موضوع تغییر جنسیت در دو جنسه ها (احیاء جنسیت)

موضوع تغییر جنسیت در دو جنسه ها (احیاء جنسیت)

دانلود پایان نامه

موضوع تغییر جنسیت در دو جنسه ها (احیاء جنسیت)

تغییر جنسیت در اصطلاح عبارت است از تبدیل شدن فردی که دچار اختلال جنسی است، از جنسی به جنس دیگر که ما این تغییر از طریق عمل جراحی بر روی افرادی که خنثی هستند صورت می گیرد تا تکلیف آنها از سردرگمی که بالاخره زن هستند یا مرد، روشن شود.

 

گفتار اول: خنثی ها

خنثی شخصی است که از نظر جنسی دارای مشخصات فیزیکی هر دو جنس باشد یعنی هم آلت تناسلی مرد و هم آلت تناسلی زن را داشته باشد.

 

بند اول: انواع خنثی

ترانس سکسوالها

بسیاری از مردم، ترانس سکسوالیسم را با هرمافروریسم و گاه حتی با همجنسگرایی یکی می­دانند دکتر مهدی صابری روانپزشک قانونی، به تشریح ماهیت عارضه ترانس سکسوالیسم (یا اختلال هویت جنسی) و مشکلات مبتلایان آن پرداخته است.

هرمافرودیسم یا دوجنسی بودن، نوعی اختلال و اشکال آناتومیک است. یعنی در بدن فرد مبتلا، اندامهای جنسی هر دو جنس مونث و مذکر وجود دارد. به طور مثال ممکن است دستگاه خارجی تناسلی شخص، مردانه باشد اما ارگان های زنانه مثل رحم و تخمدان نیز در بدن او به شکل ناقص وجود داشته باشد. چنین فردی دوجنسی قلمداد می گردد.

فرد دوجنسی از حیث ارگانیسمش دچار نوعی ابهام جنسیتی است و نمی داند که زن است یا مرد. دوجنسی ها معمولاً عقیم هم می باشند. اما ترانس سکسوالیسم کاملاً متفاوت از هرمافرودیسم است.

فرد مبتلا به ترانس سکسوالیسم، در ساختمان بدنش هیچ اشکالی وجود ندارد. هرمافرودیت ها در ساختمان بدنشان اختلال وجود دارد اما ترانس سکسوالیست ها از حیث ساختمان بدنی، کاملاً مرد و یا کاملاً زن می باشند. اندام های جنسی خارجی و داخلی آنها کاملاً مردانه و یا کاملاً زنانه است. منظور از اندام های جنسی داخلی، رحم و تخمدان و هورمون های زنانه در زنان و هورمون های مردانه در مردان است.

رویش پستان در زنان و تجمع چربی در نواحی لگن و باسن و نازک شدن صدا در زنان و رویش ریش و سبیل و خشن شدن صدا در مردان، محصول همین هورمون های زنانه و مردانه می باشند که در ترانس سکسوالیست ها، به طور طبیعی وجود دارند.

بنابراین ترانس سکسوالیست ها یا تی اس ها، به لحاظ ظاهری و فیزیکی هیچ مشکلی ندارند. به لحاظ ژنتیک هم مشکلی ندارند. یعنی یک زن تی اس، کروموزوم های جنسی xx دارد و از این حیث کاملاً طبیعی است.

اختلال تی اس ها، اختلال در احساسات و هیجانات و تمایلات آنهاست. یعنی فردی که به لحاظ ژنتیک و ظاهر فیزیکی زن است، احساسات و تمایلات و رفتارهایش مردانه است و درباره­ی خودش معتقد است که باید مرد می شد. یعنی احساس می کند که تمایلات و احساسات و روحیات مردانه اش در یک قفس زنانه گیر افتاده است. مثل مردها رفتار می کند و حتی پس از رسیدن به سن بلوغ، تمایلات جنسی شان هم مثل جنس مخالفشان است. و یا برعکس، شخصی که به لحاظ فیزیکی مرد است ولی احساسات زنانه دارد، احساس می کند در قفسی مردانه گرفتار شده است.

