منبع مقاله درمورد جمهوری اسلامی

منبع مقاله درمورد جمهوری اسلامی

دانلود پایان نامه

2-23-3 تکرار یک حرف و یا قسمتی از یک حرف در کل ترکیب کلمه: در چنین حالتی استفاده از کمترین مقدار عوامل محرک بصری، تأثیر بیشتری بر بیننده می گذارد.  

تصویر2-54 (1- نشانه نوشته کارخانه ریسندگی و بافندگی در توکیو، Koji Mitsuhashi، ژاپن 1988،
2-نشانه نوشته رستوران در اوزاکا، Yoshiho Nakata، ژاپن 1985)
2-23-4 روی هم قرار گرفتن یا تماس پیدا کردن حروف: حروف یا کلمات به نحوی در کنار یکدیگر قرار گیرند که تبدیل به یک کل واحد و یکپارچه شوند. بدین ترتیب دارای نوعی انسجام و وحدت هستند.
تصویر2- 55 (1- نشانه نوشته شهرداری سنندج، حمیدرضا زری 2- عنوان نشریه شیراز، حمیدرضا رحمانی 3- نشانه نوشته سنگینه مهرگان، مسعود نجابتی)
2-23-5 دنبال هم قرار گرفتن مجموع یا بخشی از حروف یک کلمه: به عنوان یک فن بصری در تایپوگرافی عبارت است از نوعی شبیه سازی یا استفاده از روشی که تلویحاً تداعی کننده حرکت باشد. فن تحرک بصری دارای حالتی پرانرژی و زنده است، به علاوه تداوم و دنبال هم قرار گرفتن فرم ها شامل نیرویی منسجم کننده نیز می باشد که به کل ترکیب بندی، استحکام و قوام می بخشد.
تصویر2-56 (1- طراحی کلمه هجرت، سید وحید موسوی جزایری 2-نشانه نوشته سینما تئاتر بهاران، بیژن صیفوری 3- نشانه نوشته شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، جواد پویان)
2-23-6 تغییر اندازه از قوت به ضعف یا از تاریک به روشن: این فن به دو صورت انجام می پذیرد: در شکل نخست، شاهد حرکتی تدریجی هستیم که توالی عناصر در طرح از روی محاسباتی خاص شکل می گیرد و بیانگر نظمی منطقی می باشد و معنا از روشنی خاصی برخوردار می باشد و بیننده می تواند به سهولت معنای طرح را دریابد. در شکل دوم، این اتفاق به صورت ناگهانی رخ می دهد و این توالی، اندکی عجیب و غیرمنتظره به نظر می آید.
تصویر2-57 نشانه نوشته مبلمان داخلی، Ken Cato، استرالیا
2-23-7 قرار گرفتن حروف در مجموعه ای از سطوح: این فن بیشتر بر جدایی و یا حداقل، اتصالی بسیار ضعیف بین سطوح تأکید می کند ولی در عوض کیفیت فردی هر یک از حروف کلمه بیشتر نمودار می گردد.
تصویر2-58 عنوان روزنامه همشهری، حسین خسروجردی
2-23-8 اضافه کردن عناصر بصری به کلمه یا یک حرف از کلمه: این فن عبارت است از افزودن عناصر بصری تجریدی چون خط، نقطه و … به کلمه یا اجزای آن. در این روش اغلب از اضافه کردن اینگونه عناصر در جهت تقویت معنایی خاص یا صرفاً تزئین استفاده می شود. این فن موجب ملایمت و زیبایی نوشتار و در بعضی مواقع تداعی کننده معنایی ویژه و تقویت محتوای کلمه می باشد.
تصویر2-59 نشانه نوشته شرکت کامپیوتری ایران ارقام، مسعود نجابتی
2-23-9 طراحی حروف جدید: منظور، طراحی حروفی است که چیزی از گذشته به امانت نگرفته و مشابه آن هم وجود ندارد، به عبارتی ظاهر شدن حروف در اشکالی تازه که مستلزم برخورد مبتکرانه طراح با امر حروف نگاری است.
تصویر2-60 عنوان کتاب ماهی سیاه کوچولو، فرشید مثقالی
2-23-10 ویژه کردن- تأکید کردن بر بخشی از کلمه یا حروف: این فن با کم اهمیت ترین حروف یک کلمه یا عبارات و متمایز نمودن یکی از حروف، توجه بیننده را به بخش خاصی از اثر جلب نموده و بر آن تأکید می کند. این کار را می توان با استفاده از رنگ، شکل، بافت و مواد دیگر بوجود آورد. محدود کردن سایر اجزا بر شدت تأکید، می افزاید.
تصویر2-61 (1- نشانه نوشته شرکت تولیدی افرا، سید اسدالله چهره پرداز 2- عنوان نشریه مهر، علی وزیریان)
2-23-11 نوشتن بدون فکر قبلی- فی البداهگی: گاهی یک فکر از پیش ساخته شده، طراح را در تنگنا قرار می دهد. از پیش فکر نکردن یعنی کنارگذاشتن منطق و بهره گیری از اتفاق.
تصویر2-62 طراحی عنوان برای پوستر، Akira Sanada، ژاپن 1987

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع نظریه معاشرت‌های ترجیحی

Close Menu