منبع پایان نامه ارشد درمورد علامه طباطبایی

منبع پایان نامه ارشد درمورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

پس از ده سال حضور در قم، به تهران مراجعت کرد و هم در زمینه علمی و هم سیاسی به فعالیت پرداخت. با آیه الله کاشانی در قیام نفت و علیه شاه و با سید احمد خوانساری و محمّد تقی آملی از نظر استمرار مراحل علمی و فقهی ارتباط داشت.  

در آنجا سه سال به تدریس حکمت (فلسفۀ اسلامی) بر مبنای قرآن و سنت از روی متن کتاب «آفریدگار و آفریده» پرداخت و جلساتی هم بر دو محور علمی و سیاسی علیه حکومت شاهنشاهی در هفت نقطهی تهران داشت که مورد توجه دانشجویان بود. وی به خاطر منابری تشکیل میداده، مورد تعقیب و تهدید حکومت شاه بود.
در سال ۱۳۴۱ در اثر مبارزات ضد شاه، خصوصاً به جهت سخنرانی در سالگرد درگذشت آیت الله بروجردی در مسجد اعظم قم که برای نخستین بار سخنانی علیه شاه را دربر داشت از سوی ساواک محکوم به اعدام شد و مخفیانه ایران را به قصد حج ترک نمود، و در مکه و مدینه با سخنرانی‌ها و اعلامیه هایی به زبان فارسی و عربی علیه حکومت پهلوی وطاغوت داشت، که بین عمره و حج دستگیر شد، حج را در حصار مأموران دولتی انجام داد، ولی بر اثر استدلالات وی در برابر حکومت سعودی و اجتماع و تحصن علمای عرا ق در مسجدالحرام، آزاد شد و به عراق رفت.
در نجف فعالیت‌های علمی قرآنی و سیاسی را به مدت ده سال با تدریس تفسیر، فقه، اخلاق، سخنرانی و تألیف ادامه داد و به درخواست دولت ایران، حکومت عراق تصمیم گرفت وی را به ساواک ایران تحویل دهد، ولی به خاطر مخفی شدن در بیت خویی و حمایت خویی دستگیری وی ممکن نشد.
تهرانی با آغاز اخراج ایرانیان از نجف و کل شهرهای عراق، به بیروت رفت. به مدت پنج سال در لبنان فعالیت داشت که با شدت گرفتن جنگ داخلی لبنان، آن جا را به قصد حجاز ترک کرد و دو سال متمادی در مکه با شخصیتهای علمی و سیاسی اسلامی سراسر جهان، فعالیتهایی برای رشد تفکر قرآنی در میان مسلمانان انجام داد.
در آنجا اضافه بر مناظرۀ قرآنی با علمای وهابی و توفیقاتش در آن مناظرات، حدود یکصد خانوار سنی را در مرکز حکومت آل سعود، تنها با ادلۀ قرآنی و گاه با استناد به (آیۀ ۳۲ ازسوره ی فاطر) به مذهب اهل بیت فراخوانده و شیعه کرد. برای دومین بار به فاصلۀ ۱۷ سال، دستگیر شد و پس از آزادی به لبنان بازگشت که در هر دو مرحله بازداشت درمکه زندانی بود و پس از گذشت دو هفته از زندان دوم به بیروت بازگشت و از آنجا برای دیدار روح الله خمینی به پاریس رفت و طی اقامت در پاریس و شرکت در جلسات امام خمینی، در چندین دانشگاه سخنرانیهایی با مبنای قرآنی و سیاسی کرد.
وی چند روز پس از بازگشت امام خمینی به ایران، پس از ۱۷ سال مهاجرت که در طی آن چهار بار غیاباً توسط ساواک، محکوم به اعدام شده بود به ایران بازگشت و در قم اقامت کرد و دروس و تألیفات و خطابات خود را ادامه داد و برای ریشه دار کردن نهضت و انقلاب قرآنی در کارهای اجرائی شرکت نکرد، مگر چند روزی در آغاز انقلاب که برحسب خواستۀ امام خمینی، مراجعات مردم را پاسخگو بود و پیش از تشکیل رسمی نمازهای جمعه اضافه بر سخنرانیهایی در سراسر ایران، نماز جمعه را در برخی مراکز استانها و شهرها، تشکیل داد که از جمله اولین نماز جمعه مشهد، نماز جمعه دیگری در مسجد جمکران قم، در دانشگاه صنعتی شریف و چند جمعه هم در مسجد دانشگاه تهران که سپس امام خمینی، سید محمود طالقانی را بعنوان امام جمعه تهران مقرر کرد. پس از ترک نماز جمعه در قم تمام اوقاتش صرف تدریس و تألیف شد و در مدت ده سال در قم، ۲۵ جلد از تفسیر سی جلدی الفرقان را ضمن دو تدریس عربی و فارسی تألیف کرد.
وی میگوید: به یاد دارم که مرحوم علامه طباطبایی فرمودند تا این تفسیر پایان نیافته کتاب دیگری ننویسم و چنان هم شد.
وی بیش از ۱۱۳ جلد کتاب که نیمی از آن عربی است تألیف کرد که مشهورترین آن همان تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنه است، که طی ۱۰ سال و با تشویق استاد خود محمدحسین طباطبایی در شهر قم به پایان برد.
2- جایگاه علمی مفسّران
الف) فعالیتهای علمی
