هزینه ها و منافع ترک خدمت

هزینه ها و منافع ترک خدمت

دانلود پایان نامه

هزینه ها و منافع ترک خدمت

     اغلب محققین بررسی های خود را با این فرض شروع کرده اند که ترک خدمت پدیده ای غیرکار کردی و نامطلوب است و باید تا جاییکه ممکن است آن را به کمترین میزان کاهش داد. اما می توان گفت، علاوه بر هزینه ها و زیانهایی که ترک خدمت برای سازمان در بر دارد،ترک خدمت یکسری منافع و مزایا را نیز برای سازمان ها به همراه خواهد داشت. قبل از شروع بحث ترک خدمت بهینه به طور خلاصه هزینه ها و مزایای ترک خدمت را بر می شماریم.1

الف) هزینه های ترک خدمت

     هزینه های ترک خدمت کارکنان شامل هزینه های لازم جهت کارمندیابی، انتخاب و آموزش افراد جدید به منظور جایگزینی آنها با کارکنان ترک خدمت کرده و همچنین کاهش تولید و بهرهوری موسسه تا زمانی کـه افراد تـازه وارد مهارت کافی را در زمینه کار خویش کسب نمایند، صرف وقت سرپـرست و توجهی که باید به منظور هدایت کارکنان جدید معطوف نماید و نهایتاً تضعیف روحیه گروه کار می باشد. بعلاوه وجود نرخ بالای ترک خدمت در یک سازمان می تواند اعتبار آن سازمان را به عنوان یک کارفرما تضعیف نموده یا به دلیل کمبود کارکنان ماهر و متخصص، توان آن سازمان را جهت دستیابی به فرصتهای رشد و پیشرفت محدود نماید .

 

ب ) مزایای ترک خدمت

در دهه گذشته ، محققین به این نتیجه رسیدند که وجود یک نرخ متعادل ترک خدمت در سازمان  می تواند اثرات مثبتی  را برای آن سازمان در بر داشته باشد  که می توان  به فراهم  شدن فرصتی  برای جایگزینی  افراد بهتر به جای کارکنانی  که سازمان را ترک نموده اند  ، انتخاب  افراد آموزش دیده  و یا انتخاب افرادی که به دلیل جدید الاستخدام  بودن ، حقوق و مزایای کمتری  به انها پرداخت  می شود ، اشاره نمود. جایگزینی کارکنان می تواند وسیله  بسیار مناسبی جهت ارائه نو آوریها  و گسترش تکنولوژیها ی جدید در سراسر سازمان باشد . بعلاوه  ترک خدمت فرصتهائی را نیز برای ارتقاء  و پیشرفت  سایر پرسنل  باقی مانده  در سازمان فراهم  می آورد . در نهایت  ، چنانچه ، افراد ترک خدمت  کرده جزء کسانی بوده اند  که حضور آنها در سازمان موجب بروز  آشوب  و ایجاد تعارض  شدید  و بوجود آوردن  فضای نامطلوب  و توام  با خصومت  در سازمان شده ، خروج این دسته افراد می تواند  موجب آرامش خاطر و فراغت  سایر افرادی که در سازمان  باقی مانده اند، شود.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد معقول بودن

ـ1 D.R. Dalton & W.D. Todor . ” Turnover turned over: An expanded and positive perspective.” Academy of management review V. 4. PP . 225-235 (1979)

 

بستن منو