منبع مقاله درباره سیستان و بلوچستان

منبع مقاله درباره سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه

1ـ جنوب غرب آسیا با محوریت حوزه خلیج فارس به ویژه ایران.  

2ـ جنوب آسیا با محوریت هندوستان.
3ـ جنوب شرق و شرق آسیا با محوریت ژاپن.
در این مثلث استراتژیک جدید «ایران نقشى حیاتى» دارد. زیرا تنها کشورى است که از امکانات ویژه‏اى براى انتقال انرژى از آسیاى مرکزى به خلیج فارس و دریاى عمان را دارد. همچنین ایران نقش بسیار مهم و محورى در ژئوپولتیک دریاى خزر و خلیج فارس دارد. دریاى خزر بیش از 200 میلیارد بشکه نفت و 279 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعى را در خود جاى داده است و شرکت هاى نفتى تا کنون بیش از 4 میلیارد دلار براى استخراج این منابع انرژى هزینه کرده‏اند.از سوى دیگر خود کشور جمهورى اسلامى ایران به تنهایى داراى بیش از یکصد میلیارد بشکه ذخایر نفتى جزو چهار کشور اول جهان است و با 800 تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعى اثبات شده، پس از روسیه مقام دوم را در اختیار دارد. به طورى که در منطقه خاورمیانه، سهم ایران از ذخایر اثبات شده گاز طبیعى 58 درصد است، همچنین ایران با یک درصد جمعیت جهان، 15 درصد ذخایر گاز طبیعى جهان را در اختیار دارد. امنیت همه جانبه جهان در سده بیست و یکم به این مثلث ژئواستراتژیک بستگى دارد که ایران در مرکز آن قرار گرفته است و ایالات متحده آمریکا نیز کنترل این منطقه را محور استراتژیک سیاستهاى خود قرار داده است.اکنون منطقه خاورمیانه یک منطقه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک است که در تحولات آتى جهان نیز نقش محورى خود را به عنوان کانون توجهات استراتژیک و «هارتلند مناطق استراتژیک جهان» حفظ خواهد کرد.بطور کلى حوزه خلیج فارس در معادلات استراتژیک جایگزینى ندارد و علت تفاوتهاى فاحشى است که در شمال و جنوب آن دیده مى‏شود. در حوزه خلیج فارس: ایران با داشتن بیشتر از 2000 کیلومتر ساحل مناسب عملیاتى و بنادر و لنگرگاههایى با توان پذیرش ناوگان بزرگ، وضعى استثنایى دارد، چرا که سواحل جنوبى خلیج فارس از این جهت با محدودیت بسیار روبرو هستند.
بنابراین تأمین امنیت منطقه استراتژیک خلیج فارس از هر جهت تنها با مشارکت ایران عملى خواهدبود.
قدرتهاى جهانى با توجه به همین واقعیت‏ها بود که پس از «انقلاب اسلامى» آشکار را این نکته را مطرح کردند که امنیت خلیج فارس باید بوسیله کشورهاى «فرامنطقه‏اى» تأمین شود، غافل از اینکه اگر عملیات نظامى صورت گیرد، موقعیت ایران به گونه‏اى است که مى‏تواند به بهترین صورت دست به عملیات تأخیرى بزند یا منافع قدرت هاى فرامنطقه‏اى را به اشکال مختلف به خطر اندازد.(رحیم پور،57:1387)
واقعیت این است که ناامنى خلیج فارس نه به سود قدرت هاى بزرگ است و نه به سود کشورهاى منطقه، از طرفى هیچ نوع ترتیبات امنیتى که بتواند ضامن امنیت این گلوگاه مهم اقتصاد جهانى باشد، بدون ایران و یا به عبارتى بهتر بدون درنظر گرفتن نقشى مؤثر براى جمهورى اسلامى ایران محکوم به شکست است. بنابراین کشور جمهورى اسلامى ایران جایگاه بى‏بدیلى در عرصه نوظهور ژئواکونومى جهانى پیدا نموده است.زیرا همان گونه که قبلاً اشاره شد، هدف ژئواکونومى، برعکس ژئوپولتیک، سیاسى نیست، بلکه تأمین منافع ملى با استفاده از ابزارهاى اقتصادى است. امروزه دولتها، کارگزار و نماینده اقتصادى شرکتهاى بزرگ کشورشان هستند و همواره تلاش دارند. با بهره‏گیرى از موقعیت وتوان سیاسى خود، موجبات تسهیل ارتباطات و تبادلات اقتصادى در اختیار کشورهاى عرضه کننده است، دولتها نقش واسطه را میان شرکتها و صاحبان ثروت (متقاضیان) باز مى‏کنند و علمى که این سه شاخص را به یکدیگر ارتباط مى‏دهد، ژئواکونومى است، که مى‏خواهد با بازو و توان دولتها میان ملتها و صاحبان منابع ارتباطات معلوم و منطقى فراهم آورد و بدین سان در سراسر جهان قلمروهاى ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک برهم منطبق شده‏اند و علت این انطباق قدرت مانورى است که در موقع بحران مى‏توانند از خود نشان دهند.
