منبع مقاله درمورد انرژی خورشیدی

منبع مقاله درمورد انرژی خورشیدی

دانلود پایان نامه

 

به هر حال امروزه باید در حداقل فضای ممکن بناهایی احداث شود که نیاز آسایش انسان در تمام فصول را بر آورده سازد . برای نیل به این هدف نیز باید سعی نمود در زمستان به جای استفاده از سوختهای فسیلی و دستگاههای گرم کننده بیشتر از انرژی خورشیدی و طبیعت بهره گرفت و در تابستان هم از حداکثر سایه ، باد و دیگر ویژگیهای اقلیمی سود جست (قیابکلو، 1381).
3-10-12 – جمع بندی
همان گونه که در این فصل مشخص شد، ویژگی های طرح و مصالح به کار رفته در هر ساختمان ، در عکس العمل های آن ساختمان در برابر عناصر اقلیمی پیرامونش تاثیر فراوانی دارد. میزان انرژی خورشیدی جذب شده یا نفوذ یافته در ساختمان، دمای هوا و سطوح داخلی و…… به این ویژگی بستگی دارد.
3-11- سامانه های غیر فعال خورشیدی
3-11-1- مقدمه
باتوجه به محدود بودن منابع فسیلی و آلودگی های ناشی از استفاده از این گونه منابع جوامع اندیشمند را بدان واداشته است که از انرژی های تجدید پذیر به جای منابع فسیلی استفاده کنند.امروزه بعضاً به دلیل ضعف طراحی ، درصد قابل ملاحظه ای از انرژی های اولیه صرف گرم کردن ،خنک نمودن ونوررسانی ساختمان ها می گردد. با اندکی توجه به اصول طراحی منطبق با اقلیموبه کارگیر ی انرژی های تجدید شونده می توان مصرف انرژی را در بناها تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد.
درسامانه های غیر فعال خورشیدی ، ساختمان ها به گونه ای طراحی می شوند که نیازهای گرمایش ، سرمایش ونوررسانی در آنها به صورت طبیعی وهمساز با اقلیم تامین گردد و به این دلیل ” سامانه غیر فعال” نامیده می شوند که نیاز به فعالیت تجهیزات گرمایشی وسرمایشی به حداقل ممکن می رسد .
پیشینیان همچنین اطلاعات وسیعی از پتانسیل های معماری به دست آورده بودند که قادر به اصلاح گرمایشی تابشی و سایه خورشید شدند در واقع استفاده از خورشید به عنوان یک منبع گرما چیز جدیدی نیست . در 2400 سال پیش سقراط دریافته است که :
“امروزه در خانه های با جهت جنوبی اشعه خورشید در زمستان ها به داخل ایوان نفوذ می کند، اما در تابستان مسیر حرکت خورشید درست در سمت بالای سرمان ویا بالای پشت بام است به طوری که سایه ایجاد می کند بنابراین باید سمت جنوب را برای گرفتن آفتاب زمستان بزرگتر وکشیده تر وسمت شمال را برای دوری از بادهای زمستان کوتاه تر ساخت ، دارنده چنین خانه ای می تواند فضای مناسبی درهمه فصول داشته باشد .”
3-11-2- جذب مستقیم
بناهای با جذب مستقیم که به پنجره های روبه جنوب و پنجره های خورشیدی نامیده می شوند . .نورخورشید با امواج با طول موج کوتاه از شیشه عبور کرده وداخل فضای مورد نظر می گردد . این امواج پس از تابیده شدن برروی سطوح داخلی آنها را گرم کرده وموجب انتشار امواج به طول موج بلند می شوند این امواج دیگر قادر به عبور از شیشه نبوده و در داخل فضا حبس می شوند که این امر به پدیده گلخانه ای م شهور است . به عبارت دیگر گرفتن پرتوهای نور با طول موج کوتاه وساطع کردن پرتوها با طول موج بلند را اثر گلخانه ای گویند .زمانی که تابش خورشید از طریق سطوح نور گذر وارد فضا می شود دیوارها ، کف ،سقف و وسایل اتقا گرما را ذخیره می کنند . دراین صورت مصالحی با ظرفیت گرمایی بالا (بتن ، بلوک های بتنی ،آجر و …) عمکلرد سامانه جذب مسقیم را افزایش می دهند(قیابکلو،1388).
شکل 3-15- نمونه ای از سامانه جذب مستقیم، ماخذ: قیابکلو،1388
لازم به ذکر است که صرفاً پنجره های جنوبی وسقفی در جذب مستقیم کارآیی داشته ودر غیر این صورت در فصول سرد ، سایر پنجره ها بیشتر از آن که انرژی کسب کنند آن را ازدست خواهند داد .
همان گونه که در شکل مشاهده می گردد اگر حرارت تولید شده به هنگام تابش ذر ذخیره های کننده های مناسبی مانند مصالح داخلی ساختمان جذب شود در طول شب حرارت جذب شده به تدریج منتشر شده وباعث گرم نگاه داشته شدن دمای داخل ساختمان می شود .
دراین صورت بهتر است از پنجره های دوجداره استفاده کرده ویا شب ها عایق های حرارتی ویا پرده ها ک املا ً بسته باشند تا حرارت کسب شده به راحتی از سطح شیشه ها به خارج منتقل نگردد.
شکل 3-16- ذخیره انرژی از پنجره های آفتابی در روز و انتشار آن در شب، ماخذ: قیابکلو،1388
درجذب مستقیم تمامی پنجره ها می بایست دوجداره باشند مگر اینکه اقلیم مورد نظر گرم ومعتل باشد همچنین کلیه جداره های خارجی ساختمان نیز می بایست دارای عایق حرارتی باشند میزان کارآیی یک پنجره آفتابی مرتبط با اقلیمی است که در آن طراحی می شود . در مناطق بسیار سرد به هنگام شب حتماً می بایست پنجره ها راتوسط عایق حرارتی پوشناند در غیر این صورت کلیه انرژی که در طول روز ذخیره شده به سرعت از طریق پنجره به بیرون از فضا منتقل خواهد شد .
از جمله محاسن این روش می توان به نور طبیعی دید به جنوب کم بودن هزینه های اجرا وتامین گرمایش غیر فعال اشاره کرد.
امکان ایجاد چشم زدگی به همراه ایجاد سایه روشن هایی با کنتراست بالا بر اثر نور زیاد خورشید ایجاد اختلال در حریم خانه ومشکلات ناشی از عملکرد دستی عایق های شبانه از مهمترین معایب این روش هستند .
جدول زیرنسبت به سطح پنجره جنوبی به کف فضای مورد نظر را در اقلیم های متفاوت نشان می دهد . با رعایت این مقادیر به طور متوسط دمای داخلی مطلوبی در حدود 18تا 21 درجه سانتی گراد حاصل خواهد شد (قیابکلو،1388).
متوسط دمای هوای خارجی در یک روز آفتابی زمستانی
درصد سطح شیشه نسبت به کف

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره مفاهیم بنیادین در اینترنت

بستن منو