پایان نامه ارشد رایگان درباره ارباب رجوع

پایان نامه ارشد رایگان درباره ارباب رجوع

دانلود پایان نامه

 

3- شخصی- از 46 سانتیمتر تا 22/1 متر
4- اجتماعی- از 22/1 تا 66/3 متر
5- همگانی- بیش از 66/3 متر
حریم صمیمیت زیاد
به این حریم معمولاً کسانی وارد می شوند که بخواهیم با آن ها تماس بدنی داشته باشیم.
حریم صمیمی
به این حریم معمولاً کسانی وارد می شوند که از نزدیکان فرد باشند. مثلاً افراد خانواده، همسر و دوستان نزدیک وی.
حریم شخصی
این حریم عبارت از فاصله ای است که ما، در برخوردهای روزانه با همکاران یا در مهمانی ها نسبت به دیگران رعایت می کنیم.
حریم اجتماعی
این حریم عبارت از فاصله ای است که هنگام کار با ارباب رجوع یا در برخورد با غریبه ها رعایت میکنیم.
حریم همگانی
این حریم عبارت از فاصله ای است که هنگام صحبت با یک گروه مثلاً در کلاس درس رعایت می کنیم.
بخشی از رفتار مبتین بر ابراز وجود، احترام گذاشتن به دیگران است. این بدان معنی است که فضای شخصی افراد را بشناسیم و به طور غیر ضروری یا پرخاشگرانه به آن وارد نشویم. فضای شخصی افراد می تواند به طرق مختلف پرخاشگرایانه مورد تهاجم واقع شود. مثلاً وقتی غریبه ای وارد حریم کودکی می شود و به زور او را می بوسد درواقع به فضای شخصی کودک احترام نگذاشته و با کودک مثل یک شیئی رفتار کرده است. آموزگار پرخاشگر یا بازجوی متجاوز پلیس ممکن است با نزدیک شدن بیش از حد به افراد برای پرسیدن سؤال هایی آن ها را آزار دهد.
حریم صمیمی یک فرد ممکن است بدون پرخاشگری مورد تهاجم واقع شود. به این ترتیب که مثلاً پیامی که می خواهیم به دیگری بدهیم، همان پیامی نباشد که طرف دریافت می کند. به طور مثال، بغل گرفتن شانه دوستی که ناراحت است ممکن است برای او آزار دهنده باشد و ناخواسته او را بیشتر ناراحت کند. این موضوع برای افرادی که شغل آن ها مراقبت از دیگران است، اهمیت دارد. معمولاً اگر کسی که از نظر فیزیکی به افراد دیگر (چه مرد، چه زن) نزدیک می شود زن باشد، کمتر آزاردهنده احساس می شود. شاید این به خاطر آن باشد که بسیاری از ما بیشتر به نوازشهای صمیمانه مادرانمان عادت کرده ایم نه پدرانمان. همچنین لمس فیزیکی وقتی از طرف زن باشد کمتر اهداف سوء تفاهم جنسی از آن برداشت می شود. کما این که ملاحظه می کنیم اغلب این مردها هستند که تماس جنسی را آغاز می کنند چه مجاز باشند چه مجاز نباشند.
مردها همچنین تمایل دارند به این که بدنشان فضای همگانی بیشتری را اشغال کنند. مثلاً در رفت و آمدهای خیابانی با استفاده از کیف های دستی، ساک، یا لباس هایی که سر دست می گیرند سعی می کنند فضای بیشتری را اشغال نمایند. زن ها نیز ممکن است با استفاده از کیف دستی خود به همین نحو از مردهایی که به طور ناراحت کننده ای به آن ها نزدیک می شوند فاصله بگیرند. وقتی در یک محیط بسته یک مرد و یک زن از کنار هم عبور می کنند، مردها معمولاً از روبروی زن ها عبور می کنند در حالی که زن ها پشت خود را به مرد می کنند. عموماض چه زن ها و چه مردها اگر از آن ها به روش مبتنی بر ابراز وجود تقاضا شود، فضای کافی برای عبور دیگران باز میگذارند.
زبان بدنی باز و بسته
اشارات و وضعیت های بدنی متعددی وجود دارند. این علایم و اشارات بیانگر تمایل و یا نگرش ما نسبت به افرادی است که در یک موقعیت بخصوص با آن ها در تعامل هستیم.
زبان بدنی باز
همه ما می خواهیم که با فرد یا گروه دیگر تعامل کنیم و نسبت به آن ها احساس مثبت و صمیمی داشته باشیم. اشارات بدنی باز می باید توسط متخصصان پزشکی بای خود آمدگویی و به منظور تشویق بیماران به راحت بودن و دادن اطلاعات به پزشک و یا توسط فروشندگان و مصاحبه شونده ها اعمال شود. زبان بدنی باز شامل این است که دستها و پاها موازی [غیر دست به سینه]، انگشتان باز و کف دست و قسمت درونی مچ قابل رؤیت باشد. بدن، پاها و صورت به سمت طرف مقابل و صورت باز به طوری که با دست یا مو یا عینک تیره پوشیده نشده باشد. بدن کمی به سوی مقابل خم شود ولی در مجموع راست است نه دولا. زبان بدنی بسته این حالت حاکی از آن است که فرد نمی خواهد با افراد دیگر یا گروه های دیگر در تعامل باشد. این مورد ممکن است توسط فردی استفاده شود که با یک فروشنده سمج مواجه می شود، یا توسط متخصصی انجام گیرد که با بیماری سروکار دارد که نمی خواهد تقاضای او را بپذیرد. این اشارات ممکن است به روشی غیر از روش مبتنی بر ابراز وجود توسط افرادی که تحت فشار روحی قرار گرفته اند نیز استفاده شود. به طور مثال کسی که در حال مصاحبه شدن است ممکن است بخواهد ظاهراً باز جلوه کند، اما به علت فشار ناشی از مصاحبه نتواند به هدف خود برسد و این کار تأثیری منفی بر مصاحبه گر خواهد گذاشت. تمرین کردن بر روی اشارات بدنی باز نه تنها موجب می شود که مصاحبه شونده خجالتی، مطمئن تر و بازتر جلوه کند بلکه این کار باعث می شود که او عملاً نیز بهتر رفتار نماید و اجساس بهتری نیز داشته باشد.
زبان بدنی بسته، دقیقاً عکس اشارات باز است. پاها و دست ها به صورت متقازع هستند به طوری که یک مانع بین فرد و دیگران درست می کنند. یعنی همان کاری که بعضی ها با استفاده از کیف یا پوشه های در دست خود انجام می دهند. پرهیز از روبرو شدن با دیگران و تماس چشمی و نگاه کردن مستقیم به دیگران، بدن را به عقب کشیدن و پوشاندن صورت با استفاده از عینک تیره و موی بلند نیز از دیگر اشارات بسته هستند.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع مرحله کدگذاری باز

بستن منو