3-14- قومیت و نژاد در غرب آسیا:
در بخش وسیعی از منطقه اعراب سکونت دارند . قومیت عرب و زبان عربی در کشور های عرب منطقه عامل مهمی هستند که آنها را به یکدیگر پیوند می دهند و در عین آنها را از مردم غیر عرب منطقه جدا می سازند . پس از اعراب دو گروه قومی و زبانی دیگر منطقه فارس ها و ترک ها می باشند که در ایران و ترکیه سکونت دارند . کشور دیگری که در منطقه یک قومیت با زبان مشخصی را در خود جای داده است ، اسرائیل است . این کشور با تأکید بر قومیت و مذهب یهود و احیا ء زبان عبری توانسته با جذب یهودیان از سراسر جهان در جهت شکل دادن ملت اسرائیل عمل نمایند. علاو ه برا ین برخی گرو های قومی و زبانی در منطقه حضور دارند که مختص به یک کشور نیستند بلکه در کشور های مختلف به عنوان گروه ها ی اقلیت حضور دارند . بزرگترین گروه اقلیت کرد ها هستند که عمدتاً در شمال عراق ، غرب و شمال ترکیه و شمال سوریه سکونت دارند.
در سطح ملی وجود اقلیت های قومی و مذهبی از آنجایی که می تواند تهدیدی علیه وحدت ملی به حساب آید ، توجه دولت ها را به سوی خود جلب می نماید . در کشور هایی که به علت عدم انسجام ملی
آسیب پذیر و شکننده اند ، دولت ها بیش از هر چیز بر وحدت ملی تا کید می ورزند. منازعات داخلی به ویژه منازعات قومی ، مذهبی به نحو فزاینده ای در حال تبدیل شدن به موضوعات بین المللی هستند. از زمان پایان جنگ سرد ، منازعات داخلی سهمی بیشتر از منازعات جهانی را به خود اختصاص داده است . بسیاری از این منازعات داخلی به نوبه ی خود شکل بین المللی به خود گرفته اند.
بر پایه سرشماری عمومی در آبان ماه ۱۳۹۰، جمعیت کشور ایران در حدود ۷۵٬۱ میلیون نفر، تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع ۴۵٫۶ نفر و میانگین رشد سالانه جمعیت معادل ۱٫۳ درصد بوده است. در چند سال اخیر رشد موالید حدود ۱٫۴ درصد بوده و در سال ۹۲ یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۳۴ موالید به ثبت رسیده است، افزایش نسبی موالید در استان‌های کشور وجود داشته اما در دو استان خراسان رضوی با رشد ۷٫۹ درصد و سیستان و بلوچستان با رشد ۷٫۳ درصد بیشترین رشد موالید را داشته‌اند.
3-15- جمعیت ایران در گذر زمان
در سال ۱۲۸۰ شمسی کل جمعیت کشور حدود هفت و نیم میلیون نفر برآورد شده است. جمعیت
کشور تا سال ۱۳۲۵ به ۱۵ میلیون نفر افزایش یافت. در سال ۱۳۵۱ به مرز ۳۰ میلیون و تا سال ۱۳۷۵ به ۶۰ میلیون نفر رسید.
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت ایران ۷۵ میلیون نفر بود که نسبت به سال ۱۳۳۵ چهار برابر شده است. بین ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۵ نرخ رشد متوسط جمعیت به حدود ۴٪ رسید ولی به دلیل کاستن از نرخ‌های باروی بین ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به ۱٫۳٪ رسید.
جدول3-1:نتایج سرشماری جمعیت1390
جدول3 -2- شاخص های جمعیتی سال 90
شاخص های جمعیتی
3-16- زبان‌های ایران
بنابر گزارش کتابچه سیا، امروزه ایران از قومیت‌های گوناگونی از جمله فارس‌ها (۶۱ درصد)، آذربایجانی‌ها (۱۶ درصد)، کردها(۱۰ درصد)، گیلک‌ها و مازندرانی‌ها(۷ درصد)، لرها(۶ درصد)، بلوچ‌ها )۲ درصد(، عرب‌ها )۲ درصد(، ترکمن‌ها و قشقایی‌ها )۲ درصد) و دیگران (۲ درصد) تشکیل یافته‌است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع جمهوری اسلامی

بستن منو