منبع مقاله درمورد عوامل خارجی

منبع مقاله درمورد عوامل خارجی

دانلود پایان نامه

واشنگتن بودجهی هنگفتی را به عملیات براندازی محمد مصدق اختصاص داده بود.  

ردپای سی‌آی‌ای در ایجاد نارضایتی‌های عمومی در بعضی از اسناد دیده می‌شود.
ارزش‌های منتسب به انگلیس:
روزهایی که ایران زیر فشار تحریم‌های نفتی از سوی بریتانیا و متحدانش کمر خم کرده بود.
ارزش‌های منتسب به شاه و نیروهای طرفدار سلطنت‌:
کودتایی که کلید پیروزی‌اش در دست این جمعیت بود، حمایت از شاهی که به بغداد و ازآنجا به رم گریخته بود.
ارتش خودش عامل کودتاست.
بیشترش را در زورخانه‌ها خرج کردند به پهلوان‌های زورخانه دادند.
ارزش‌های منتسب به آیت‌الله کاشانی و نیروهای مذهبی:
روحانیت سنتی شاید مهم‌ترین نقش را در این کودتا ایفا کرد
آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی که کم‌کم راهشان را از مصدق جدا کردند و در مقطعی هم رودرروی او ایستادند.
بعضی‌ها می‌گویند روحانیت از ترس نفوذ کمونیست و حفظ بقای خودش چنین موضع‌گیری‌ای کرد. بعضی‌ها هم می‌گویند در آن زمان ارتباطاتی با سی‌آی‌ای آمریکا داشت.
بعضی سهم خواهی کاشانی از قدرت را ریشه بروز اختلاف بین او و مصدق می‌دانند.
روی دیگر سکه اما منابعی است که از روابط پشت پرده بعضی از روحانیون با عوامل خارجی کودتا حکایت دارد.
باور ما این است که تقریباً همه رهبران بزرگ مذهبی با هواداران زیاد به‌شدت مخالف مصدق هستند. شبکه محلی آمریکا و شبکه انگلیسی اس‌آی‌اس دارای تماس‌های مستحکم با چنین رهبرانی هستند.
شعبان جعفری: ما با کاشانی بودیم، من همیشه طرفدار کاشانی بودم.
آیت‌الله کاشانی گفت بروید که شاه دارد از مملکت خارج می‌شود بروید نگذارید از مملکت بیرون رود.
شعبان جعفری با آیت‌الله کاشانی رابطه نزدیک داشت. جزو نوچه‌ها و یا طرفداران آیت‌الله کاشانی بود.
ارزش‌های منتسب به حزب توده و کمونیست‌ها:
حزب توده دست‌کم در سال اول نخست‌وزیری دولت مصدق با او سر سازگاری نداشت و او را مورد تندترین حملات قرار می‌داد
حزب توده رفته‌رفته با دکتر مصدق همراه شد.
افسران حزب در لو دادن و خنثی کردن مرحله اول عملیات آژاکس سهیم بودند.
شعار رجمهوری دمکراتیک یعنی ایران را کمونیستی میکنیم.
استناد:
مازیار بهروز استاد تاریخ معاصر خاورمیانه در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو، علی خدایی عضو سابق کمیته مرکزی حزب توده، داریوش بایندر نویسنده کتاب «ایران و سیا»، کرمیت روزولت مأمور ارشد سیا و از طراحان کودتا، شعبان جعفری زورخانه دار، هما سرشار نویسنده کتاب خاطرات شعبان جعفری، سند 200 صفحه‌ای سیآیای آمریکا؛

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درباره همکاریهای اقتصادی

بستن منو