منبع مقاله درباره علامه طباطبایی

منبع مقاله درباره علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

شاهد، روز عرفه و مشهود، روز قیامت با استناد به آیه‌ی قرآن بیان شده است.
این روایات نشان می‌دهد که اعمال همه‌ی انسان‌ها ثبت و ضبط می‌شود و برای روز موعود نگه‌داری می‌گردد و شهودی که گرداگرد وجود هر انسانی را فراگرفته‌اند، از جمله فرشتگان، شب‌ها و روزها، پیامبر همه‌ی اعمال را زیر نظر دارند و در آن روز گواهی می‌دهند.
تفسیری که هر یک از معصومین ارائه کرده است می‌تواند متناسب با زمان و مکانی باشد که امام در آن قرار گرفته است، زیرا گاهی از یک معصوم دو نقل متفاوت وارد شده است و یا نقل یک معصوم با کلام معصوم دیگر متفاوت است.
همه‌ی موارد مصادیق آیه می‌باشند.از نشانه‌های عظمت قرآن این است که مفاهیم، چنان گستره‌ای دارد که تفسیر‌های زیادی را در خود جای می‌دهد، چرا که شاهد، هر گونه گواه را شامل می‌شود و مشهود، هر چیزی را که برآن گواهی می‌دهند و میان تفاسیر فوق، تضادی وجود ندارد.مواردی از آن نیز با آنچه در قسمت مفاد ظاهری بیان شد مطابق است.
ب) الغای خصوصیت از مؤمنان اصحاب أخدود: در روایتی از امام علی به نقل از میثم تمّار بیان شده است که اصحاب أخدود، ده نفر بودند و مثل ایشان، ده نفر در بازار کوفه کشته خواهند شد.
آنچه در مورد جریان اصحاب أخدود در قسمت شأن نزول بیان شد، مصادیق متعددی بود که به گفته‌ی علامه طباطبایی این آیه می‌تواند موارد متعددی را شامل شود.
در روایت بالا امام علی با الغای خصوصیت آیات مربوط به اصحاب أخدود، آن را به موارد دیگر تعمیم داده‌اند و منظور نیز مؤمنان کشته شده توسط اصحاب أخدود می‌باشد، با توجه به آنچه در قسمت شأن نزول بیان کردیم.
ج) علی و پیروانش مصادیقی از مؤمنین: در روایتی از امام صادق وارد شده است که منظور از آیه‌ی (11) کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند، امام علی و پیروان ایشان است.
4.1.2.4. روایات تأویلی
الف) منظور از بروج، پیامبر و أهل بیتایشان: در روایتی از پیامبر بیان شده است، یاد خدا عبادت است، یاد من و علی و امامان از نسل وی نیز عبادت است. سوگند به کسی که مرا به پیامبری مبعوث کرد! وصی و جا‌نشین من و برترین اوصیا علی است و ائمه‌ی هدایت کننده بعد از من، از فرزندان اویند … تعداد آنها به تعداد ماههای سال که دوازده ماه است می‌رسد، تعداد آنها به تعداد نقبای موسی است، سپس آیه وَ اْ‌لسَّماءِ ذاتِ الْبُروج را خواند و فرمود: آیا تصور می‌کنی که وقتی خداوند به آسمان دارای برج‌ها، سوگند می‌خورد، منظورش همان برج و آسمان است، بلکه منظور از آسمان من و بروج امامان بعد من هستند که اولین آنها علی و آخرین آنها مهدی است.
در روایت دیگری از امام عـلی هم مفـهوم روایت قبل با استـناد به کلام پیامبر نقـل شده اسـت.
ب) تأویل شاهد و مشهود: در یک روایت به دو سند مختلف از امام صادق بیان شده که؛ منظور از شاهد پیامبر أکرم و منظور از مشهود علی است.
پیامبر گواهی به ولایت حضرت علی دادند و ایشان نیز گواهی داده شده به ثبوت ولایت و خلافت می‌باشند. بنا به نظر برخی مفسرین این روایت تأویلی است.
5.1.4. روایات تفسیر مفهومی
بیان روایا‌ت ذیل این گونه، طبق تعریفی که در بخش‌های قبلی گذشت، شامل روایات فصل قبل، مفاد روایات تفسیری می‌شود. به طور مثال روایات یوم الموعود، روز قیامت‌، به طور صریح آن را مختص روز قیامت معرفی می‌کنند، روایات مربوط به تعداد کشته‌شدگان جریان اصحاب أخدود‌، اصلیت کشته شدگان جریان اصحاب أخدود. مذهب اصحاب أخدود، اگر چه به صورت مستقل بیان نشده‌اند، بلکه از لابه لای روایات به دست آمده‌اند اما توضیحی اضافه و گسترده‌تر از آیات ارائه می‌دهند. سختی امتحان مؤمنان اصحاب أخدود، بیان شدت آن سختی از زبان معصوم، اوج سختی آن را بیشتر برای فهم آیات مطرح می‌کند. روایت بیان اوج استقامت در دین اگر چه که به آیه‌ای خاص از آیات سوره‌ی بروج اشاره نکرده است اما با توجه به سختی تحمل شده از سوی مؤمنان کشته شده در جریان اصحاب أخدود، ذیل این آیات بیان شده است که به نوعی در کنار آیات بیان کننده‌ی اوج استقامت می‌باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر

فصل سوم: پیام‌های هدایتی آیات و روایات تفسیری
درآمد
پیام‌هایی که می‌توان از کل سوره به دست آورد به شرح ذیل می‌باشد؛
نخستین مطلب، تهدید کسانی است که مؤمنان را آزار می‌دهند تا از ایمانشان دست بردارند و مطلب دوم اینکه تبلیغات سوء این کافران علیه پافشاری مؤمنان بر ایمانشان تا آن را خنثی کنند. گفتنی است روی دیگر جریان مقابله با کافران فتنه‌گر، حمایت از مؤمنانی است که مورد ظلم و آزار و اذیت آنان قرار می‌گیرند. بنابراین سوره‌ی بروج در عین تهدید سخت کافران زورگو، تثبیت جایگاه انذاری رسول خدا و حمایتی بی‌دریغ از مؤمنان مظلوم است.
پیام‌ها‌ی این سوره در غالب پیام‌های اعتقادی، تاریخی و فقهی تقسیم‌بندی می‌شود؛
1.3.4. پیام‌های اعتقادی

بستن منو