پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

دانلود پایان نامه

 

دختر فروشنده نقش اعطا کننده را دارد و منصور هم دریافت کننده است و از طرف دیگر منصور نیز اعطا کننده است و خواهر کوچک و خانواده اش دریافت کننده محسوب می شوند.
فاعل منصور/دختر فروشنده/منصور و دختر هدف خرید پارچه از تهران،خریدن اتومبیل کوکی/کشاندن منصور به مغازه ودیدن مجدداو/ازدواج با یکدیگر
بازدارنده خراب شدن اتومبیل ها/- یاری رسان -/خراب شدن اتومبیل ها/مادر دختر
اعطاکننده دختر/منصور دریافت کننده منصور/خانواده ی منصور
ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: خراب کردن کوک ماشین ها توسط دختر فروشنده، تعویض اتومبیل های خراب، تلاش منصور برای تهیه ی سفارش خواهرش، اخراج شدن دختر از مغازه، ملاقات دختر و منصور با یکدیگر در اتوبوس، رفاقت و صمیمیت دختر و منصور با یکدیگر و ازدواج آن ها با هم زنجیره های اجرایی این روایت محسوب می شوند.
ـ زنجیره ی میثاقی: درخواست شهین از منصور برای خریدن اتومبیل کوکی و قول منصور به او، طرح نقشه ی دختر فروشنده برای دیدار مجدد با منصور، علاقه مند شدن منصور و دختر به یکدیگر، قول و قرار خواستگاری و ازدواج از طرف منصور با دختر فروشنده و مادرش زنجیره های میثاقی این روایت هستند.
زنجیره ی انفصالی: مسافرت منصور به تهران، ورود و خروج های متعدد منصور در مغازه ی اسباب بازی فروشی، رفتن و برگشتن های منصور به مهمان خانه، ورود هم زمان منصور و دختر به اتوبوس، رفتن منصور و دختر به هتل، رفت و آمد منصور به خانه ی دختر، خروج منصور از مهمان خانه و رفتنش به خانه ی دختر و نهایتاً خروج منصور، دختر و مادرش از تهران و رفتن آن ها به رشت زنجیره های انفصالی این روایت را تشکیل داده اند.
29-آقا چه دردسرتان بدهم
ناصر غروب که وارد خانه می شود می بیند که زنش روی تختخواب افتاده و از سردرد شدید ناله می کند. زنش به محض دیدن ناصر از او می خواهد که فوراً برود و برایش یک قرص مسکن تهیه کند و اصرار می کند که ناصر زود برگردد.
ناصر هم به سرعت به داروخانه می رود و یک قرص مسکن می گیرد اما همین که از مغازه بیرون می آید قاسم را می بیند و چون قاسم همکار او در اداره است و نسبت به او رتبه ی بالاتری دارد ناصر مجبور می شود که با او سلام و علیکی بکند. قاسم که بسیار پرحرف و بی ملاحظه است از ناصر می پرسد که چرا در داروخانه بوده و ناصر هم قرص مسکن را به او نشان داده و قضیه را برایش می گوید. قاسم نگاهی به قرص می اندازد و می گوید این قرص، قرص خوبی است و شروع می کند به تعریف اتفاقاتی که دو شب قبل برای او و همسرش افتاده است.
دو شب قبل وقتی که قاسم از اداره به خانه می رود به خاطر خستگی زیاد قصد دارد که بخوابد و استراحتی بکند اما همسرش که منتظر او بوده تا با هم برای خرید بروند اجازهی این کار را به قاسم نمی دهد و قاسم و خانمش برای خرید از خانه بیرون می روند. اما همسر قاسم بسیار عجول و سر در گم است و به در هر مغازه ای که می رود تا از آن جا خریدی بکند به بهانه ی مختلف یاد خریدهای دیگرش می افتد و مدام از این مغازه به آن مغازه می رود بدون این که حتی یکی از مایحتاج خود را بخرد و قاسم هم به اجبار به دنبال همسرش می رود و در نهایت هم بدون این که چیزی بخرند به خانه بر می گردند در حالی که به خاطر سرما و طوفان شدید هردو سرما خورده اند و قاسم بعد از این که یک ساعت ناصر را معطل کرده و برایش این حوادث را تعریف می کند بعد از تمام شدن حرف هایش به او می گوید که منظورش از این همه صحبت کردن این بوده که بگوید این قرص ها قرص های خوبی هستند و باعث بهبود حال قاسم و همسرش شده اند.
بعد قاسم از ناصر خداحافظی می کند و ناصر وقتی که به خانه بر می گردد همسرش بسیار عصبانی و ناراحت است و او را به خاطر تأخیر و معطلی مواخذه می کند. ناصر هم با ناراحتی جواب همسرش را می دهد و از او می خواهد که دست از سرش بردارد و بعد ماجرای پرحرفی قاسم را برای او تعریف می کند.
همسر ناصر به او می گوید که بالاخره قرص را خریده است یا نه و ناصر جواب می دهد که خریده ولی به خاطرسردرد شدید ناشی از پرحرفی قاسم مجبور شده که خودش قرص را بخورد.
ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
در روایت اصلی ناصر نقش فاعل را دارد و هدف او تهیه ی قرص و رساندن سریع آن به همسرش است و قاسم نقش کنگشر بازدارنده را دارد، در روایتی که ماجرای قاسم و هسرش در آن بیان شده است همسر قاسم نقش فاعل را دارد و هدف او تهیه ی چند نوع کالاست، اگر چه قاسم نقش یاری رسان را دارد و به همسرش کمک می کند اما دستپاچگی و رفتار عجولانه ی همسر قاسم و نهایتاً تعطیل شدن تمام مغازه ها عاملی است که نقش باز دارنده را دارد و مانع از رسیدن همسر قاسم به هدفش می شود و در ابتدای این قسمت از روایت هم قاسم نقش فاعل را دارد و هدف او استراحت و خوابیدن در منزل است و همسرش نقش بازدارنده را دارد.
در این روایت ناصر نقش اعطا کننده را دارد و دریافت کننده نیز اگرچه می بایست همسر ناصر بوده باشد ولی به خاطر روند ماجرا این خود ناصر است که دریافت کننده به شمارمی رود.
همچنین می توان قاسم را اعطا کننده و همسر قاسم را دریافت کننده به شمار آورد.
فاعل ناصر/همسرقاسم هدف تهیه ی قرص مسکن برای همسرش/خرید چند قلم جنس
بازدارنده قاسم/دستپاچگی وعجول بودن همسر قاسم یاری رسان -/قاسم
اعطاکننده ناصر دریافت کننده ناصر
ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: دچار سردرد شدن همسر ناصر، تلاش ناصر برای تهیه ی قرص برای همسرش، ملاقات اتفاقی ناصر و قاسم با یکدیگر در جلوی داروخانه، اتلاف وقت ناصر توسط قاسم، تلاش قاسم و همسرش برای تهیه ی بعضی از اجناس و دچار سردرد شدن ناصر و استفاده از قرص مسکن توسط او زنجیره های اجرایی این داستان هستند.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه مبارزه با قاچاق

بستن منو