ترانس سکسوالیسم یک بیماری روانی است. منظور از بیماری روانی در این جا، آن اختلالات شدید روانی، که فرد را کاملاً غیرطبیعی و مبتلا به رفتارهای عجیب و غریب می سازد، نیست. اختلالات روانی انواع گوناگونی دارند. بعضی از آنها، اصلاً به چشم نمی آیند و به راحتی قابل تشخیص نیستند.
گاه در برخوردهای نزدیک مشخص می شوند ولی کلاً اشکار نیستند. اختلال هویت جنسی هم جزو اختلالاتی است که ممکن است دیگران سال های سال متوجه آن نشوند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره دیدگاه فقهای عامه

هرمافردیسم کاذب زن

شایعترین علت هرمافردیسم کاذب زن سندروم آدرنوژینتال می­باشد. بیمار دارای طرح کوروموزومی xx+ 44 و جسم کروماتین جنسی مثبت و نیز دارای تخمدان می­باشد. لکن ترشح بیشاز حد انروژن توسط غدد فوق کلیوی سبب رشد دستگاه تناسلی خارجی آنها در مسیر جنسی مرد می­گردد.

هرمافردیسم کاذب مرد

این بیماران دارای طرح کروموزومی xy+ 44 می­باشند و در سلول­های آنها از نظر وجود جسم کروماتین جنسی منفی مب­باشند. معتقدند که در این بیماران مقدار هورمون­های اندروژنی ناکافی است، یا این هورمون­ها موقعی تشکیل می­شوند که حساسیت ساختمان­های جنسی به این هورمون­ها از بین رفته است. خصوصیات جنسی داخلی و خارجی ممکن است به میزان زیادی فرق داشته باشد.

هرمافردیسم واقعی

فردی است که در او غدد جنسی دستگاه تناسلی خارجی هر دو جنس وجود دارد اگرچه در بیماران هر دو بافت بیضه و تخمدان وجود دارد، لکن هرمافرودیست واقعی که دارای دستگاه تناسلی مردانه و زنانه باشد بندرت مشاهده شده است.

در هر مافردیسم کاذب ژینوتیپی جنسی توسط ظاهر فینوتیپی که خیلی شبیه به جنس دیگری باشد پنهان می­گردد، وقتی که شخص مبتلا به هرمافردیت کاذب دارای بیضه باشد، بیمار هرمافردیت کاذب مرد نامیده می­شود. وقتی که تخمدان وجود داشته باشد. بیمار هرمافردیت کاذب زن نامیده می­شود.

بیماران مبتلا به هیپوپلازی تخمدانی، دیس ژنزی غدد جنسی، و سندرم کلاین فیلتر هرمافردیت تلقی نمی­شوند. زیرا دستگاه تناسلی خارجی این بیماران معمولاً ایجاد شک نمی­کنند[1].

 1. بهشتی، سید مهدی. بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه حقوق موضوعه. ص 45.
 2. انواع تغییر جنسیت (احیاء)

  این تقسیم بندی براساس حالات متفاوت ظاهر و ویژگی های روانی این بیماران می­باشد که متقاضی تغییر جنسیت می­باشند و اجمالاً به ذکر آنها می­پردازیم.

  1. تغییر جنسیت از جنسی که دارای اکثریت خصوصیات یک جنس می باشد، به جنس مخالف به لحاظ عوامل روانی که در ذهن متقاضی تغییر وجود دارد به گونه­ای که او خود را ملحق به جنس مخالف می­داند خود را در کالبد فعلی اسیر و با آن بیگانه می­بیند این قبیل افراد احساس زنانگی یا مردانگی می­کنند و حرکات جنس مخالف را تقلید می­کنند، از این مورد در فقه به خنثی روانی تعبیر می­شود[1].
  2. تغییر یا تعیین جنسیت شخصی که دارای هر دو آلت زنانه و مردانه می­باشند و از لحاظ شکل ظاهری و بدنی خصوصیات هر دو جنس را دارد و در فقه هرگاه یکی از این دو جنس تا حدی بر دیگری غالب باشد نام خنثی غالب را بر آن می­نهند. [2]
  3. تغییر یا تعیین جنسیت فردی که فقط یک آلت تناسلی دارد ولی آن آلت مذکر بودن یا تأنیث توسط پرده­ای پوشیده شده است و با عمل جراحی پرده برداشته می­شود و جنسیت مشخص می­شود. [3]
  4. تغییر یا تعیین جنسیت فردی که هیچ کدام از صفات و خصوصیات زنانه یا مردانه در او غلبه نداردو کاملاً متساوی الطرفین است و از این مورد در فقه به خنثای مشکل تغبیر شده است. [4]
  5. تغییر جنسیت از جنسی به جنسی دیگر در در حالی که فرد مذکور کاملاً در جنس اول دارای خصوصیات ویژه آن جنس می­باشد و فقط از روی ماجراجویی و هوی و هوس به این کار اقدام می­کند.