محمد صادقی اصفهانی معروف به تهرانی، از فقهاء و مراجع تقلید شیعه، مفسر قرآن و صاحب «تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه» از معدود مراجع تقلید شیعه است که علاوه بر طی مدارج رسمی حوزوی، تحصیلات عالی کلاسیک دانشگاهی داشته و دارای مدرک دکترای عالی الهیات و معارف اسلامی و چهار مدرک لینسانس حقوق، علوم تربیتی، فلسفه و فقه از دانشکدهی معقول و منقول «معارف اسلامی» دانشگاه تهران در سال 1338 شمسی است. «وی سرسلسله دار بیداری قرآنی در جهان اسلام بوده و با پیشینه ی بیش از نیم قرن مجاهدت و فعالیت د رحوزه های علمیه ی قم، تهران، نجف، مکه، مدینه، بیروت و سوریه با تلاش بیشائبه درون قرآنی برای دریافت و نشر حقایق و ظرایف کلام وحی الهی و تألیفات بسیار از کتبهای فقهی،فلسفی، عرفانی، عقیدتی، اصولی، سیاسی، مقارنات ادیان، و…. بر مبانی قرآن کریم بنیانی نوین در بیداری قرآن و تاریخ معاصر جهان اسلام نهاد». (جامعه علوم القرآن، قمwww.forghan.ir )
ایشان از فقیهان و مفسّران معاصر است که تفسیر گران سنگ «الفرقان فی تفسی القرآن بالقرآن والسنه» ایشان یکی از چند تفسیر برجسته و ممتاز در خور توجه سدهی اخیر در جهان اسلام به شمار میآید، آثار و تألیفات ایشان بالغ بر بیش از یکصد اثر مورد توجه بوده که به دلیل تخصص ویژهی او در شناختی که به قرآن داشته، بسیاری از آثار او در ارتباط با زمینههای گوناگون قرآنی است.
تهرانی به جّد روش تفسیر قرآن به قرآن را باور داشت و با تکّیه و اعتماد بر قرآن، منابع دیگر دینی را با نگاه نقّادانه نگریسته و به همین دلیل در برخی موارد دیدگاهایی از سوی ایشان ارائه شده است. او در کنار تفسیر در زمینههای مطالعات تطبیقی ادیان نیز تلاشهای علمی گستردهای داشته و افزون بر مطالعات و تألیفات متعدد در این زمینه با اقامت چند ساله خود در کشورهای عربی اسلامی گفتگوهایی با عالمان دیگر ادیان و مذاهب داشته، که آثار ایشان در زمینههای مطالعات تطبیقی ادیان کتاب هایی از قبیل بشارات عهدین، عقائدنا، المقارنات، مسیح از نظر قرآن و انجیل و….. است، علاوه بر مطالب ارزشمندی که در این زمینه در ذیل آیات مربوطه در کتاب تفسیر الفرقان دیده میشود، مجموعه آثار ذکر شده که هر کدام به بعدی از ابعاد مختلف ادیان ابراهیمی و آموزههای آن پرداخته، نشان از مطالعات جامع و آگاهی ژرف و گستردهی ایشان در این زمینه دارد. (فصلنامه پژوهشهای قرآنی، 1382).
ب) تألیفات
آثار ایشان که در مجموع به 118 اثر میرسد به دو زبان فارسی و عربی نگاشته شده که عمده‌ترین آنها اشاره میگردد.
1) آثار فارسی
1 – فقه گویا 2 – مسافران (نگرشی جد ید بر نماز و روزه مسافر) 3- تاریخ اندیشه و تمدن 4- علی و زمامداران 5 – بشارت عهدین 6 – ستارگان از دیدگاه قرآن 7 – اسرارمناسک وادله حج 8 – انقلاب اسلامی 1920 عراق 9– آفریدگار و آفرید 10– حکومت قرآن 11 – دعاهای قرآنی «خطی»12– حکومت صالحان یا ولایت فقیهان 13– آیات رحمانی 14– گفتگویی در مسجدالنبی 15– مسیح از نظر قرآن و انجیل 16– خاتم پیامبران 17– سپاه نگهبانان اسلام 18– مفت خواران 19– قرآن و نظام آموزشی حوزه 20– قضاوت از دیدگاه کتاب و سنت 21– حکومت صالحان یا ولایت فقیهان» خطی «22– ماتریالیسم و متافیزیک 23– مفسدین فی الارض 24– نماز جمعه 25– پیروزی اسرائیل چرا و شکست آن کی؟ 26– برخورد دو جهان بینی 27– حقوق زنان از دیدگاه قرآن و سنت 28– رساله توضیح المسائل نوین 29– ترجمان وحی (ترجمه فارسی قرآن کریم (30– ترجمان فرقان (تفسیرمختصرقرآن کریم) 31– نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر 32– گناهان کبیره و صغیره از دیدگاه کتاب و سنت 33– اجتهاد و تقلید از دیدگاه کتاب و سنت 34– خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها از دیدگاه کتاب و سنت 35– ارث از دیدگاه کتاب و سنت 36– خودسازی از دیدگاه کتاب و سنت 37- ازدواج و زناشویی از دیدگاه کتاب و سنت 38– طلاق از دیدگاه کتاب و سنت 39– طهارت وضو- غسل- تیمم از دیدگاه کتاب و سنت 40–(طهارت) پاک و نجس از دیدگاه کتاب و سنت 41- مالیات های اسلامی از دیدگاه کتاب و سنت 42 – اقتصاد و تجارت از دیدگاه کتاب و سنت
2) آثار عربی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

Close Menu