منبع مقاله درباره روایات تفسیری

منبع مقاله درباره روایات تفسیری

دانلود پایان نامه

در این روایت إذن با «لام» آمده است، أذن… لشیء …. کإذنه لنبی …. . طبق آنچه در فصل اول، قسمت مفاد ظاهری آیات بیان شد اگر إذن با «باء» متعدی شود به معنای علم و یقین می‌باشد و اگر با «لام» متعدی شود به معنی گوش دادن و اطاعت می‌باشد،در آیه نیز با «لام» متعدی شده است، وَ أَذِنَتْ لِرَبهَِّا … پس بـه  

معنای اطاعت کردن می‌باشد. از امام صادق درباره معنای آیه‌یإِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن یحَُور پرسیدند، ایشان در جواب فرمودند: پنداشت که باز نخواهد گشت. منظور از لن یحور، لن یرجع (هرگز باز نمی‌گردد) می‌باشد. این روایت مطابق با نظر مفسرین و برخی أهل لغت است.
3.1.2.3. روایات جری و تطبیق
در روایتی از امام باقر بیان شده که منظور از کسی که نامه‌ی عملش به دست راستش داده می‌شود، أبوسلمه عبدالله بن عبدالأسود بن هلال مخزومی است و منظور از کسی که نامه‌ی عملش از پشت سر به او داده می‌شود الأسود بن عبد الأسود بن هلال مخزومی است که به دست حمزه عموی پیامبر کشته شد.
از پیامبر روایت شده که سه گروه حسابشان آسان است، کسانی که به محرومان می‌بخشند، با کسی که از آنها بریده، می‌پیوندند و عفو می‌کنند کسی را که به آنها ستم کرده است.
اینها از جمله اعمال نیکی است که باعث محو شدن گناهان می‌شود و با بخشش گناه حساب آسان می‌گردد.
در روایتی از امام علی اشاره شده است، شاد کردن دل مؤمنی باعث می‌شود که در قیامت به شکل تمثالی در‌آید و او را از هول و هراس قیامت و حسابرسی نجات دهد.
این عمل نیز از اعمال نیکی است که گناه را محو می‌کند.
امام باقر می‌فرمایند: مشرک کسی است که نامه‌ی عملش از پشت سر به او داده می‌شود.
در دو روایت از پیامبر آمده است، فرد هنگام مبعوث شدن برای قیامت چه حالی دارد. این را جبرئیل به او نشان می‌دهد که در دو قبرستان متفاوت انجام شده یکی قبرستان بنی ساعده و دیگری بقیع است. این دو روایت تناقضی با هم ندارند زیرا هر کدام مطابق با تعریف ارائه شده می‌تواند مصداق جداگانه‌ای باشد. در قسمت قبل از جهت شرح آیات (7 و 11) به آن پرداخته شد.
ذیل آیه‌ی (8) در روایتی از امام صادق آمده است، منظور از کسانی که نامه‌ی عمل به دست راستشان داده می‌شود و حسابشان آسان است و به سوی أهلشان مسرور باز می‌گردند، علی و شیعیان او هستند. این افراد از مصادیق بارز و کامل می‌باشند.
در روایتی طولانی آمده است که پیامبر به حضرت خدیجه نام افرادی را که حسابشان آسان است و داخل بهشت می‌شوند بیان فرمودند، پرچم حمد به دست خودشان، پرچم تهلیل به دست علی، پرچم تکبیر به دست حمزه، پرچم تسبیح به دست جعفر…. .
غیر از روایاتی که محتوای (حالی بعد از حال) را داشتند که بیان معنای لغوی بود، آنچه از روایات در مورد آیـه‌ی
لَترَْکَبنُ‏َّ طَبَقًا عَن طَبَق در فصل قبل به آن پرداخته شد نیز می‌تواند در این قسمت واقع شود. بنا به این که این روایات از باب بیان مصداق به مواردی چند نه از باب تمام موارد موجود اشاره می‌کند.
4.1.2.3. روایات تأویلی
در روایتی از پیامبر وارد شده که در شب معراج خداوند به پیامبر فرمودند: …. سلام مرا به علی برسان و به او بگو من تو را و هرکه تو را دوست بدارد دوست دارم، ای محمد! به خاطر دوستی من به علی، نامی از نام‌های خود را برای او مشتق کردم، پس من علی العظیم هستم و او علی، من محمودم و تو محمد، یا محمد! اگر بنده‌ای 950 سال مرا عبادت کند ـ چهار بار این جمله را تکرار کرد ـ مرا در روز قیامت ملاقات می‌کند، در حالی که تنها یکی از نیکی‌های علی بن أبی طالب را نزد من خواهد یافت، منظور ازفَمَا لهَُمْ لَا یُؤْمِنُون منافقانی هستندکه فضیلت أمیرالمؤمنین را تصدیق نمی‌کنند.
این روایت مطابق با تعریف ارائه شده، یکی از لایه‌های درونی آیه را بیان می‌کند و آخر آن تکمیل کننده‌ی روایات ذیل آیه‌یلَترَْکَبنُ‏َّ طَبَقًا عَن طَبَق می‌باشد زیرا بیشتر آنها در مورد زیر پا گذاشتن امر ولایت بود.
5.1.2.3. روایات تفسیر مفهومی
روایاتی که در فصل اول به آنها پرداخته شد همه به شرح مفهوم آیات از نوع ابهام زدایی از معنا‌ی آیات و گسترش مفهوم آیات بود. مثل روایات ذیل عناوین شکافتن آسمان در آستانه‌ی قیامت، گسترش یافتن زمین در آستانه‌ی قیامت، دگرگونی انسان، نسبت به داشتن ایمان، که هر کدام از روایات در جایگاه خود نقطه‌ی شروع شافتن آسمان و چگونگی کشیده شدن زمین و چگونگی از حالی به حال دیگر شدن انسان … را شرح می‌دهند.
فصل سوم: پیام‌های هدایتی آیات و روایات تفسیری
درآمد
پیام‌هایی که می‌توان از فضای کلی سوره به دست آورد این است که، به کلی انسان‌ها از سیر و حرکت خود به سوی خداوند غافل هستند و بر اثر این غفلت دو رویکرد اساسی را مبنای خود قرار داده‌اند: یکی گمان بقاء و ثبات وضعیت موجود و عدم بازگشت به محضر مبدأ آفرینش که در نتیجه‌ی این گمان باطل به سرمستی و بی‌خیالی در اندیشه و عمل گرفتار شده‌اند. دیگر اینکه رویکرد بی‌ایمانی و عدم خضوع در برابر سخنان روشن و حقایق آشکار قرآن کریم و بدتر از آن بنا نهادن بر تکذیب عامدانه‌ی آن می‌باشد. در چنین فضایی خداوند از وقوع قیامت خبر می‌دهد. در کل این سوره دارای پیام‌های اعتقادی و اخلاقی به شرح ذیل می‌باشد؛

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع در حقوق ایران

بستن منو