منبع مقاله درباره سرمایه گذاری مشترک

منبع مقاله درباره سرمایه گذاری مشترک

دانلود پایان نامه

15ـ شرایط جاری حاکم بر تحولات منطقه غرب آسیا و ظرفیت متناسبی که برای گسترش نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در راستای روند این تحولات برای شکل گیری یک غرب آسیا جدید فراهم شده است، حاکی از آن است که در صورت برقراری و تثبیت تعاملات اعتمادآفرین متقابل میان جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های مؤثر فرامنطقه‌ای، زمینه‌های دستیابی به سطح برتر قدرت منطقه‌ای برای ایران مهیا می‌شود.  

در جهت همگرایی فرهنگی ، ژئوکالچردر منطقه غرب آسیا راهکارهایی نیز ارائه می گردد که توجه به آن ها می تواند سودمند واقع گردد:
1- توجه ویژه به اشتراکات در جهان اسلام و پاسداری از فرهنگ غنی منطقه؛
2- اتخاذ رفتار دیپلماسی عمومی منطقه ای براساس معیارهای فرهنگی مشابه؛
3- ایجاد تعاملات فرهنگی، دیداری، شنیداری و مکتوب از قبیل سینما، موسیقی ، کتاب و غیره؛
4- برگزاری نمایشگاه های مشترک فرهنگی با کشورهای منطقه؛
5- تأسیس انجمن های دوستی بین کشورهای منطقه که با هدف فعال کردن زمینه های رشد فرهنگی؛
6- تشکیل بانک اطلاعات و آمار فرهنگی منطقه؛
7- اهتمام به آشنایی هر چه بیشتر مردم منطقه با میراث فرهنگی یکدیگر از طریق ایجاد گردشگری فرهنگی و طرح جامع مشترک حفظ مواریث فرهنگی و تمدنی منطقه؛
8-ایجاد رابطه نزدیک و دوسویه و چندسویه میان مراکز دانشگاهی و پژوهشی منطقه؛
9- پژوهش و تجزیه و تحلیل نیازهای فرهنگی مرتبط با توسعه فرهنگی منطقه ای؛
10- پژوهش در زمینه شناسایی ظرفیت های بالقوه توسعه فرهنگی منطقه ای؛
11- ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری مشترک در پروژه های فرهنگی توسط بخش خصوصی کشورهای عضو؛
12- ترجمه آثار فرهنگی – علمی به زبان کشورهای منطقه غرب آسیا در جهت تقویت هویت منطقه ای و آشنایی کشورهای عضو با آثار و مفاخر فرهنگی
13- تدوین راهکارهای جدی جهت مقابله با سیاست های فرهنگی بیگانگان مخصوصاً رفتار امپریالیستی ایالات متحده در زمینه فرهنگی.
14- حفظ دین اسلام و فرهنگ اسلامی در منطقه وفراهم کردن بسترهای لازم جهت جهانی شدن دین اسلام وفرهنگ اسلامی در قالب مناطق همگرای اسلامی امکان پذیر است.
5-4-2-پیشنهادات کاربردی:
پیشنهاد می شود در صورتی که تمایلی برای تحقیقی گسترده به منظور ار ائه راهکارهای مناسب جهت توسعه روابط خارجی ایران با سایر کشورهای جهان و یا گروه خاصی از کشورها وجود داشته باشد، وضعیت تمام زیرساخت ها ی سیاسی، اقتصادی (حمل و نقل، بیمه، بانکداری و . ..) و تجاری (موانع غیرتعرفه ای، موانع گمرکی و . ..)بررسی شود.
5-5- مقایسه دو تحقیق
دکتر عمران علیزاده در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود از عوامل ژئوپلتیک تأثیرگذار بر همگرایی های منطقه ای که در آن محوریت جمهوری اسلامی ایران مشترکاتی نظیر قومیت، زبان و خط، دین و مذهب و فرهنگ و تاریخ میراث مشترک مورد تأکید قرار داده وبه این نتیجه رسیده اند که این تشابهات موجب تقویت در همگرایی منطقه ای بوده است در تایید پایان نامه فوق می توان با توجه به مطالب ذکر شده اینچنین گفت که غیر از این مشترکات قومی و زبانی و… ،موقعیت جغرافیایی ، منابع انرژی و ویژ گی ژئو کالچرمی تواند بر نقش آفرینی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بر منطقه گرایی درغرب آسیا مؤثر باشد.
منابع ومأخذ

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق مرکز آموزش عالی

بستن منو