  این نوع بیشتر در بسیاری از جوامع غربی و اروپایی می­باشند که بدون هیچ گونه علت پزشکی یا روانی و تنها از روی تمایلات شهوانی و شیطانی اقدام به تغییر جنسیت می­کند[5].

   

  گفتار دوم: روش­های موجود برای احیاء یا تغییر جنسیت

  غالب افرادی که در خود احساس اختلال­های جنسی از نوع تمایل به تغییر یافتن به جنس مخالف می­کنند پس از اینکه به موسسات تعیین شده برای این منظور مراجعه کردند ابتدا توسط روانشناسان متخصص مورد مشاوره­های متعددی قرار می­گیرند در این مراکز جلسات مشاوره با بیمار تا جایی ادامه می­یابد که مشاور عدم پیشرفت بیمار را احساس می­کند و امیدی به بازگشت وی نداشته باشد، باید گفت این مشاوره­ها با شکست روبر بود، به نسبت به هر دو جنس کشش داشته باشند و یا احیاناً به تغییر علاقه­مند باشند همانطور که گفته شد اگر بیمار در طی جلسات مشاوره به جنسی که موافق ظاهر اوست گرایش پیدا کرد مسأله حل است و بیمار درمان شده و کاردرمانی با موفقیت پایان گرفته است در غیرانیصورت محتوی جلسات مشاوره عوض می­شود وروان درمان می­کوشد در خلال مشاوره­های بعدی او را برای عمل تغییر جنسیت آماده کند[6].

  در علم پزشکی اصولاً دو روش برای تغییر جنسیت وجود دارد:

  الف) عملهای جراحی

  ونوآوری در روش­های جراحی، همراه با پیشرفت درمان­های هورمونی در یک فضای فرهنگی- اجتاعی که اجرای آنها را مجاز می­سازد این امکان را پدید آورده است که بسیاری از تغییر جنسیت­گراها با امیدی هرچه بیشتر آرزوی خود را مبنی برداشتن عضوی و الحاقی به جنس دیگر دنبال کنند.

  بنابر آنچه در جراید معتبر آمده است کشور ایران به صورت کشور پیشگام در عمل جراحی برای تغییر جنسیت درآمده است. بنابر نظر کاشناسان مخارج چنین عملی در ایران کم هزینه­تر از سایر کشورها است[7].

  بازسازی جنسی بوسیله عمل جراحی عملی است که در آن آلت تناسلی موجود در فرد تغییر جنسیت گر برداشته شده و به جای آن آلت تناسلی جنس مخالف بازسازی می­شود. البته باید توجه داشت که این عمل جراحی از نظر زیست شناختی یک مرد یا یک زن را تبدیل به جنس مخالف نمی­کند. زمانی که بیمار متخصصان تشخیص را متقاعد می­سازد که هویت جنسی او تزلزل ناپذیر و قاطع است، فرآیند طولانی تغییر دادن بدن آغاز می­شود.

  این تغییر شکل زیستی توسط عوامل اجتماعی- فرهنگی، شغلی، خانوادگی و تغییرات بدنی ثانوی پشتیبانی می­شود تا از پایگاه جنسیتی جدید حمایت شود. برای مثال در نارضایتی جنسی مرد به زن- ابتدا فرد را مدتی در نقش زنانه می­گذارند و نام و لباس وی را عوض می­کند و مانند یک زن رفتار می­کند. اغلب از این افراد خواسته می­شود تا دوسال به این کار ادامه دهند، اگر بعد از گذشت دو سال که با بیمار به عنوان یک زن برخورد شده است وی همچنان خواهان جراحی باشد خطرات روانشناختی جراحی احتمالاً کاهش می­یابد.

  در جراحی بازسازی جنس مرد به زن، آلت تناسلی مردانه تقریباً بطور کلی برداشته می­شود و تنها اندکی از بافت­ها حفظ می­شوند تا بدان وسیله مهبل مصنوعی ساخته می­شود. دست کم یک سال پیش از جراحی هورمون­های زنانه مناسب تزریق می­شود تا بدین وسیله سینه­ها رشد کنند و پوست نرم شود و بدن به شکل دیگری تغییر یابد. پس از جراحی نیز هورمون­ها باید به طور نامحدود مصرف شود و بنابه گفته یکی از افرادی که مورد عمل قرار گرفته باید تا آخر عمر دارو مصرف کند [8].

