منبع مقاله درباره روایات تفسیری

منبع مقاله درباره روایات تفسیری

دانلود پایان نامه

در این روایت، طَبَق به مذهب و شرک تفسیر شده است.  

دو روایت از امام صادق در این زمینه وارد شده است، یکی از این روایت‌ها اشاره می‌کند به این که امّت پیامبر همان سنّت‌های امت‌های پیش را در آداب و رسوم و اوضاع، دنبال خواهند کرد، و در دیگری به غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) اشاره می‌کنند که آن قدر این غیبت به طول می‌انجامد تا این که خداوند به وسیله‌ی او [امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)] سنّت‌های پیامبران در زمان غیبتشان را جاری سازد و در این غیبت، امّت إسلام از امت‌های پیشین پیروی خواهد کرد.
از کنار هم قرار دادن این روایت‌ها فهمیده می‌شود که منظور از دگرگونی احوال، حا‌لت‌‌های درونی و قلبی مربوط به ایمان به پیامبران است که رفتارهای متفاوتی از انسان‌ها در مقابل عهد خداوند یعنی پیامبران و جانشینان آنها سر می‌زند. و این روایات مطابق معنایی است که از بُعد معنوی در قسمت مفاد ظاهری آیات بیان شد، که مطابق با نظر بیان شده در التحقیق می‌باشد.پس با معنای صعود از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر، بیان شده در قسمت مفاد ظاهری آیات متناقض است.
در منبع روایی دیگری از پیامبر بیان شده است که لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ‏ یعنی حالی بعد از حا‌لی بعد از آن فرمود که: در پیش شما امر عظیم است استعانت طلبید از خدای عظیم.و قسمت اول لفظ همین روایت در تفسیر الدرالمنثور در دو روایت با سندهای متفاوت از پیامبر آورده شده است که منظور ازلَترَْکَبنُ‏َّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ حال بعد از حال می‌باشد.طبق در این روایات، تفسیر آن فقط بر اساس معنای لغوی مطابق با نظر مفسرین در مورد آیه بیان شده است.
3.1.3. رابطه‌ی مفاد ظاهری آیات با مفاد روایات تفسیری
آیه به کشیده شدن زمین در روز قیامت اشاره می‌کند و در روایت این بحث به صورت حسی قابل درک برای انسان مطرح شده است.
در آیه به شکافته شدن آسمان اشاره شده و در روایات از نقطه‌ی شروع این شکاف بیان می‌کند که آسمان از کهکشان جدا می‌شود.
در آیات به نوع حساب و چگونگی دادن نا‌مه‌ی عمل به افراد اشاره شده است و در روایات علاوه بر موارد بیان شده توسط آیات بیان می‌کند که چه افرادی شامل حسابرسی آسان می‌شوند، مردم در قیامت برای حسابرسی چند دسته‌اند، منظور از حساب آسان چیست؟، مطابق با چه ملاکی اعمال سنجیده می‌شود، هنگام برانگیخته شدن برای حساب هرکس چه حالی دارد و منظور از أهل هر دو گروه چیست؟
در آیه‌ی (19) به متغیر بودن حالات انسان اشاره می‌کند و روایات این دگرگونی را در انواع حالات شرح می‌دهد و به صراحت آن را مختص تغییر و افول در حالات معنوی و زیر پا گذاشتن امور دین بیان می‌کند.
در مقایسه‌ای که با توجه به روایات و آیات صورت گرفت مشخص شد که روایات از گستره‌ی بیشتری نسبت به آیات برخوردار است و سعی شده در روایات منظور آیات به طور قابل درکی برای مردم بیان شود.
فصل دوم: گونه‌شناسی روایات تفسیری
درآمد
از 44 روایت بیان شده از کتاب‌های روایات تفسیری، شش روایت متعلق به گونه‌ی سوره شناخت مربوط به قسمت فضیلت قرائت سوره، دو روایت مربوط به گونه‌ی معنا شناخت، شش روایت مربوط به گونه‌ی جری و تطبیق، یک روایت مربوط به گونه‌ی تأویل و 29 روایت مربوط به گونه‌ی تفسیر مفهومی می‌باشد، که به شرح ذیل است؛
1.2.3. عناوین گونه‌ها و بیان روایات مربوط به آنها
1.1.2.3. روایات سوره شناخت
فضیلت قرائت سوره إنشقاق: از پیامبر أکرم روایت شده است، هر کس سوره‌ی إنشقاق را بخواند از این که نامه‌ی عملش از پشت سر به او داده شود او را در پناه خود حفظ می‌کند.و در ادامه‌ی این روایت در منبع دیگری آمده است، اگر این سوره نوشته شود و بر بازوی زن بارداری که وضع حملش دشوار گشته، بسته شود و یا بر او خوانده شود آن زن در همان لحظه وضع حمل خواهد نمود.همین روایت با کمی تفاوت لفظ در روایتی دیگر مطرح شده است.
در روایت دیگری از امام صادق به آنچه در بالا گفته شد اشاره شده است و در ادامه امام می‌فرمایند: … و شخصی که آن را بسته خیلی زود باید باز کند تا تمامی آنچه در شکم زن است خارج نشود، و آویزان کردن این سوره به دام، آن را از بلاها محفوظ می‌دارد و اگر بر دیوار خانه‌ای نوشته شود آن خانه را از همه‌ی حشرات ایمن می‌دارد.
یک روایت دیگر از امام صادق است که در سوره‌ی إنفطار بیان شد. هر کس سوره‌ها‌ی إنفطار و إنشقاق را در نماز واجب و مستحب بخواند بین او و خدا حجابی باقی نمی‌ماند و مورد لطف الهی است تا مردم از حساب فارغ شوند.در دعای وارده از ایشان آمده است، در خواست دارم از تو، قسم به نامت، همانی که کوه را از پایه بر می‌کند و آسمان را در جایش قرار داده و سپس از هم آن را می‌شکافد.
شاید منظور از بیان این دعا در ذیل فضیلت قرائت در تفسیر روایی این با‌شد که برای درخواست از خداوند او را به این آیات قسم دهیم، تا درخواست اجابت شود.
2.1.2.3. روایات معنا شناخت
در روایت وارد شده از امام صادق آمده است: (ما أذن الله لشی‏ء کإذنه لنبی یتغنی بالقرآن) یعنی که خدا به چیزی مانند گوش دادن به پیامبری [مردی] که قرآن را به صوت حزین و رقیق می‌خواند گوش نداده است.
منظور از این روایت بیان معنای واژه‌ی«أذِن» می‌باشد. این روایت در کتاب‌های لغت نیز وارد شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع نرخ بازده مورد انتظار

بستن منو