منبع مقاله درباره خرید و فروش

منبع مقاله درباره خرید و فروش

دانلود پایان نامه

آیات این سوره به سه دسته: تهدید شدید مطفّفین، مطفّفین بر سر دو راهی أبرار و فجار، استهزای جاهلانه‌ی مجرمان نسبت به مؤمنان و کیفر مناسب عمل آنان، تقسیم می‌شود، که به شرح ذیل می‌باشد؛  

1.1.2. مفاد ظاهری آیات
1.1.1.2. تهدید شدید مطفّفین، آیات (1-6)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ1 الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ2 وَ إِذَا کاَلُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یخُْسِرُونَ3 أَلَا یَظُنُّ أُوْلَئکَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ4 لِیَوْمٍ عَظِیمٍ5 یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبّ‏ِ الْعَالَمِین6؛
وای بر کم‏فروشان! (1) آنان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند، حق خود را بطور کامل می‌گیرند(2) امّا هنگامی که می‌خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می‌گذارند! (3) آیا آنها گمان نمی‏کنند که برانگیخته می‏شوند، (4) در روزی بزرگ (5) روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستند (6).
اشاره
در این آیات قبل از هر چیز کم فروشان را مورد تهدید شدیدی قرار داده است که در حقیقت اعلان جنگی است از طرف خداوند به این افراد ظالم که حق مردم را به طرز ناجوانمردانه‌ای پایمال می‌کنند. سپس با یک استفهام توبیخی قیامت را یاد آور آنها می‌شود.
الف) لعن مطفّفین و ترسیم عملکرد آنان: در آیات (1ـ3) خداوند مطففین را مورد لعن قرار می‌دهد تا تهدیدی باشد برای آنان و برای آشنایی با عمل آنان عملکردشان را برای مردم ترسیم می‌کنند. از میان واژه‌های به کار رفته در این آیات برای فهم عمیق، معنای چند واژه را بررسی می‌کنیم.
واژه‌ی «ویل» در لغت به معنی عذاب و هلاکت، شرّ، زشتی و بلا، کلمه‌ای است که حکایت از بدبختی و عذاب دارد.در تفسیر ویل به همان معنای لغویش به کار رفته است.
واژه‌ی مَطَفِّفین در اصل از ماده‌‌ی «طفّ» گرفته شده که به معنی کناره‌های چیزی است. سپس در مورد هر چیز کمی واژه‌ی تطفیف به کار رفته است. همچنین به معنی پیمانه‌ای که پُر نبا‌شد یعنی محتوایش به کناره‌های آن رسیده اما مملو نشده است نیز به کار می‌رود. سپس این واژه در مورد کم فروشی به هر شکل و به هر صورت به کار رفته است. مطفف، کسی است که از پرداخت و ادای وزن و پیمانه که باید بدهد قسمتی را کم می‌گذارد.
در تفاسیر به معنای کم کردن از کیل یا وزن برای خیا‌نت کردن و کم گذاشتن در حق دیگران و آنچه آنها مالک آن می‌شوند و هر چیزی را شامل می‌شود.
واژه‌های «إکتیال» و «کالوا» در لغت هر دو از ماده‌ی «کیل» به معنای پیما‌نه‌ی معا‌مله،تعیین مقدار چیزی و ابزار شمارش مقدار چیزی از جهت حجم،گفته می‌شود. « إکتیال» در باب إفتعال مصدر «إکتالوا» می‌باشد که این فعل با «مِن» متعدی شده است و به معنای از مردم کیل می‌گیرند که هما‌ن خریدن کالا با مقدار تمام و بدون کا‌ستی است و متعدی شدن با حرف «علی» به معنای ضرر و دادن جنس به مردم با پیما‌نه‌ی ناقص است. إکتیال گرفتن و خریدن با پیمانه و وزن است. «کَیْل» مصدر فعل «کالوا» به معنای کیل دادن به مردم و فعل آن به معنای کیل می‌دهند، می‌باشد.
مفسرین «‌علی» را به معنای «مِن» گرفته‌اند که به این صورت در إکتیال، گرفتن حق به طور کا‌مل معنی می‌دهد، زیرا در این جا شخص، قدرت در خرید و فروش دارد، و پیمانه کردنش به ضرر مردم است.
