پایان نامه ارشد رایگان درباره نظریه گشتالت

پایان نامه ارشد رایگان درباره نظریه گشتالت

دانلود پایان نامه

 

‏ ‏میراث نظریه گشتالت هم در روان شناسی و هم در طراحی محیط آثار مهمی داشته است. مشاهدات تجربی نظریه گشتالت در روش های نظم بخشیدن به محیط، و در مواردی چون زیبایی شناسی و وحدت فضای معماری هنوز در طراحی محیط استفاده زیادی دارند.
‏ جیمز گیبسون مستقل از نظریه گشتالت موفق به کسب بعضی قواعد در مورد ادراک بینایی انسان شده، وی معتقد بود که داده های محیطی به گونه ای مستقیم و بدون نیاز به نیروهای پردارش مغز آدمی از طریق انوار محیطی و بوسیله حواس حسی آدمی دریافت می شوند. تحلیل روانشناختی حرکت یکی از مشارکت های مهم گیبسون در نظریه ادراک محیط است .(مطلبی. ١٣٨٠ ‏، ص. ۵۶ ‏)
نطریه اصل وضوح در ادراک فضاها لینچ ، بر این اساس است که بازشناسی و سازماندهی فضاهای گسترده و جهت یابی در آنها تابع میزان وضوح یا خوانا بودن این گونه فضاهاست. لینچ در نظریه وضوح بر اهمیت ویژگی های محیط تاکید می کند .
‏ نظریه لینچ ( 1960 ‏) بر این است که بازشناسی و سازماندهی فضاهای گسترده تر و جهت یابی در آن ها، تابع میزان (( وضوح)) یا (( خوانا بودن)) این گونه فضاهاست . این پژوهشگرکه به شناخت فرایند ادراک و شناخت فضاهای شهرک کمک بسیار کرده است، عقیده دارد پنج عامل زیر را کسب تصویری روشن از نقشه شهر نقش دارد:
مسیرها : مسیرها و خیابان هایی که مردم در آن ها حرکت می کنند مانند پیاده روها ، خبابان ها، کوچه ها و … .
لبه ها : مانند برنگاه ها، ساحل رودخانه ها، درباها یا افیانوس ها .
محله : به معنی مناطقی در مقیاس متوسط از شهر،که شهروندان آن ها را به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص ، یک ناحیه می نامند.
تقاطع ها یا ‏گره ها: جاهای مشخصی که مردم بیشتر به آنجا می روند یا از آنجا می آیند . مانند تقاطع جاده های مهم ، میدان های بزرگ، ترمینال ها و … .
نشانه گذاری : مانند بزرگ ترین یا بلندترین ساختمان شهر یا مجسمه خاص در مقیاس کوجک نر . (مرنضوی، ١٣٨٠ ‏،ص. ٢٧ ‏)
‏ کوین لینچ در مطالعه ای که کتاب تصویر شهر بر اساس آن نوشته شد، نتیجه گرفت که تصاویر ذهنی شهر در سه زمینه هویت ، ساختار و معنا قابل تحلیل و تبیین اند . هویت ، به اشیایی از محیط اتلاق می شود که در رابطه شکل زمینه نقش شکل را ایفا می کنند؛ ساختار، به رابطه ویژه اشیاء و عناصر محیط گفته می شود، و معنا، سودمندی احساسی یا عملی عناصر محیط است . در تحقیق مذکور لینچ تنها به دو زمینه اول پرداخته است

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع از دیدگاه قرآن

بستن منو