پایان نامه ارشد رایگان درباره شرایط اجتماعی

پایان نامه ارشد رایگان درباره شرایط اجتماعی

دانلود پایان نامه

زبان بدنی (اندام گفتاری) روشی است که با استفاده از بدنمان (اعضای بدن خود) با دیگران ارتباط برقرار می کنیم. ما این کار را با آگاهی از حرفی که بدنمان به دیگران می زند و آگاهی از پیامی که دیگران به ما می دهند انجام می دهیم. با استفاده از این روش می توانیم مستقیماً، صادقانه و صریحاً با دیگران صحبت کنیم و احساستمان را ابراز نماییم. بیایید از بدن خودمان شروع کنیم. البته بعضی از ظواهر و یا اعضای بدن خود را می توانیم تغییر دهیم اما بعضی از اعضا را حتی اگر بخواهیم نمی توانیم تغییر دهیم.  

قد
برای مردها، قد بلند صفت مثبت تلقی می شود و مردهای بلند قد به نظر مقتدرتر می آیند. البته اگر اندازه قد از حد معینی فراتر رفت دیگر غیرعادی تلقی خواهد شد. این باور که قد بلندتر از متوسط برای زن ها خصیصه مثبتی نیست، تعصبی همگانی است. قد برای زن ها نیز یک ویژگی مثبت است.
معمولاً در مورد جثه و شکل انتظار می رود که هیکل مردها بزرگتر از زن ها باشد. غالباً نگرش مردم در مورد افراد چاق منفی است و معمولاً این افراد را تنبل و نامناسب و لاقید نسبت به خود تصور می کنند. در بعضی از فرهنگ ها (و در چند دهه قبل در بریتانیا) چاقی برای مردها نشانه موفقیت، برای زن ها نشانه زیبایی و کودکان نشانه سلامتی بوده است.
قدرت و اندازه عضلات
معمولاً داشتن عضلات قوی در نظر مردم مثبت تر از داشتن عضلات ضعیف تلقی می گردد. در مورد مردها رشد عضلات و داشتن عضلاتی مثل عضلات ورزشکاران، مثبت تلقی می شود. افرادی که زیبایی اندام کار می کنند معمولاً یا مثبت یا منفی ارزیابی می شوند، ولی بندرت مورد غفلت قرار می گیرند. اما در مورد زن ها، هرگونه رشد آشکار عضلات، غیرزنانه تلقی می شود. اگرچه این روزها بدن سازی در زن ها نیز مورد تحسین قرار گرفته است.
انتخاب با ابراز وجود
بسیاری از ما در انتخاب وزن، حالات بدنی و قدرت و اندازه عضلات آزادی عمل داریم. اگر بخواهیم در نظر دیگران مثبت جلوه کنیم باید در این مورد، تصمیمی جسارت آمیز بگیریم. همین طور در مورد سایر ویژگی ها از قبیل بلند یا کوتاه کردن و مدل مو، ریش گذاشتن (در مردها) و بلند گذاشتن ناخن ها و یه قهوه ای کردن پوست بدن (در مورد افراد سفیدپوست) و یا میزان و نوع آرایش.
پنداشت جسمانی
پنداست جسمانی (body image) یعنی ادراک ما از بدن خودمان. این پنداشت دو جنبه دارد: یکی جنبه شناختی، یعنی ادراکات ما از اندازه و شکل بدن و دیگری، جنبۀ عاطفی یعنی احساس ما نسبت به بدن خودمان. مثلاً ممکن است بدن خود را زشت یا زیبا، قوی یا ضعیف، جذاب یا غیرجذاب احساس کنیم. پنداشت جسمانی جنبه مهمی ازت صور خود و عزت نفس ما را تشکیل می دهد. آیا شما از بدن خود راضی هستید یا می خواهید آن را تغییر دهید.
فشارهای زیادی وجود دارد که باعث می شود ما در پنداشت خود از نظر اندازه و شکل بدنمان با دیگران همنوایی کنیم. خصوصاً زنها در این مورد بیشترت حت تأٍیر شرایط اجتماعی قرار دارند، به طوری که اغلب تصور خود از بدنشان را فراموش می کنند. این امر در گیرودار نبردی که سرانجام منجر می شود به این که با یک هنجار پذیرفته شده همنوایی شود، گم می گردد [این شرایط به همنوایی با یک هنجار پذیرفته شده منجر می شود]. در این صورت ما به بدنمان بیشتر به عنوان یک دشمن نگاه می کنیم تا یک دوست.
مهم است که بدن خودتان را به عنوان بخشی از وجودتان دوست بدارید. همین طور مهم است که مسئولیت اطلاع داشتن از وضعیت کار بدن خود را بپذیرید. به طور مثال بدانید در صورت بیمار شدن چگونه از خود مواظبت کنید. گاهی اوقات برای یک بیماری جزئی، به جای مراجعه به پزشک، بهتر است یک فعالیت بدنی لذتبخش انجام دهیم، مثلاً حمام بگیریم یا به پارک برویم.
تمرین
1- سه مشخصه جسمانی خودتان را که فکر می کنید مورد پسند شما است نام ببرید (مثلاً بینی، مو و لبخند شما).
2- سه مشخصه جسمانی خودتان را که فکر میکنید مورد پسند نیست نام ببرید.
3- به خود بگویید «من این مشخصات را حقیقتاً همان طور که هست می پذیرم».
اگر چیزهایی که مورد پسند شما نیست، در ارتباط با چاقی شما است (اگر واقعاً چاق هستید)، این موضوع مانع تلاش شما در جهت تغییر نگرشتان نمی شود. ولی اول باید آنچه را که در حال حاضر هستید بپذیرید.
فضای شخصی
انسان ها همانند حیوانات به میزان معینی از فضا در اطراف بدن خود نیاز دارند تا بتوانند احساس راحتی و امنیت نمایند. میزان این فضا برای افراد و فرهنگ های مختلف و نیز انبوهی جمعیت محل زندگی آن ها متفاوت است.
1- صمیمیت زیاد- کمتر از 15 سانتیمتر
2- صمیمی- از 15 تا 45 سانتیمتر

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه با موضوع تجارت ایران، جمهوری اسلامی، استان کرمان، ایالات متحده آمریکا

بستن منو