پایان نامه ارشد رایگان درباره روان شناختی

پایان نامه ارشد رایگان درباره روان شناختی

دانلود پایان نامه

 

اشارات سلطه گرانه و مطیعانه
این اشارات به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند که فرد نشان دهد از نظر رابطه قدرت در کجا قرار می گیرد. از نظر رفتار مبتنی بر ابراز وجود این مهم است که اگر قصد ندارید علایم فروتنانه ای بروز دهید این کار را نکنید. ولی اگر قصدتان چنین است اشارات متعددی برای این منظور موجود است. مثلاً تعظیم کردن که از یک خم شدن ساده شروع و به سجده کردن ختم می شود. در مورد خانم ها این تعظیم با خم کردن زانو و در مورد مردها با برداشتن کلاه یا صرفاً لمس کردن کلاه می تواند انجام شود‌ همه این اشارات این تأثیر را دارند که فرد را در مقابل یک فرد بالا دست پایین می آورند. به این ترتیب وضعیت بدنی درواقع نشانگر موقعیت فرد است. اشارات دیگری وجود دارند که حاکی از آگاهی شما از حضور فرد برتر است، مثلاً قطع کردن صحبت، ادامه به کار یا حداقل تظاهر به ادامه کار، بلند شدن، توجه کردن یا صرفاً وقت تلف نکردند. از این اشارات خصوصاً در مدرسه و محیط کار استفاده می شود.
طول نگاهی که مردم در یک مواجهه، به یکدیگر می اندازند، بستگی به ماهیت و شدت فرآیندهای بین فردی، که در جریان است دارد. اگر فرایند شدید است تماس چشمی نیز طولانی است و این مدت مستقل از ماهیت مواجهه است. از این رو است که دو مشت زن به هنگام شروع مسابقه سعی می کنند چنان به چشمان یکدیگر خیره شوند که دیگری را تحت الشعاع قرار دهند، در حالی که دو عاشق ممکن است در چشمان یکدیگر گم شوند. این معمول است که قبل از شروع به صحبت کردن به چشمان فرد دیگر نگاه کنیم و در موقع صحبت کردن نیز به فرد نگاه کنیم. در این فرآیند یک آهنگ طبیعی وجود دارد. این جزئی از مفهوم ابراز وجود است که به این ریتم توجه کنیم و در استفاده از آن با کفایت عمل کنیم. به دیگران نگاه نکردن حالت منفعلانه و خیره شدن به آن ها نیز حالت پرخاشگرانه دارد.
هدایت نگاه
این که به نگاه فرد جهت دهیم، عملی مبتنی بر ابراز وجود است. این همان کاری است که مربیان هنگامی که به یک قسمت خاص از یک نقاشی یا یک ماشین اشاره می کنند، انجام می دهند. مثلاً اگر فروشنده ای در حال نوشتن سندی است و مشتری به نوشتن او خیره شده است می تواند با بالا آوردن خودکار تا سطح چشم خودش مجدداً با او تماس چشمی برقرار کند و معامله را تمام کند.
1- توجه کنید که در برخوردهای روزمره خود چه مواقع و چطور به دیگران نگاه می کنید.
2- توجه کنید که دیگران به شما چطور نگاه می کنند.
3- محل نگاه، طول، آهنگ و شدت تماس های چشمی خود را تغییر دهید و نسبت به پاسخ هایی که بر میانگیزد هوشیار و حساس باشید.
4- رفتارهای مثبتی بر ابراز وجود و نحوه مناسب نگاه کردن را انتخاب کرده و آن ها را تمرین کنید.
لبخند
اکثر ما دوست داریم که با یک لبخند استقبال شویم، زیرا این را به عنوان یک علامت غیرکلامی پذیرش و خوش آمدگویی تعبیر میکنیم. با دانستن این مطلب، بعضی از مردم یاد گرفتهاند که چه از کسی خوششان بیاید یا نیاید، با لبخند از او استقبال کنند. اما این لبخند حرفه ای به زودی رنگ می بازد. در حقیقت بعضی از مردم مثل کلید چراغ برق که خاموش و روشن میشود میتوانند لبخند بزنند یا آن را قطع کنند. این نوع لبخند را بسیاری از مردم به درستی غیرصادقانه و اجباری تعبیر و تفسیر میکنند. توصیه ما این است که برای آن که رفتارتان مبتنی بر ابراز وجود باشد به شخصی که مورد نظرتان نیست لبخند نزنید.
