منبع پایان نامه درمورد مجمع البیان

منبع پایان نامه درمورد مجمع البیان

دانلود پایان نامه

 

– نساء ، 153
– آل عمران ، 183/184
– مائده ، 70
– مائده ، 78
– مکارم شیرازی ، نمونه ، ج 5 ، ص 43
– به آیات 54 و 161 نساء و 96،109 بقره و… مراجعه شود
– پیمان عمومی که پیامبر با مسلمانان و یهودیان منعقد کرد دارای متنی طولانی می باشد. قسمتهایی از آن به صورت خلاصه بدین گونه است: « بسم الله الرحمن الرحیم این نوشته ای است از محمد پیامبر – صلی الله علیه و آله – بین مسلمانان قریش و یثرب و کسانی که به ایشان پیوسته اند و به همراهشان جهاد کنند، آنان ملتی واحد را تشکیل می دهند. مهاجران در پرداخت دیه و فدیه بر آداب پیش از اسلام باقی اند و به نیکی و عدالت آن را می دهند. بنی عوف، بنی ساعده، بنی حارث، بنی جشم، بنی نجار، بنی عمرو بن عوف، بنی نبیت و بنی اوس هم بر رسوم پیش از اسلام باقی اند… هر یهودی از ما پیروی کند، یاری می شود و با دیگر مسلمانان مساوی است، بر او ستم نمی شود و دشمنش یاری نمی گردد … یهود هنگام جنگ، همراه مسلمانان هزینه جنگی را می پردازد.
یهود بنی عوف و بندگانشان با مسلمانان، در حکم یک ملتند. یهودیان، دین خود را دارند و مسلمانان دین خود را، اما هر که ستم کند، خود و خانواده اش را به هلاکت خواهد انداخت. برای یهودیان بنی نجار، بنی حارث، بنی ساعده، بنی جشم، بنی اوس، بنی ثعلبه، جفنه بنی ثعلبه و بنی شطیبه، بر همان حقوق بنی عوف استوار است. نزدیکان ایشان هم از این مزایا برخوردارند. کسی بدون اجازه محمد – صلی الله علیه و آله – از این مجموعه بیرون نمی رود. از قصاص جراحتی کوچک هم، گذشت نخواهد شد. هرکه، دیگری را ترور کند خود و خانواده اش را در معرض ترور قرار داده، مگر این که به او ستم شده باشد. یهودیان و مسلمانان هزینه جنگ را به سهم خود می پردازند. قریش و دوستانشان پناه داده نمی شوند. اگر کسی به مدینه حمله کرد و همه دفاع خواهند کرد. یهود اوس و موالی اش نیز از این حقوق برخوردارند». (ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه، به تحقیق مصطفی سقّا، ابراهیم آبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1417ق/ 1997م ، ج 2 ، ص 115 تا 118)
– پیمان خصوصی بین پیامبر و سه قبیله بنی قینقاع ، بنی نضیر و بنی قریظیه بسته شد قسمتهایی از آن به شرح ذیل می باشد : «یهود نباید علیه پیامبر یا یکی از یارانش به زبان، دست، اسلحه، مرکب، نه در پنهانی و نه در آشکار، نه در شب و نه در روز اقدامی انجام دهد و خداوند بر این پیمان گواه است. پس اگر یهود این تعهدات را نادیده بگیرد، رسول خدا(ص) میتواند خون ایشان را بریزد، زن و فرزندانشان را اسیر و اموالشان را به غنیمت بگیرد». آنگاه برای هر قبیله نسخهای جداگانه تنظیم شد.(بحارالانوار ، ج 19 ، ص 110)
– بقره ، 193
– محمد بن سعد؛ الطبقات الکبری، بیروت، دار صادر، بیتا ، ج 2 ، ص 28
– واقدی ، محمد بن عمر ، المغازی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ، 1369، ج 1 ، ص 458
– همو ، همان، ج 1 ، ص 363
– طبرسی، مجمع البیان، ج 3، ص424
– ابن هشام ، سیره النبویه ، ج 1 ، ص 364
– آنها همه یکسان نیستند، از اهل کتاب جمعیتى هستند که قیام (به حق و ایمان) مى‏کنند و پیوسته در اوقات شب آیات خدا را مى‏خوانند در حالى که سجده مى‏نمایند( آل عمران ، 113)
– ابن هشام ، السیره النبویه،ج1، ص 397
– محمد بن سعد ، همان ، ج2،ص32
– طبرسی ، مجمع البیان ، ج 4 ، ص 376
– واقدی ، همان ، ج2، ص345
– همان، ج2، ص 346
– ابن هشام ، همان ، ج 2 ، ص 710

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع ابعاد تفکر استراتژیک

بستن منو