال می کرد این کار فقط نیم ساعت وقت می گیردوقتی دم فروشگاه رفت دید صفی بسته اند به درازای صف محشر. صبح داخل صف شد و یک ساعت بعد از ظهر بیرون آمد در حالی که دیگر زانوهایش رمق نداشت. از جانش سیر شده بود و می خواست خودکشی کند…… یک ساعت بعد از ظهر ناهاری خورد و خوابید. چیزی نگذشت که فریادی کشید و سرآسیمه از خواب پرید. زنش پرسید: چطور شده؟ گفت: هیچی! خواب دیدم که می خواهی فردا مرا دنبال تخم مرغ بفرستی!
تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این روایت حیدر قلی خان نقش کنشگر فاعل را دارد و در قسمت های مختلف داستان چند هدف را دنبال می کند که عبارتند از: تهیه ی یک قوطی رنگ و تعمیر میز آشپزخانه، خریدن لامپ دویست برای حیاط خانه، خریدن مقداری لپه، خریدن سیب زمینی و پیاز، تهیه ی دو تا مرغ نیمچه. می توان گفت که علاوه بر این موارد هدف اصلی و کلی فاعلی در این داستان غلبه بر بیماری به وسیله ی پیاده روی روزانه بوده است.
در قسمت های مختلف داستان هم عوامل و اشخاصی نقش کنشگر باز دارنده را دارند: نبودن قوطی رنگ نیم کیلویی در مغازه های رنگ فروشی، عدم تولید لامپ دویست از سوی کارخانه داران و کمبود این جنس در بازار، کمبود مواد خوراکی و تقاضای زیاد مردم.
البته کنشگر یاری رسان هم در این قسمت ها حضور دارد و باعث می شود که حیدر قلی خان به اهداف خود برسد، یکی از عواملی که نقش یاری رسان دارد اراده و عزم فاعل است که باعث دوندگی و استقامت فراوان او برای پیداکردن اجناس مورد نظرش می شود. دوست فاعل (فروشنده ی لامپ) و چانه نزدن فاعل بر سر قیمت، خوار بار فروش آخری که دلش برای فاعل می سوزد، ایستادن طولانی مدت در صف فروشگاه را هم می توان دیگر عوامل یاری رسان در روایت محسوب کرد.
البته در بعضی از قسمت های داستان همسر حیدر قلی خان فاعل است و هدف او هم یک جا دست به سرکردن شوهرش به خاطر حضور زنان مهمان در خانه و یک جا هم کباب کردن مرغ در فر است و در این قسمت ها حیدرقلی خان نقش یاری رسان را دارد.
در این روایت حیدر قلی خان اعطاکننده و همسرش دریافت کننده هستند. همچنین پزشک معالج اعطا کننده و حیدر قلی خان دریافت کننده محسوب می شوند.
فاعل حیدر قلی خان هدف تهیه ی اجناس و کالاهای مختلف/پیاده روی برای بهبود بیماری
بازدارنده کمبود کالاها و اجناس مختلف یاری رسان فروشندگان آشنا/پیگیری واراده ی حیدر قلی خان
اعطاکننده حیدر قلی خان/پزشک معالج دریافت کننده همسر حیدر قلی خان/حیدر قلی خان
ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی میثاقی: نوشتن نسخه و توصیه به پیاده روی از سوی پزشک، تصور اشتباه حیدر قلی خان در انجام کارها که فکر می کرد هرکاری بیشتر از نیم ساعت طول نمی کشد، یادآوری زمان مصرف دارو به حیدر قلی خان از سوی همسرش، تعهد حیدر قلی خان پیش فروشنده برای چانه نزدن بر سر قیمت و توزیع سیب زمینی و پیاز در فروشگاه زنجیره های میثاقی این داستان هستند.
ـ زنجیره ی اجرایی: تلاش حیدر قلی خان برای یافتن و تهیه ی اجناس مختلف، عدم تولید بعضی از اجناس از سوی کارخانه داران، پذیرایی همسر حیدر قلی خان از دوستانش و خوابیدن و از خواب پریدن حیدر قلی خان زنجیره های اجرایی این داستان را شکل داده اند.
ـ زنجیره ی انفصالی: رفتن حیدر قلی خان به بیرون از خانه برای تهیه ی اجناس مختلف، رفتن حیدر قلی خان به مطب پزشک و داروخانه، ورود و خروج های متعدد حیدر قلی خان به مغازه های مختلف و برگشتن های او به خانه زنجیره های انفصالی این داستان به حساب می آیند.
12-موش و تله موش
همسر راوی با نگرانی او را از وجود موش در خانه مطلع می کند و از او می خواهد که برای رفع این مشکل کاری انجام دهد اما راوی با بی اعتنایی جواب همسرش را میدهد و و جود موش را مشکل و مساله ی مهمی نمی داند، بالاخره پس از مقداری جر و بحث راوی مجبور می شود که فکری برای این مساله بکند و به همسرش می گوید که با مقداری گچ و خاک سوراخ موش ها را مسدود کند. همسرش هم این کار را می کند اما باز هم موش ها وارد خانه ی راوی شده و باعث نگرانی و گلایه ی افراد خانواده اش می شوند. راوی و خانواده هم دور هم جمع می شوند و هر کدام برای این مساله راه حلی ارائه می دهند. بالاخره راوی تصمیم می گیرد که با استفاده از تله موش این مشکل را حل کند اما موش خیار و پنیر روی تله موش را می خورد ولی خودش فرار می کند و به تله نمی افتد. بعد کلفت خانه خبر می دهد که موش ها داخل یخدان کهنه و قدیمی هستند و راوی و اعضای خانواده اش دور یخدان جمع می شوند تا به نحوی موش ها را بگیرند. و به این نتیجه می رسند که باید با دست این کار را بکنند راوی و پسرش هر یک به بهانه ای از انجام این کار طفره می روند. بالاخره همسر راوی جلوی یخدان می ایستد و تمام موش ها را یکی یکی با دست می گیرد و سر به نیست می کند
ـ تحلیل داستان

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد کارکرد اجتماعی

بستن منو