منبع پایان نامه درمورد حکومت اسلامی

منبع پایان نامه درمورد حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه

 

در واقع اگر قرار باشد ورود و خروج به اسلام، آزاد و بدون قانون باشد و خروج از آن هیچ سختی به دنبال نداشته باشد، دشمنان اسلام به آسانی وارد اردوگاه مسلمین شده پس از آگاهی براسرار مسلمانان و دستیابی به مقاصد شوم خود از آن خارج شوند و این مسئله جامعه اسلامی را در معرض فروپاشی قرار می دهد. اندیشمندانی مانند مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو- میگوید: «علت سختگیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که درنظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایههای حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی میشود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمیتواند قابل تحمل باشد.»
بنابراین آنچه می‌توان به عنوان فلسفه و حکمت تشریع احکام مرتد بیان کرد این است که چون حکومت اسلامی مبتنی بر اسلام و ایمان و عقیده است و ارتداد و روی‌گردانی از اسلام نوعی ضربه زدن به حکومت اسلامی و سست کردن بنیان‌های آن و بی‌اعتبار کردن آن است همچنین از آنجایی که ارتداد در اعتقادات افراد جامعه خلل ایجاد می‌کند و سلامتی فکری و عقیدتی افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازد و باعث می‌شود که افراد دچار شک و شبهه شوند و معتقد به ناکارآمدی نظام اسلامی می‌شوند، به علاوه اینکه خود شخص مرتد را از سعادت به سوی شقاوت سیر می‌دهد و از کمال باز می‌دارد؛ به همین منظور شارع مقدس برای جلوگیری از سست شدن پایه‌های حکومت اسلامی و به منظور ایجاد امنیت فکری و اعتقادی برای افراد جامعه و جلوگیری از ایجاد تردید و شبهه در اعتقادات آنها و روی‌گردانی آنها از اسلام، مجازات‌هایی را برای مرتد در نظر گرفته تا اولا افراد با بینش و آگاهی کامل به دین اسلام روی آورند و ثانیا نتوانند به خاطر هوی و هوس نفسانی خود به اسلام پشت کنند و باعث وارد آمدن ضربه به نظام اسلامی شوند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع منافقان

فصل چهارم
اتهام به خشونت طلبی با تمسک به جهاد و وجود مقررات خاص نسبت به اقلیت ها و نقد آن

