پایان نامه با موضوع استفاده از اینترنت

پایان نامه با موضوع استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه

 

بونر، جرد، و وانک، مایکل. (1390). نگرش و تغییر نگرش. ترجمه جواد طهوریان. تهران: رشد.
بهار، مهری. (1384). «تلویزیون عامل تغییر یا آسیب‌آفرینی فرهنگی». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،3ـ2، 206ـ195، بهار و تابستان 1384.
بهار، مهری، و حاجی‌محمدی علی. (1386). دانشجویان دانشگاه تهران و استفاده از اینترنت: مطالعۀ بهره‌وری و خرسندی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،10، 186ـ163.
بهشتی، سیّد محمدحسین. (1383). ولایت، رهبری، روحانیت. تهران: بقعه.
بیتس، دانیل، و پلاگ، فرد. (1386). انسان‌شناسی فرهنگی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: علمی.
پاستر، مارک. (1377). عصر دوم رسانه‌ها. ترجمه غلامحسین صالحیار. تهران: انتشارات مؤسسه ایران.
پاک‌سرشت، سلیمان، و نوری‌نیا، حسین. (1386). بررسی پیامدهای کاربرد فراغتی اینترنت بر رفتارهای فراغتی جوانان تهرانی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،10، 78ـ51.
پستمن، نیل. (1386). تکنوپولی: تسلیم فرهنگ به تکنولوژی. ترجمه صادق طباطایی. تهران: اطلاعات.
پستمن، نیل. (1373). زندگی در عیش مردن در خوشی. ترجمه صادق طباطبایی. تهران: سروش.
تامپسون، جان بروکشایر. (1389). رسانه‌ها و مدرنیته: نظریۀ اجتماعی رسانه‌ها. ترجمه مسعود اوحدی. تهران: سروش.
تاملینسون، جان. (1381). جهانی‌شدن و فرهنگ. ترجمه محسن حکیمی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها
جمعی از استادان و فضلای حوزۀ علمیه قم. (1389). مدیریت تحول در حوزه‌های علمیه: تفسیرها، رویکردها و راهکارها. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
جوادی، محمداسلم. (1390). دین و زندگی روزمره. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
حاجی حیدری، حامد. (1388). آنتونی‌گیدنز ـ مدرنیت، زمان، فضا. تهران: اختران.
حسینی، سید عباس. (1390). نقش اینترنت در تغییر ارزش‌های دینی. فصلنامه دین و رسانه، 4، 131ـ114.
حسینی‌زاده، سید محمدعلی. (1389). شکل‌گیری و تحول حوزه‌های شیعه. تهران: مؤسسۀ فرهنگی دین‌پژوهی بشرا.
خانیکی، هادی. (1386). دین و نهاد ارتباطات. فصلنامه رسانه، 69، 128ـ119.
خیری، حسن. (1389). دین، رسانه، ارتباطات اجتماعی: پیش‌درآمدی بر نظریۀ ارتباطات اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
دادگران، محمد. (1385). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: فیروزه.
دالگرن، پیتر. (1389). تلویزیون و گسترۀ عمومی؛ جامعۀ مدنی و رسانه‌های گروهی. ترجمه مهدی شفقتی. تهران: سروش.
دالمایر، فردر اینهارد (1388)، دین و روابط بین الملل. ترجمه عسگر قهرمان‌پور بناب. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رابرتسون، رونالد. (1385). جهانی‌شدن ـ تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی. ترجمه کمال پولادی. تهران: ثالث.
راجرز، اورت میچل. (1386). تاریخ تحلیلی علم ارتباطات (جلد1): رویکردی شرح حال‌نگارانه. ترجمه و تحشیه: غلامرضا آذری. تهران: دانژه.
رضازاده، حمید. (1388) سیر تکاملی اینترنت در ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی تبیان
رفیع، جلال. (1386). فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد (در باب فرهنگ و متعلقات آن). تهران: اطلاعات.
رفیع‌پور، فرامرز. (1385). آناتومی جامعه: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی. تهران: انتشار.
روح‌الامینی، محمود. (1385). در گسترۀ فرهنگ: نگرشی مردم‌شناختی. تهران: اطلاعات.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت معنوی

بستن منو