منبع پایان نامه درباره پیامبر (ص)

منبع پایان نامه درباره پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه

 

واسطــه افـراشــت در بــذل کـــرم
اهــل تــن را جـمـلـه عَـلَّـمَ بِـالْقَلَم
(3/593-594)
بیت اول برگرفته از آیات «الرَّحْمنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ»، (خداوند رحمان. قرآن را آموزش داد.)، (الرحمن، 1-2).
بیت دوم برگرفته از آیه «الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ»، (همان که با قلم [وکتابت انسان را] آموزش داد)، (علق، 4). مولانا از این آیه استفاده کرده است تا بگوید در جهان نمی‌توان کسی را یافت که جسم او جان هم باشد و تنها پیامبر (ص) به این موقعیت دست یافت لذا مستقیماً از خداوند تعلیم یافت.

گـفـت یــزدان نَسـْفَـعـن بِـالنَّـاصِـیَـه
در چــنــان روی خبـیـث عـاصـیــه
(3/604)
اقتباس از آیه «کَلاَّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ»، (حاشا، اگر از آن کار دست برندارد، موی پیشانی او را به سختی بگیریم.)، (علق، 15). مولانا از آیه تفسیری ارائه کرده است و می‌گوید خداوند در مورد این چهره‌ی پلید و سرکش فرمود: البتّه که موى جلوى سر او را خواهیم گرفت و کشید.

یـنـفـعــنّ الصَّــادِقـیــنَ صِـدْقُـهُــمْ
گفت حــق که کژ مجنبان گوش و دم
آنـــچ داری وانُــمـــا و فَـاسْـتَـقِــمْ
گفــت انـدر کژ مخسپ ای محتـلــم
(3/740-741)
بیت اول اقتباس از عبارت قرآنی «قالَ اللَّهُ هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقینَ صِدْقُهُمْ…»، (خداوند فرمود امروز روزی است که راستگویان را راستی و درستیشان سود رساند…)، (مائده، 119).
بیت دوم اقتباس از آیه «فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ»، (پس همچنانکه دستور یافته‌ای پایداری کن و نیز هرکسی که با تو روی به سوی خدا آورده است [چنین کند] و سرکشی مکنید، چرا کار و کردارتان بیناست.)، (هود، 112) و «فَلِذلِکَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ…»، (پس برای این [امر] دعوت کن، و چنانکه دستور یافته‌ای پایداری کن…)، (شوری، 15). مولانا با آوردن بخشی از عبارت قرآنی در منطق تعلیمی می‌گوید، خداوند مى‌فرماید: گوش و دمت را کج تکان مده. یعنى اعضاء و جوارح خود را در راه ناراستى و دغل‌بازى بکار نگیر، زیرا راستگویى راستگویان به آنان سود مى‌رساند. اى غافل و یا اى ناپاک، در میان غار، کج مخواب؛ و هرچه دارى آشکارا نشان بده.

یُفْـتَــنُــونَ‏… کُــلِّ عـــامٍ مَـرَّتَـیْــن
گـفت یــزدان از ولادت تا بــحیـــن
(3/745)
اقتباس از آیه «أَ وَ لا یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فی‏ کُلِّ عامٍ مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لا یَتُوبُونَ وَ لا هُمْ یَذَّکَّرُونَ»، (آیا نمی‌بینند که در هر سال یک بار یا دوبار در معرض آزمون و ابتلا درمی‌آیند، و باز توبه نمی‌کنند و پند نمی‌گیرند.)، (توبه، 126). مولانا مراد آیه از یفتنون و فتنه، امتحان و آزمون الهی می‌داند؛ البته او امتحان را امری الهی می‌داند که گستره‌ی آن از ولادت تا مرگ است.

لا تــکــون النّـــار حَــــرّاً شـــارِدا
عصـمـت یــا نـــارُ کُـونــی‏ بَــارْدا

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع ویژگیهای اجتماعی

بستن منو