پایان نامه ارشد درباره انرژی مصرفی

پایان نامه ارشد درباره انرژی مصرفی

دانلود پایان نامه

تعیین مقادیر اجزای اصلی  

1. تعیین میزان مصرف توان : اولین مرحله در طراحی سیستم فتوولتاییک خورشیدی این است که کل توان انرژی مصرفی برای تمام بارهای که نیاز به تغذیه دارند را مشخص کنیم :
1-1 میزان وات ساعت مصرفی هر وسیله را در طی یک روز محاسبه کنید . سپس مقادیر وات ساعت های مصرفی کلیه وسایل را برای یک روز با هم جمع کنید .
2-1 عدد به دست امده را در 1.3 ضرب کنید تا میزان وات ساعتی که پنل باید در طی یک روز تولید کند بدست بیاید (1.3 میزان تلفات انرژی در سیستم است ) .
2. تعیین اندازه ماژول pv
هر چه اندازه ماژول بزرگتر باشد به همان میزان توان بیشتری تولید خواهد نمود برای مشخص کردن اندازه ماژول باید ابتدا بیشترین توان تولیدی را به دست آوریم . بیشترین توان تولیدی یا وات پیک (wp ) بستگی به ماژول pv و آب و هوای منطقه مورد نظر دارد . بدین منظور به عاملی نیاز داریم به نام ضریب تولید پنل . ( به ضریب تولید پنل ، پیک سان شاین هم گفته می شود .)
برای تعیین اندازه ماژول به طریق زیر عمل می کنیم :
1-2 محاسبه وات پیک کل ( Total wp) . میزان کل وات ساعت هایی که در طول روز نیاز داریم تا توسط ماژول تولید شود ( عدد به دست آمده از قسمت 2-1 ) را بر ضریب تولید پنل تقسیم کنید تا وات پیک کلی که توسط پنل ها باید تولید شود بدست آید .
2-2 محاسبه تعداد پنل های مورد نیاز برای سیستم . جواب بدست آمده از 1-2 را بر wp نامی پنل هایی که در اختیار دارید تقسیم کرده و حاصل بدست آمده را به سمت عدد صحیح بزرگتر گرد کنید. جواب ، تعداد پنل هایی که باید استفاده کنید را مشخص می کند .
البته باید توجه داشت که حاصل این محاسبه حداقل پنل های بیشتری استفاده کنیم عملکرد سیستم بهتر خواهد بود و همچنین طول عمر باطری هم افزایش خواهد یافت .
3. تعیین اندازه اینورتر
در صورت نیاز به خروجی AC بایستی از اینورتر استفاده کنیم . نکته بسیار مهم این است که ورودی اینورتر به هیچ وجه نبایستی از مجموع توان تمام وسایل برقی کمتر باشد . همچنین ولتاژ نامی و باطری باید با هم برابر باشند .
برای سیستم های مستقل ، اینورتر باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند تمام وات مصرفی را تأمین نماید . اندازه اینورتر بین 25 تا 30 در صد بزرگتر از مجموع توان تمامی وسایل در نظر گرفته می شود اگر از موتور یا کمپرسور استفاده کنیم اندازه اینورتر باید حداقل 3 برابر ظرفیت انها باشد تا بتواند جریان ضربه را تحمل کند .
برای سیستم های متصل به شبکه ، ورودی اینورتر باید با آرایه ی PV برابر باشد تا عملکرد سیستم ایمن و مؤثر باشد .
4. تعیین اندازه باطری .
باطری های مورد استفاده در سیستم های PV خورشیدی باید قابلیت این را داشته باشند که تا پایین ترین سطح انرژی دشارژ شده و سپس به سرعت شارژ شوند . ( عموماً از باطری های لید اسید خشک استفاده می شود. ) همچنین ظرفیت آنها به اندازه ای باشد که بتواند وسایل و تجهیزات مورد استفاده را در شب و روزهای ابری به راه بیندازد . برای تعیین اندازه باطری به طریق زیر محاسبه می کنیم :
1-4 مجموع وات ساعت مصرفی کلیه وسایل را در طول یک روز محاسبه کنید .
2-4 عدد به دست آمده را بر.85/0 تقسیم کنید (به خاطر تلفات باطری).
3-4 حاصل را بر 6/0تقسیم کنید ( به خاطر عمق دشارژdod )
4-4 این عدد را بر ولتاژ نامی باطری ( که همان ولتاژ باس سیستم است ) تقسیم نمایید .
5-4 حال این عدد را در تعداد روز هایی که تابش خورشید وجود ندارد AUTONOMY Days of

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد قانون آیین دادرسی کیفری

بستن منو