منبع پایان نامه ارشد درمورد روزنامه اطلاعات

منبع پایان نامه ارشد درمورد روزنامه اطلاعات

دانلود پایان نامه

دوران اقامت طولانى و 13 ساله امام خمینى (رحمه‌الله) در نجف در شرایطى آغاز شد که هر چند در ظاهر فشارها و محدودیت هاى مستقیم در حد ایران و ترکیه وجود نداشت اما مخالفتها و کارشکنیها و زخم زبان‌ها نه از جبهه دشمن رویارو بلکه از ناحیه روحانى نمایان و دنیا خواهان مخفى شده در لباس دین آنچنان گسترده و آزار دهنده بود که امام با همه صبر و بردبارى معروفش بارها از سختى شرایط مبارزه در این سال‌ها به تلخى تمام یاد کرده است. ولى هیچیک از این مصائب و دشواریها نتوانست او را از مسیرى که آگاهانه انتخاب کرده بود باز دارد.  

امام خمینى سلسله درسهاى خارج فقه خویش را با همه مخالفتها و کارشکنیهاى عناصر مغرض در آبان 1344 در مسجد شیخ انصارى (ره) نجف آغاز کرد که تا زمان هجرت از عراق به پاریس ادامه داشت. حوزه درسى ایشان به عنوان یکى از برجسته‌ترین حوزههاى درسى نجف از لحاظ کیفیت و کمیت شاگردان شناخته شد.
امام خمیى از بدو ورود به نجف با ارسال نامهها و پیک هایى به ایران، ارتباط خویش را با مبارزین حفظ نموده و آنان را در هر مناسبتى به پایدارى در پیگیرى اهداف قیام 15 خرداد فرا مىخواند.
امام خمینى در تمام دوران پس از تبعید، علیرغم دشواریهاى پدید آمده، هیچگاه دست از مبارزه نکشید، و با سخنرانیها و پیام هاى خویش امید به پیروزى را در دل‌ها زنده نگاه مىداشت.
امام خمینى در گفتگویى با نمانیده سازمان الفتح فلسطین در 19 مهر 1347 دیدگاههاى خویش را درباره مسائل جهان اسلام و جهاد ملت فلسطین تشریح کرد و در همین مصاحبه بر وجوب اختصاص بخشى از وجوه شرعى زکات به مجاهدان فلسطینى فتوا داد.
اوایل سال 1348 تاسال 1350 اختلافات بین رژیم شاه و حزب بعث عراق بر سر مرز آبى دو کشور شدت گرفت. رژیم عراق جمع زیادى از ایرانیان مقیم این کشور را در بدترین شرایط اخراج کرد.
حزب بعث بسیار کوشید تا از دشمنى امام خمینى با رژیم ایران در آن شرایط بهره گیرد ولی امام خمینی طی تلگرافی به رئیس جمهور عراق شدیداً اقدامات این رژیم رامحکوم نمود. حضرت امام خمینی در اعتراض به شرایط پیش آمده تصمیم به خروج از عراق گرفت امّا حکام بغداد با آگاهی از پیامدهای حضرت امام در آن شرایط اجازه خروج ندادند.
چهار سال تدریس، تلاش و روشنگرى امام خمینى توانسته بود تا حدودى فضاى حوزه نجف را دگرگون سازد. اینک در سال 1348 علاوه بر مبارزین بیشمار داخل کشور مخاطبین زیادى در عراق، لبنان و دیگر بلاد اسلامى بودند که نهضت امام خمینى (رحمه‌الله) را الگوى خویش مىدانستند.
6- اوجگیرى انقلاب اسلامى در سال 1356 و قیام مردم
امام خمینى (رحمه‌الله) که به دقت تحولات جارى جهان و ایران را زیر نظر داشت از فرصت به دست آمده نهایت بهره بردارى را کرد. او در مرداد 1356 طى پیامى اعلام کرد: اکنون به واسطه اوضاع داخلى و خارجى و انعکاس جنایات رژیم در مجامع و مطبوعات خارجى فرصتى است که باید مجامع علمى و فرهنگى و رجال وطن خواه و دانشجویان خارج و داخل و انجمن هاى اسلامى در هر جایى درنگ از آن استفاده کنند و بى پرده بپا خیزند.
شهادت آیه الله حاج آقا مصطفى خمینى در اول آبان 1356 و مراسم پر شکوهى که در ایران برگزار شد نقطه آغازى بر خیزش دوباره حوزه هاى علمیه و قیام جامعه مذهبى ایران بود. امام خمینى در همان زمان به گونهاى شگفت این واقعه را از الطاف خفیه الهى نامیده بود. رژیم شاه با درج مقالهاى تـوهین آمیز علیه امام در روزنامه اطلاعات انتقام گرفت. اعتراض به این مقاله، ه قیام 19 دى ماه قم در سال 1356 منجر شد که طى آن جمعى از طلاب انقلابى به خاک و خون کشیده شدند. شاه علیرغم دست زدن به کشتارهاى جمعى نتوانست شعلههاى افروخته شده را خاموش کند.
7- هجرت امام خمینى از عراق به پاریس
در دیدار وزراى خارجه ایران و عراق در نیویورک تصمیم به اخراج امام خمینى (رحمه‌الله) از عراق گرفته شد. روز دوم مهر 1357 منزل امام در نجف به ‌وسیله قواى بعثى محاصره گردید انعکاس این خبر با خشم گسترده مسلمانان در ایران، عراق و دیگر کشورها مواجه شد.
روز 12 مهر، امام خمینى (رحمه‌الله) نجف را به قصد مرز کویت ترک گفت. دولت کوت با اشاره رژیم ایران از ورود امام به این کشور جلوگیرى کرد. قـبلاً صحبت از هجـرت امام بـه لبنان و یا سوریه بود اما ایشان پس از مشورت با فرزندشان حجه الاسلام حاج سید احمد خمینى تصمیم به هجرت به پاریس گرفت.
در روز 14 مهر ایشان وارد پاریس شدند، و دو روز بعد در منزل یکى از ایرانیان در نوفل لوشاتو حومه پاریس مستقر شدند. مأمورین کاخ الیزه نظر رئیس جمهور فرانسه را مبنى بر اجتناب از هرگونه فعالیت سیاسى به امام ابلاغ کردند. ایشان نیز در واکنشى تند تصریح بیان کرده بود که این گونه محدودیتها خلاف ادعاى دمکراسى است و اگر او ناگزیر شود تا از این فرودگاه به آن فرودگاه و از این کـشور به آن کشور برود باز دست از هدف هایش نخواهد کشید.
امام خمینى در دی ماه 57 شوراى انقلاب را تکشیل داد، شاه نیز پس از تشکیل شوراى سلطنت و اخذ راى اعـماد براى کابینه بختیار در روز 26 دی ماه از کشور فرار کرد. خبر در شهر تهران و سپس ایران پیجید و مردم در خیابانها به جشن و پایکوبى پرداختند.
8- بازگشت امام خمینى به ایران پس از 14 سال تبعیـد
اوایل بهمن 1357 خبر تصمیم امام در بازگشت بـه کشور منتشر شد. هر کس که مىشنید اشک شوق فرو مىریخت. مردم 14 سال انتظار کشیده بودند. اما در عین حال مردم و دوستان امام نگران جان ایشان بودند چرا که هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حکومت نظامى بر قرار بود.
اما امام خمینى (رحمه‌الله) تصمیم خویش را گرفته و طى پیام هایى به مردم ایران گفته بود مىخواهد در این روزها سرنوشت ساز و خطیر در کنار مردمش باشد.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره روش تفسیری

Close Menu