واژه‌ی‌ یستوفون فعل مضارع باب استفعال از ماده‌ی «وفی» در لغت به معنای تمام کردن عمل و در مقابل نقص به کار می‌رود،که تمام کردن عمل و کار به علّت تعهد عرفی یا تکوینی یا تشریعی می‌باشد. در این آیه از جهت خصوصیت استناد داده شده به عرف موجود و سرزمین‌ها متفاوت است. که همراه با «کیل» در تفسیر به معنای «حق را به طور کامل می‌گیرند و طلب می‌کنند»آورده شده است. اگر حرف علی در آیه‌ی قبل متعلق به فعل یستوفون باشد، مفعول مقدم بر فعل شده است تا بر خصوصیتی دلالت کند یعنی فقط به ضرر مردم پیمانه می‌کردند ولی پیمانه را به نفع خودشان کامل می‌گرفتند.
واژه‌ی وزنوا از ماده‌ی «وزن» به معنای سنجیدن سنگینی چیزی به وسیله‌ی چیز دیگری مثل خودش،تعیین مقدار چیزی از جهت جرم، سنگینی و سبکی که می‌تواند تعیین مقدار شیء مادی یا معنوی با‌شد. این واژه در تفاسیر همراه با کلمات قبل آن به معنای وقتی می‌خواهند کالایی به مردم بدهند به کیل یا وزن ناقص می‏دهند، می‌باشد.
در جمع‌بندی معنا و نکات آیات به این مفهوم می‌رسیم که وای بر کسانی که از حقوق دیگران می‌کاهند، این افراد کسانی هستند که چون به پیمانه از مردم چیزی می‌گیرند به طور کامل می‌ستانند و زمانی که می‌خواهند به پیمانه یا ترازو به آنان چیزی بدهند کم می‌دهند و زیان می‌رسانند.
ب) یادآوری روز حشر: خداوند روز قیامت را یاد آور می‌شود تا بر تهدید خود نسبت به مطففین بیفزاید و آن را در واژه‌هایی عمیق و محدود توصیف می‌کند که از میان واژه‌ها به بیان معنای واژه‌ی «‌ظنّّّ» می‌پردازیم.
واژه‌ی «‌ظنّّّ» در لغت به معنای شک و یقین‌،هر دو به کار می‌رود ولی نه یقینی که با رؤیت حاصل شود بلکه یقینی که از طریق تدبر پیدا می‌شود و اما به یقین حا‌صل از مشا‌هده تنها علم گفته می‌شود، و به معنی حالتی است که از ملاحظه‌ی نشانه‌ی‌ چیزی حاصل می‌شود، اگر قوی شود به علم می‌رسد و اگر ضعیف شود از حد پندار هم نمی‌گذرد.در تفاسیر، منظور از ظنّ در این آیه به معنی علم‌،گمان،یقینمی‌باشد. با توجه به آنچه بیا‌ن شد در این جا معنای کاربرد قرآنی آن مطابق با معنای لغوی آن است که هر مفسر بنا بر مبنای خود یکی از معانی را ا‌تخاذ کرده است.
کلمه‌ی اولئک اشاره به دور دارد و از آن در آیه برای اشاره به مطفّفین استفاده کرده است تا بفهماند که این گروه از رحمت الهی دورند.مفهوم آیه این می‌شود که، آیا آنان (مطفّفین) باور ندارند که برانگیخته می‌شوند در روز بزرگی که در پیشگاه الهی محشور خواهند شد.
2.1.1.2. مطففین بر سر دو راهی أبرار و فجار، آیات (7- 28)
کلاََّ إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ7 وَ مَا أَدْرَاکَ مَا سجِِّینٌ8 کِتَابٌ مَّرْقُومٌ9 وَیْلٌ یَوْمَئذٍ لِّلْمُکَذِّبِینَ10 الَّذِینَ یُکَذِّبُونَ بِیَوْمِ الدِّینِ11 وَ مَا یُکَذِّبُ بِهِ إِلَّا کلُ‏ُّ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ12 إِذَا تُتْلی‏ عَلَیْهِ ءَایَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ13 کلاََّ بَلْ رَانَ عَلی قُلُوبهِِم مَّا کاَنُواْ یَکْسِبُونَ14 کلاََّ إِنهَُّمْ عَن رَّبهِِّمْ یَوْمَئذٍ لمََّحْجُوبُونَ15 ثمُ‏َّ إِنهَُّمْ لَصَالُواْ الجَْحِیمِ 16 ثمُ‏َّ یُقَالُ هَذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تُکَذِّبُونَ17کلاََّ إِنَّ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ18 وَ مَا أَدْرَائِکَ مَا عِلِّیُّونَ19 کِتَابٌ مَّرْقُومٌ20 یَشهَْدُهُ المُْقَرَّبُونَ21 إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ22 عَلَی الْأَرَائِکِ یَنظُرُونَ23 تَعْرِفُ فِی وُجُوهِهِمْ نَضْرَهَ النَّعِیمِ24 یُسْقَوْنَ مِن رَّحِیقٍ مَّخْتُومٍ25 خِتَامُهُ مِسْکٌ وَ فِی ذَلِکَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ26 وَ مِزَاجُهُ مِن تَسْنِیمٍ27 عَیْنًا یَشْرَبُ بهَِا الْمُقَرَّبُونَ28؛

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد علامه طباطبائی

بستن منو