پایان نامه ارشد رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

پایان نامه ارشد رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

 

اولاً، هدف خود را بررسی نتایج اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار می‏دهد که در آن بارها بر تساوی حقوق مرد و زن، نفی تبعیض مبتنی بر جنسیت، و اجرت مساوی در مقابل کار مساوی برای زن و مرد تأکید شده است.
ثانیا، پست‏تر شمردن زنان را نسبت به مردان به استناد منشور ملل متحد نفی می‏کند؛ زیرا در مقدّمه منشور ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به لزوم اعتقاد و احترام به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد اشاره شده است.
ثالثا، در میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دولت‏های طرف این میثاق می‏خواهد که تعهد بسپارند تا حقوق شناخته شده میثاق را درباره کلیه افراد مقیم و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل جنسیت محترم شمرده، اجرای آن را تضمین نمایند و تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی تأمین کنند.
رابعا، در میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر این نکته تأکید شده است که زنان حق دارند از رفاه و زندگی آبرومندانه برخوردار باشند. برای نیل به این مهم، آنها مجازند به کار بپردازند و از حاصل دست‏رنج خویش در بهبود شرایط زندگی، اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و مانند آن استفاده نمایند.
کنوانسیون بین‏المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید به شکل و صورت دیگری به تبعیض در مورد زنان پرداخته است. در این کنوانسیون آمده است: هرگونه اقدام قانونی یا غیرقانونی، که هدف آن بازداشتن زنان رنگین پوست از مشارکت در زندگی اقتصادی (شغلی) است، یا هدف آن ایجاد تعمّدیِ شرایط برای محروم کردن آنها از حقوق بشر و آزادی‏هایی همچون حق کار و حق تشکیل اتحادیه‏های کارگری مجاز باشد، تبعیض‏نژادی‏به‏شمارمی‏آید.
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان به استناد حقوق اساسی بشر، برابری حقوق زن و مرد را پذیرفته است؛ زیرا بر پایه حقوق اساسی بشر، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، برقراری تبعیض بین زن و مرد مجاز نیست؛ چراکه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق، یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق (همچون حق اشتغال) و آزادی‏ها (مانند حق آزادی انتخاب شغل) بدون اعمال هیچ‏گونه تمایزی از جمله جنیست، هستند.
کنوانسیون بر این نکته تأکید می‏کند که برابری زن و مرد در اشتغال، موجب استیفای حقوق آن دو می‏شود، و نیز اعلام می‏دارد: اعمال تبعیض به هر نحو علیه حقوق شغلی زنان، ناقض اصل برابری و احترام به شخصیت بشر است و علاوه بر این، مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‏شود و از کام‏یابی‏ها و موفقیت‏های جامعه و خانواده ممانعت به عمل می‏آورد و تحوّل و ارتقای کامل استعدادهای زنان را به منظور خدمت به کشور و بشریت، مشکل‏تر می‏سازد و گاه دست‏رسی به حداقل مواد غذایی، بهداشت، تحصیل و اشتغال را از آنان سلب می‏کند.
دولت‏های عضو کنوانسیون، تمام اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی از بین برود و بر اساس اصل «تساوی حقوق بین زنان و مردان»، اعطای حقوق مشابه به مردان و زنان تضمین شود؛ به ویژه باید حق زنان در موارد ذیل رعایت و به رسمیت شناخته شود:
ـ اشتغال به کار؛
ـ استفاده از امکانات شغلی مشابه با مردان و نیز بهره‏گیری از ضوابط یکسان با مردان در خصوص انتخاب شغل؛
ـ انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، ارتقای مقام شغلی، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و استفاده از دوره‏های آموزش حرفه‏ای (شغلی) و بازآموزی، از جمله: کارآموزی و شرکت در دوره‏های آموزش حرفه‏ای پیشرفته و دیگر آموزش‏های مرحله‏ای شغلی؛
ـ دریافت دست‏مزد برابر و همچنین استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار یکسان در مشاغل دارای ارزش برابر، به علاوه پذیرش و اعمال قضاوت یکسان درباره کار آنان با کار مشابه مردان؛
ـ استفاده از بیمه‏های اجتماعی، به ویژه در دوران بازنشستگی، دوره بیکاری و ناتوانی و دوره پیری و مانند آن با استفاده از مرخصی استحقاقی با حقوق؛
ـ رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی زنان شاغل و رعایت ایمنی در محیط کار زنان و حفظ تن‏درستی آنها در دوران بارداری؛
برای جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان و تضمین حق مسلّم آنان در کار و اشتغال، کنوانسیون انجام اقدامات ذیل را توصیه می‏کند:
ـ ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و ممنوعیت تبعیض در اخراج بر اساس اختلافات زناشویی؛
ـ صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی دیگر بدون از دست دادن شغل و مزایای اجتماعی قبلی برای زنان شاغل.
ـ تشویق به ارائه خدمات اجتماعی برای توانمند شدن زنان برای انجام بهتر تعهدات خانوادگی و هماهنگ کردن مناسب‏تر آن با مسئولیت‏های شغلی؛
ـ حمایت خاص از زنان شاغل هنگام بارداری و تصدّی مشاغل زیان‏آور.
قوانین و مقرّرات مزبور به طور متناسب و همراه با پیشرفت اجتماعی و هماهنگ با افزایش اطلاعات علمی و فنی، مورد بررسی مجدّد، تجدید چاپ، لغو یا تمدید قرار خواهد گرفت.
ب. قوانین جمهوری اسلامی ایران و اشتغال زنان

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد مسایل اجتماعی

بستن منو