  بسیاری از تغییر جنسیت گراهای مرد به زن باید تحت الکترولیز گسترده و پرهزینه­ای قرار گیرند تا موهای ریش و بدنشان از بین برود. برای زیر آوردن آهنگ صدایشان باید آموزش ببینند زیرا هورمون­های زنانه­ای که تجویز می­شوند، موهای بدن و صدا را به شکل زنانه تغییر نمی­دهند، برخی از تغییر جنسیت‌گراهای مرد به زن تحت عمل جراحی پلاستیک قرار می­گیرند تا چانه و بینی آنها از حالت بزرگی و مردانه خارج شود[9].

  آمیزش جنسی برای تغییر جنسیت گراهای مرد به زن امکان­پذیر است و حتی توانایی شیر دادن به بچه هم دارند، ولی توانایی باروری را ندارند. البته موردی گزارش شده است که با انجام عمل پیوند رحم فرد تغییر جنسیت داده که از اتباع انگلستان صاحب فرزند شده است. [10]

  در مورد جراحی بازسازی جنسی زن به مرد جریان کار دشوارتر است، آلتی را که می­توان ایجاد کرد قادر به نعوظ بهنجار نیست، از این­رو برای آمیزش جنسی معمول نیاز به عوامل تخمک مصنوعی است.

  لازم به ذکر است 70 درصد مردها و 80 درصد زنانی که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار می­گیرند احساس رضایت می­کنند. بنابر گفته محققان هر سال، تعداد بیشتر از زنان برای عمل جراحی بازسازی جنسی اقدام می­کنند. [11]

  ب) هورمون درمانی

  غالباً افرادی موضوع این درمان قرار می­گیرند که علائم جنسی بعضی آنها با گرایشات جنسی روانشناسی هماهنگ و همسو نباشد در این روش پزشکان با تقویت هورمون جنسیتی که علائم آن در بدن شخص ظاهر است تلاش می­کنند که بین بدن و روان او توافق و هماهنگی ایجاد نمایند[12].

  مردها بیولوژیک و استروژن و زن­های بیولوژیک و تستسترون استفاده می­کنند. بیمارانی که استروژن مصرف می­کنند براساس احساس آرامش، دفاعات کمتر نعوظ و تظاهرات معدودتر انگیزه جنسی، قبل از مصرف هورمون رضایت روانشناختی گزارش می­کنند. پس از چند ماه انحنای بدن گودتر می­گردد. بزرگی محدود اما راضی کننده­ای در پستان ظاهر می­شود و حجم بیضه­ها کاهش می­یابد. کیفیت صدا تغییر نمی­یابد. این بیماران نیاز دارند که از نظر فشار خون، اختلال کنش جنسی و پدیده­های دیگر تخت مراقبت قرار گیرند. زن­هایی که اندروژن مصرف می­کنند به سرعت متوجه افزایش انگیزه جنسی، بزرگ شدن و برانگیختگی ناحیه کلیتورس و پس از چند ماه قطع قاعدگی و خشونت صدای خود می­کردند اگر اقدام به وزنه­برداری کنند افزایش حجم عضلات مشاهده می­گردد متناسب به نحوه توزیع قبلی موها بیماران ممکن است افزایش متوسط در مقدار موهای صورت و بدن پیدا کنند و در بعضی طاسی سر پدید آید[13].

  1. بهشتی، سید مهدی همان.

  3 . همان .

  1 . بهشتی، سید مهدی. همان.

  2 . همان.

  1. همان.

  4 . تلاش انجمن دو جنسی­های آمریکا، روزنامه شرق، ترجمه نازنین غروری. بهمن 1382.

  1 . آزادی عمل تغییر جنسیت در ایران (آگوست، 2005). ص 8.

  2 . نصیری، الهام، غریبه­های عامل خلقت زنان. ص 5.

  1 .کریمی­نیا، محمد مهدی، (بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت). معرفت. ص 76.

  2 .آزاد، حسین، آسیب­شناس روانی، ج2، ص 283.

  3 . نصیری، الهام، غریبه­های عالم خلقت، زنان. ص6.

  4 . کاهاین، علیرضا. اختلال هویت جنسی. دگر جنسیت جوها. ص 63.

  1 . یحیوی، سید محمد. آسیب شناسی روانی.  ج3. ص 215.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع نمایشنامه عربی
بستن منو