پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

دانلود پایان نامه

 

ـ زنجیره ی میثاقی: بدهکار بودن رحمت ا… به حاجی به خاطر خرید قسطی آیینه و شمعدان از او، مشخص بودن موعد وصول چک در داستان، درخواست رحمت ا… از شهین برای رفتن به بانک و تأکید فراوانش بر روی این موضوع، تعطیل شدن بانک در ساعت مقرر و معاوضه ی چک و پول به شرط کم کردن مقداری از مبلغ چک، زنجیره های میثاقی این داستان محسوب می شوند.
ـ زنجیره ی انفصالی: رفتن رحمت ا… به سر کار و برگشتن به خانه، رفت و آمد های پی در پی شهین در جاهای مختلف خانه برای انجام کارها، رفتن رحمت ا… به مغازه ی حاج اسمعیل و برگشتن از آنجا و رفت و برگشت های پی در پی شاگرد حاجی به جاهای مختلف برای انجام کارها، زنجیره های انفصالی این داستان را تشکیل داده اند.
35-پندی که راننده ی تاکسی داد
صادق با عجله سوار تاکسی می شود و از راننده ی تاکسی می خواهد که هر چه سریع تر او را به محل مورد نظرش ببرد و برای انجام این درخواست مقدار بیشتری کرایه به راننده می دهد. راننده وقتی که متوجه می شود صادق می خواهد به سر قراری که با دختر جوانی دارد برسد با پیش کشیدن صحبت های مختلف سعی می کند که او را از ازدواج منصرف کرده و متقاعدش کند که اگر فقط به دوستی با دختر ادامه دهد برایش بهتر است. وقتی که صادق به مقصد می رسد راننده می فهمد دختری که صادق با او قرار داشته عفت، دختر خودش است…. راننده تمام حرف های قبلی خود را درباره ی ازدواج ، تغییر می دهد و صادق را به ازدواج کردن تشویق می کند.
ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این روایت صادق و راننده تاکسی هم زمان نقش کنشگر فاعل را برعهده دارند ولی هدف صادق در ابتدا این است که هر چه سریع تر خود را به محل قرارش با دختر برساند و هدف اصلی و نهایی اوهم ازدواج با دخترا ست. هدف راننده ی تاکسی هم در ابتدا این است که صادق را از ازدواج کردن منصرف کند، در پایان داستان هم هدف او، اول این است که بفهمد دختری که صادق با او قرار دارد چگونه دختری است و بعد از دیدن عفت با صادق، هدف او تشویق صادق به ازدواج کردن است.
راننده ی تاکسی که با سرعت زیاد رانندگی می کند نقش یاری رسان را دارد و به صادق کمک می کند که زودتر به قرار خود برسد. همچنین نقش باز دارنده را هم دارد و می خواهد مانع از ازدواج صادق بشود، خانواده ی صادق هم نقش یاری رسان را در این قسمت دارند و خود راننده ی تاکسی هم در پایان نقش یاری رسان را بر عهده می گیرد.
راننده ی تاکسی نقش کنشگر اعطا کننده را بر عهده دارد و صادق نیز دریافت کننده محسوب می شود.
فاعل صادق هدف رسیدن به قرارملاقات،ازدواج با عفت
بازدارنده راننده ی تاکسی یاری رسان خانواده ی صادق،راننده ی تاکسی
اعطاکننده راننده ی تاکسی دریافت کننده صادق
ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: تلاش صادق برای زودتر رسیدن به قرار ملاقات، تلاش راننده برای منصرف کردن صادق از ازدواج، درگیری و زد و خورد صادق و راننده ی تاکسی در پایان داستان و عصبانیت راننده از دیدن عفت در کنار صادق زنجیره های اجرایی این داستان محسوب می شوند.
ـ زنجیره ی انفصالی: ورود صادق به داخل تاکسی و پیاده شدن از آن، ورود صادق و راننده تاکسی به داخل مغازه، رفتن خانواده ی صادق به خانه ی عفت و تغییر عقیده ی پدر عفت در مورد ازدواج، زنجیره های انفصالی داستان هستند.
ـ زنجیره ی میثاقی: قرار ملاقات صادق و عفت، منتظر بودن عفت در مغازه، قول ازدواج دادن صادق به عفت و قول و قرار گذاشتن مادر صادق و مادر عفت برای رفتن به خواستگاری عفت، زنجیره های میثاقی داستان به شمار می روند.
36-یک شب آزادی
بهرام که چند ماه از ازدواجش گذشته، یک شب تصمیم می گیرد که خودش به تنهایی برای تفریح و خوشگذرانی از خانه بیرون برود و به دروغ به همسرش می گوید که باید در اداره برای اضافه کاری بماند ولی بعد از تمام شدن ساعت کارش به یک کافه می رود… در کافه شخصی به نام آقای نؤادی او را می بیند و با وجود این که اصلاً همدیگر را نمی شناسند بهرام را برای صرف شام به میز خودش دعوت می کند و بعد از سفارش غذاها و نوشیدنی های گران قیمت نؤادی مجبور به ترک کافه و بهرام مجبور به پرداخت صورت حساب می شود…. همسرش به طور اتفاقی او را در بیرون می بیند و از صورت حساب بالای رستوران هم باخبر می شود و از شدت ناراحتی زیاد با بهرام بگو مگو می کند و به خانه ی پدرش می رود. بهرام چند روز پی در پی به همسرش اصرار می کند که به خانه بر گردد و بعد از آن ماجرا تا مدت زیادی نمی تواند برای اضافه کار در اداره بماند و د ر واقع برای یک شب خوشگذارنی هزینه ی زیادی صرف می کند. بدون اینکه واقعاً به او خوش گذشته باشد.
ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این روایت بهرام نقش کنشگر فاعل را دارد و هدف او رفع افسردگی روحی خودش و بیرون رفتن بدون همسرش است و خودش با دروغی که می گوید نقش یاری رسان راهم برعهده دارد، ولی اتفاقات غیر منتظره ای که در کافه برایش می افتد و حضور آقای نؤادی در سر میز او و خروج نؤادی، پرداخت صورت حساب کافه، پی بردن همسرش به دروغی که بهرام گفته و عصبانیت و قهر همسرش، عوامل و اتفاقاتی هستند که نقش بازدارنده را دارند و مانع از خوشگذرانی بهرام می شوند.
آقای نؤادی هم نقش فاعل را دارد و هدف او پذیرایی از بهرام در کافه است ولی همسر نؤادی و حضور ناگهانی اش در کافه نقش بازدارنده را دارد. همچنین نؤادی نقش اعطا کننده و بهرام هم نقش دریافت کننده را دارد ولی با خروج نؤادی از کافه این نقش بین او و بهرام جابجا می شود یعنی در واقع بهرام اعطا کننده و نؤادی دریافت کننده به حساب می آیند.
فاعل بهرام/آقای نؤادی هدف تفریح در بیرون از خانه بدون همسرش/فریب زدن به همسرش
بازدارنده آقای نؤادی،ملاقات اتفاقی بهرام با همسرش یاری رسان دروغگویی بهرام

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایانتقال طلب

بستن منو