منبع پایان نامه درمورد انعقاد قرارداد

منبع پایان نامه درمورد انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

بر اثر جنگ ها و یا معاهدات سازش، وقتی گروهی از غیر مسلمانان در قلمرو کشور اسلامی قرار گیرند، مطابق آیات و روایات باید به آنان حق انتخاب داد که یا اسلام آورده و همانند سایر مسلمانان، تعهدات مالی خود را نسبت به حکومت اسلامی انجام دهند و یا بر دین قبلی خود، باقی مانده و تنها مالیاتی؛ آن هم در حد توان مالی خود؛ به دولت اسلامی بپردازند. اما سئوال و شبهه ای که برخی از معاندان و افراد ناآگاه مطرح می نمایند این است که چرا افراد غیر مسلمان که در یک کشور اسلامی زندگی می کنند باید مالیاتی با عنوان جزیه پرداخت نمایند. آیا این با کرامت انسانی ناسازگار نیست؟ و آیا چنین حکمی در صدد تخریب شخصیت افراد غیر مسلمان نمی باشد؟  

براین اساس و در پاسخ به شبهات مطرح شده باید خاطر نشان کرد که غیر مسلمانان با وجود آن که اجباری در تغییر دین خود ندارند، اما برای زندگی در جامعۀ اسلامی و بهره برداری از پشتیبانی حکومت و تأمین امنیت و آسایش خود، مالیاتی را تحت عنوان «جزیه» پرداخت می نمایند. البته اگر به اسلام هم روی آورند، از مالیات معاف نخواهند شد، بلکه موظف اند مطابق با سیستم دیگری؛ مانند خمس و زکات تعهدات خود را به جامعه و حکومت ایفا نمایند.آیا شیوه ای بهتر از این روش که هم آزادی این دسته از افراد را در نظر گرفته و هم با پرداخت مالیات متناسب، پشتیبانی حکومت را از آنان به دنبال خواهد داشت، وجود دارد؟
اندیشمندان و مفسران با توجه به آیات قرآنی و روایات در باره فلسفه تشریع‌ جزیه‌، آرایی‌ ذکر نموده اند‌ که‌ می تواند پاسخ گوی شبهات مطرح شده باشد.
1 – تأمین هزینه حمایت از ذمیان
جزیه‌ گرفته‌ می‌شود تا هزینه‌هایی‌ که‌ حکومت‌ اسلامی ‌ برای‌ حمایت‌ از ذمیان‌ کرده‌ است‌، تأمین‌ شود.
هزینه های دولت اسلامی توسط خود مردم تأمین می گردد. این موضوع در همان اوایل صدر اسلام هم نمود داشت. اهل کتاب، که از منافع زندگی کردن در زیر چتر حمایتی دولت اسلامی استفاده می کردند، وظیفه داشتند از حکومت اسلامی دفاع کنند. چنین رابطه متقابلی را نمی توان با عناوینی همچون رفتار غیرانسانی، تحقیرکننده، خشن و تبعیض آمیز مقایسه کرد.
2 – عوض‌ عدم مشارکت‌ اهل‌ ذمه در جهاد
جزیه‌ در عوض‌ مشارکت‌ نکردن‌ اهل‌ ذمه‌ با مسلمانان‌ در جهاد است‌.
اهل کتاب در برابر پرداخت جزیه علاوه بر استفاده از مصونیت و امنیت هیچ گونه تعهدى از نظر شرکت در میدان جنگ و کلیه امور دفاعى و امنیتى بر عهده ندارند . یعنى آنها با پرداخت مبلغ ناچیزى در سال از تمام مزایاى حکومت اسلامى استفاده مى کنند، و با مسلمانان برابر مى شوند، در حالى که در متن حوادث و در برابر خطرات قرار ندارند.
3 – عوض زکات و خمس
جزیه‌ به‌ جای‌ زکات ‌و خمسی است‌ که‌ مسلمانان‌ می‌دهند.
همان گونه که مسلمانان به دولت اسلامی خمس و زکات پرداخت می کنند و هزینه های دولت اسلامی را تأمین می نمایند.اهل کتاب به جای پرداخت خمس و زکات، جزیه پرداخت می کردند، به همین دلیل است که فقهای اسلامی فرموده اند: جزیه اندازه ثابتی ندارد. هر سال براساس مصالح و توافق طرفین، مبلغ آن از طرف مقامات دولتی تعیین می شود.
4 – رعایت‌ عدالت‌ اجتماعی‌
جزیه‌، مظهر رعایت‌ عدالت‌ اجتماعی‌ میان‌ ساکنان‌ مسلمان‌ و غیرمسلمان‌ یک‌ سرزمین‌ است و چون‌ با رضایت‌ دو طرفِ قرارداد ذمه‌ و با توجه‌ به‌ توانایی‌ مالی‌ ذمیان‌ گرفته‌ می‌شود، نمی‌توان‌ آن‌ را کیفر دانست.
به تعبیر شهید مرتضی مطهری (رحمه الله)، «جزیه» پاداش اهل کتاب به حکومت اسلامى است که در سایه آن، با آرامش خاطر از همه جهات همچون مصون ماندن اموالشان از خطر تعرّض و عدم مشارکت در جنگ ها زندگى مى کردند.
5 – آشنایی ذمیان با دین اسلام
گفته‌اند هدف‌ اساسی‌ از انعقاد قرارداد ذمه‌، درهم‌ آمیختن‌ ذمیان‌ با مسلمانان‌ و آشنا شدن‌ آنها با دین‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.
اسلام با رسالتی که برای خود قایل است در تلاش است تا دریچه های حقیقت و روشنایی را بر روی دیدگان جهانیان گشوده و با دعوت ایشان به آخرین و کامل ترین دین، سعادت دنیوی و اخروی را برایشان به ارمغان آورد. بر همین اساس ضمن رعایت اصول اولیه ی انسانی اقلیت های مذهبی را ترغیب می نماید که به اسلام ایمان آورند، بدین ترتیب اسلام می کوشد تا به تدریج آیین خود را همگانی نماید و قلمرو سرزمین های اسلامی را گسترش دهد.
حقوق اقلیت ها
به مقتضای قرارداد ذمه در برابر وظایفی که نسبت به متحدین متعهد مقرر می گردد، مسوولیت ها و تعهداتی نیز متوجه جامعه ی اسلامی می شود که دولت مسوول و صلاحیت دار اسلامی ملزم است با تمامی امکاناتی که دارد در انجام و اجرای تعهدات مزبور اقدام نماید. این تعهدات حقوق و امتیازاتی را متوجه اقلیت های مذهبی می نماید که در درازای تاریخ موجب گردیده شمار زیادی از غیر مسلمانان در سرزمین های اسلامی در صلح و آرامش در کنار مسلمانان زندگی نمایند. در ذیل اهم این امتیازات برشمرده می شود.
1 – مصونیت همه جانبه
نخستین مسئولیتی که از ناحیه قرار داد ذمه متوجه مسلمین می گردد تعهد مصونیت مطلق و همه جانبه متحدین ذمی است که بر اساس آن جان و مال و ناموس متعهدین مورد حمایت و حفاظت کامل دولت مسئول مسلمین قرار گرفته و مانند سایر هموطنان مسلمان از این مصونیت همه جانبه بهره مند می گردند. این تضمین و تعهد از دو ناحیه داخلی و خارجی صوت می پذیرد.

مطلب مرتبط :   هزینه ها و منافع ترک خدمت

بستن منو