منبع پایان نامه درمورد تعلیم و تربیت

منبع پایان نامه درمورد تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه

 

– Sant Thomas Daquinas
– Nicolo Machiaveu
– Thomas Hobbs
– فکوهى، خشونت سیاسى، ص 21 ـ 50
– ابن هشام ، ابو محمد عبدالملک ، سیره البنویه ، بیروت ، دارالفکر ، 1420 هـ ، ج 1 ، ص 210
– همان ، ج 1 ، ص 212
– همان ، ص 314
– مطهری ، مرتضی ، تعلیم و تربیت در اسلام ، انتشارات صدرا ، چاپ بیست و سوم ، 1373 ، ص 98
– احسان بخش، پژمان ، استاد مصباح و ده نکته در باب تئوری خشونت و تروریزم، کتاب نقد، ش 14 و 15، ص 343
– ازجمله این افراد می توان به موارد زیر اشاره کرد : دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی و هابرت رومی ( بررسی شیوه های تبلیغی مسیحیت علیه اسلام ، مرتضی نظری ، ص 203 ) بازورت ( تصویر شیعه شناسی در دائره المعارف آمریکانا ، موسسه شیعه شناسی ، زیر نظر محمود تقی زاده ، ص 34)
– جمعی از نویسندگان، تساهل؛ آری یا نه ، قم، نشر خرم، 1377، ص 156
– رشاد ، علی اکبر ، آسیب شناسی ادبیات اجتماعی معاصر با درنگی در باب خشونت و مدارا ، ص 9
– نور آیه 2
– جمعی از نویسندگان ، درس نامه فلسفه حقوق ، قم ، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ، 1388 ، ص 99
– مطهری، مرتضی ، جاذبه و دافعه علی علیه السلام ، تهران، انتشارات صدرا، چاپ نهم ، 1368 ، ص 25
– داراب زاده ، محمد نوید ، اسلام ، خشونت و مدارای اخلاقی ، http://www.rasekhoon.net/article/show/680248/
– انبیاء آیه 107
– فتح ، 29
– برای نمونه می‌توان به نوع برخورد آن حضرت با نمایندگان قبیله ثقیف اشاره کرد که در سال نهم هجری و پس از غزوه تبوک، شش نفر به نزد پیامبر(ص) آمدند و شرایطی را برای پذیرش اسلام مطرح کردند. شرط اول آنها این بود که بتخانه طائف تا سه سال به حال خود بماند و آنها بت بپرستند که با مخالفت پیامبر مواجه شدند. آنها زمان را به یک ماه تقلیل دادند ولی باز حضرت نپذیرفت. دومین شرط آنها این بود که آنها را از نماز معاف بدارند، پیامبر نپذیرفت و فرمود: «لا خیر فی دین لا صلوه معه». تنها شرطی را که پیامبر پذیرفت این درخواست آنها بود که گفتند ماموریت تخریب بتخانه بر عهده ما نباشد که چون این مورد جزء اصول و مبانی نبود پیامبر پذیرفت. ( سیره ابن هشام ، ج 2 ، ص 967)
پیامبر اکرم(ص) در برخورد با مجرمان و حقوق مردم و اجرای حدود الهی از خود مماشات نشان نمی داد و با قاطعیت عمل می‌کرد. به عنوان نمونه می‌توان به برخورد ایشان با زنی از قبیله بنی مخزوم اشاره کرد که پس از اثبات سرقت توسط این زن، حضرت در صدد اجرای حد الهی برآمدند، و هرچه قبیله بنی‌مخزوم کوشیدند مانع اجرای حد شوند حضرت درخواست آنها را نپذیرفت و حد الهی را اجرا کرد.( صحیح مسلم، جزء 9، ص55 ، شماره 3197 ، بنا بر مکتبه الشامله ). «فانما هلک الذین من قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد و انی و الذی نفسی بیده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها»
– بقره ، 229
– توبه ، 73 / تحریم ، 9

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره قانون آیین دادرسی مدنی

بستن منو