یک لبخند ممکن است گاهی به عنوان یک اشاره تسکین دهنده به کار رود. فرد منفعلی که خشمگین است ممکن است به فرد دیگری بگوید «من خشمگین هستم و آنچه را که تو گفتی دوست ندارم» ولی در عین حال لبخند بزند و پیا م آمیختهای به او بدهد. معمولاً مردم به پیام غیرکلامی بهای بیشتری می دهند. مثلاً از یک کارمند معمولی انتظار می رود که هنگامی که رئیس وی مطلبی گفته که تصور می کند خنده دار است و یا هنگامی که در گروهی است که یک نفر مطلب خنده داری گفته و بقیه اعضای لبخند می زنند یا می خندند، لبخند بزند. در موقعیت اول نخندیدن او موجب می شود که رئیس از او ناراحت شود و تصور کند که به او بی احترامی شده در حالی که در مورد دوم به علت نخندیدن ممکن است دیگران او را فردی ناهمسو با گروه تصور کرده و از گروه طرد شود.
لبخند علامت تشویق بسیار با ارزشی است. مثلاً آموزگار با لبخندش، دانش آموزی را که کار خوبی انجام داده است تشویق می کند. رفتار مدیران هنگامی مبتنی بر ابراز وجود است که وقتی کارکنانشان کار خوبی انجام می دهند با لبخند به آن ها بگویند که کارشان خوب بوده است. گاهی اوقات ممکن است مددجویی لبخندی را به طور منفی تعبیر کند. مثلاً ممکن است مددجو یک رفتار غیرعقلانی را توصیف کند و درمان گر به آرامی به این موقعیت کاملاً بشری لبخند بزند. در این صورت ممکن است مددجو فکر کند که درمان گر به او می خندد و یا درد و رنج او برایش سرگرم کننده است.
تمرین هایی در زبان بدنی مبتنی بر ابراز وجود
زندگی واقعی
در موقعیت های مختلف زندگی واقعی، خود و دیگران را مورد مشاهده قرار دهید. زبان های بدنی مختلفی را امتحان کنید و به عکس العمل هایی که بر می انگیزند توجه نمایید. با آگاهی فزاینده نسبت به علایمی که از طرف دیگران دریافت می کنید، با آن ها رفتار نمایید. به طور مثال از کسی که در مقابل شما پا و دستش را به صورت متقاطع نگه داشته و نگاهش به شما نیست و به ظاهر به حرف شما گوش نمی دهد و ازخ ود کسالت نشان می دهد، بخواهید که آنچه را که واقعاً احساس میکند بیان نماید. در این صو رت می توانید پیام خود را اصلاح کنید.
کنترل عادات عصبی
بسیاری از افراد وقتی که تحت فشار روانی هستند، مثلاً هنگامی که مصاحبه می شوند با ور رفتن به موها و یا بازی کردن با انگشتها به نحوی عصبی بودن خود را بروز می دهند. این عادات ممکن است مصاحبه گران را خشمناک کند و برداشتی منفی از مصاحبه شونده داشته باشند. فنون روان شناختی چندی برای فایق آمدن بر این عادات عصبی وجود دارد.
1- فنون آرامش از قبیل یوگا و بازخورد زیستی برای کاهش سطح فشار روانی.
2- تکرار و تمرین عادت، به حدی که آن را تحت کنترل آگاهانه خود در آوریم.
3- جانشین ساختن عادتی که کمتر ناراحت کننده و آشکار باشد. (مثلاً به جای تکان دادن انگشت دست، انگشت پا را تکان دادن).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محصولات کشاورزی

بستن منو