بخش اول: جهاد
بخش دوم : اقلیت های غیر حاکم در جامعه اسلامی
بخش اول: جهاد
آیین نجات بخش اسلام که تمام قوانین و احکامش در جهت رشد، ترقى و تکامل مادى و معنویت بشریت است، و همیشه پیروانش را به حرکت به سوى کمال، سفارش اکید مى نماید، براى فرد و جامعه اى که با مانعى مواجه شوند، دستورى براى شکستن سد و برداشتن مانع ، وضع نموده است ، تا در روند تکاملى انسان وقفه اى پیش نیاید، و آن دستور «جهاد» و مبارزه بى امان با هر نیروی بازدارنده انسان از رشد و تکامل که هدف آفرینش ‍ است ، مى باشد.
زیرا تنها وسیله و پدیده اى که با کمک و توسل به آن مى توان جلو عوامل مزاحم فردى و اجتماعى را گرفت ، و از گسترش فساد و ستم جلوگیرى نمود، بیدادگران را سرکوب کرد، متجاوز را سر جایش نشاند، زنجیر بردگى را برید، حق و عدالت را برداشت و حقوق از دست رفته را باز گرفت «جهاد» است .
واژه جهاد از ریشه «جُهْد» به معنى توان، طاقت و کوشش و یا از ریشه «جَهْد» به معنى مشقّت و رنج، گرفته شده است. راغب مى گوید: «الْجَهادُ إسْتِفْراغُ الْوُسْعِ فى مُدافَعَهِالْعَدُوِّ» جهاد نهایت کوشش در مقابله با دشمن است.
مهم‌ترین‌ مفهوم‌ اصطلاحی‌ این‌ واژه‌ در متون‌ دینی‌، همانند کاربرد عام‌ آن‌، گونه‌ای‌ خاص‌ از تلاش‌ است‌ یعنی‌ مبارزه‌ کردن‌ در راه‌ خدا با جان‌، مال‌ و دارایی‌های‌ دیگر خود در نبرد با کافران و یاغیان ، با هدف‌ گسترش‌ و اعتلای اسلام و برپا داشتن شعائر یا دفاع‌ از آن. ‌
جهاد از برترین اعمال و دری از درهای بهشت و از ارکان مهم اسلام است و در قرآن و احادیث برای جهاد و مجاهدان فضایل بسیاری ذکر شده است. آیات‌ متعددی‌ در بسیاری‌ از سوره‌های‌ مدنی‌ ، به‌ ویژه بقره ، انفال ، آل عمران ، توبه و احزاب، به‌ جهاد و مباحث‌ متعلق‌ به‌ آن‌ اختصاص‌ دارد. همچنین روایات فراوانی از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) درباره ی ‌اهمیت جهاد نقل شده است .
با توجه به آیاتی که در قرآن درباره جهاد بیان شده و روایاتی که از پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) نیز در این زمینه مطرح شده عده ای از مخالفان اسلام و بخصوص مستشرقان مسیحی اشکال مى کنند که دین نباید به جنگ و خونریزى و ویرانگرى دعوت نماید، بلکه باید طرفدار صلح بوده براى هدایت مردم فقط به دعوت و بیان مسالمت آمیز اکتفا نماید. هر کس خواست آن را بپذیرد و هر کس نخواست آزاد باشد. امّا اسلام با تشریع جهاد مى خواهد با زور شمشیر و خونریزى براى خود، بین مردم جایى باز کرده و بر انسان ها حاکمیت پیدا کند و اصولًا تشکیل نیروى مسلّح و ارتش و پرداختن به ساز و برگ جنگ در شأن دین نبوده و با اساس دعوت به خدا نمى سازد.
این مستشرقان اساساً اسلام را دین خشونت می‌دانند که برای سرکوب پیروان ادیان دیگر و گسترش اسلام، جهاد را مطرح کرده است. دیوید هیوم، فیلسوف انگلیسی در رساله خود درباره تاریخ طبیعی دین در فصل مقایسه ادیان می‌نویسد‌: اسلام از ابتدا با اصول سختگیری بیشتر و خون‌ریزی شروع کرد. حتی امروز هم اگر چه آتشی بر سر پیروان ادیان دیگر نمی‌ریزد، آنها را از لعنت و وعده جنگ بی نصیب نمی‌گذارد. حضرت محمد (ص) که موسس دین مسلمانان بود به پیروان خود دستور داد که جهان ا تسلیم خود گردانید و تمام ادیان را ریشه کن سازید و اسلام را جایگزین آن نمایید. این مسلمانان دین خود را با زور به مردم تحمیل می کنند و به مردم می گویند مسلمان شوید یا بمیرید.
هامبرت رومی در این زمینه می‌گوید: آنان (مسلمانان) دربارۀ دین خود تا آنجا جدّی بودند که هر کجا به قدرت می‌رسیدند، بدون هیچ ترحمی به کشتار کسانی که علیه دین آنان تبلیغ می‌کردند، اقدام می‌‌کردند .
یکی دیگر از مستشرقان انگلیسی به نام «بازورث» به توضیح واژۀ جهاد پرداخته و در سخنانی درباره این واژه می‌نویسد:
«جهاد» واژه‌ای است عربی و به معنای «مبارزه» شرعی می‌باشد. جهاد که به عنوان تکلیفی دینی بر دوش همه پیروان [حضرت] محمد(صلی الله علیه و آله) نهاده شده، بر این مفهوم استوار است که چون دین اسلام دارای اعتبار جهان شمول است، باید حتی اگر لازم باشد، به زور اسلحه، در بین همۀ افراد بشر انتشار یابد. او در ادامۀ سخنان خود می‌نویسد: در اسلامِ سنتّی، جهاد می‌بایست علیه «اهل کتاب» (یعنی متولیان مقتدر کتب مقدّس و برتر از همه یهودیان و مسیحیان) و نیز علیه مشرکان ترتیب داده شود تا به اقتدار اسلام گردن نهند و به اسلام بگروند.
ویلیام موئیه مولف کتابهای زندگی حضرت محمد و خلافت ، ظهور و سقوط آن ، فرهنگ و تمدن غرب را در مواجهه با فرهنگ غنی اسلام و جهاد فرهنگی و نظامی آن که در قرآن و شمشیر تبلور یافته است ، می داند و به غربیان هشدار می دهد شمشیر محمد و قرآن او سرسخت ترین دشمنان تمدن آزادی و حقیقت اند.
در ادامه ضمن بیان اقسام و ماهیت جهاد در اسلام و بررسی آیات جهاد در قرآن به این نتیجه خواهیم رسید که ادعاهای این مستشرقان و معاندان اسلام چیزی جز خیالات موهوم نیست و سخنان و شبهات آنها فقط نقشه شومی است که جهت بدنام نمودن اسلام و قرآن و مسلمانان ارائه شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع موسسات مالی و اعتباری

بستن منو