پایان نامه ارشد رایگان درباره کودکان و نوجوانان

پایان نامه ارشد رایگان درباره کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

اردلان ، ظفر دخت ؛ بررسی و تحلیل ماده دهم اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن ، ( تهران ، سازمان زنان ایران ، 1354 ) ؛  

آشوری ، داریوش ؛ فرهنگ سیاسی ( تهران ، انتشارات مروارید ، 1368 ) ؛
افشاری ، زهرا ، اشتغال زنان و نقش آن در بازسازی اقتصاد کشور ( تهران ، دانشگاه الزهرا ، 1369 )؛
امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، ( تهران ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، 1370 ) ، جلد دوم ، چاپ ششم .
امیدی پور ، باسمه ؛ (( تقویت مشارکت کارکنان زن در مدیریت )) ، مجله پیام زن ، سال هشتم ، شماره 2 ، اردیبهشت 1378 ؛
باقریان ، میترا ، بررسی ویژگیهای اشتغال زنان در ایران ( تهران ، سازمان برنامه و بودجه ، 1365 )
بوشهری ، دکتر جعفر ، مسائل حقوق اساسی ، ( تهران ، نشر دادگستر ، 1376 ) ، چاپ اول ؛
بهنام ، جمشید ؛ ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران ، ( تهران ، خوارزمی ، 1356 )
تکمیل همایون ، ناصر ؛ بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران ، فرهنگ و زندگی ، سال 1354 ، شمراه 19 ، 20 ؛
جاراللهی ، دکتر عذرا ؛ (( تاریخچه اشتغال زن در ایران )) ، فرهنگ وزندگی ، سال 1354 ، شماره 19 ،20؛
جلالی ؛ محمد ؛ پایان نامه موضوع ((بررسی شرایط کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران ، هندو اسناد بین المللی )) به راهنمایی استاد دکتر سید عزت الله عراقی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، سال تحصیلی 77-1376 )
حسینی طهرانی ، سید محمد حسین؛رساله بدیعه، (مشهد انتشارات علامه طباطبایی)،1418 ه.ق)،چاپ دوم؛
خوانساری ،؛دکتر محمد ،دوره مختصر منطق صوری ، ( تهران ، دانشگاه تهران ، 1368 ) ؛
دفتر پژوهشهای فرهنگی وابسته به مراکز فرهنگی – سینمایی ؛ حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران ، (تهران ، امیر کبیر ، 1369).
سارو خانی ، دکتر باقر ؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، ( تهران ، انتشارات سروش ، 1370 ) ؛
شادی طلب، ژاله ، ((اشتغال زنان در فرایند توسعه )) ، مجموعه مقالات تعاون ، زن ، اشتغال (تهران ، وزارت تعاون ، 1375 ) ، چاپ اول ؛
شهری ، غلامرضا / حسین آبادی ، امیر ؛ مجموعه نظرهای مشاورتی اداره حقوق دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، ( تهران ، روزنامه رسمی کشور) ؛
صفایی ، دکتر سید حسن / امامی ، دکتر اسدالله ؛ حقوق خانواده ، ( تهران ، دانشگاه تهران ، 1369 ) ، جلد اول .
عراقی ، دکتر سید عزت الله ؛ آیا می دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟ ، ( تهران ، نشر راهنما ، 1369 ) ، چاپ اول .
عراقی ، دکتر سید عزت الله ؛ جزوه درسی حقوق کار ، ( تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، 72 – 1371 ) .
عراقی ، دکتر سید عزت الله ؛ حقوق بین الملل کار ، ( تهران ، دانشگاه تهران ، 1367 ) ؛
عراقی ، دکتر سید عزت الله ؛ دوره حقوق کار ، ( تهران ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1356 ) ، جلد اول ؛

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود بزهکاری اطفال و نوجوانان

بستن منو