منبع مقاله درباره انجام عمل صالح

منبع مقاله درباره انجام عمل صالح

دانلود پایان نامه

 

1.1.3.4. اعتقاد به خدا، ناظم جهان: خداوند خالق و ناظم آسمان دارای برج و باروهای مستحکم است که بر شگفتی آسمان افزوده است،وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوج.
2.1.3.4. اعتقاد به صفات الهی، حاکمیت و مالکیت خداوند بر جهان هستی: 1ـ حاکمیت و مالکیت بر آسمان‌ها و زمین مخصوص خداوند است و حاکمیت مطلق او بر تمام هستی دلیل بر حقانیّت عقیده‌ی مؤمنان به او است، الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلی کلُ‏ِّ شی‏ْءٍ شهَِیدٌ 2ـ خداوند بر همه چیز گواه و از همه چیز آگاه است، … وَ اللَّهُ عَلی کلُ‏ِّ شی‏ْءٍ شهَِیدٌ3ـ جاذبه‌ی اتصال به خدای قادر، اشکالات وارده بر شهادت و از جان گذشتگی در راه خدا را حل می‌کند، الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلی کلُ‏ِّ شی‏ْءٍ شهَِید 4ـ حکومت الهی همراه با علم و حضور است،الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلی کلُ‏ِّ شی‏ْءٍ شهَِیدٌ5ـ سخت‌گیری بر کافران، مقتضی ربوبیت‌ و حاکمیت خداوند و در جهت پیشبرد اهداف رسالت پیامبر است، إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُواْ المُْؤْمِنِینَ وَ المُْؤْمِنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ یَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لهَُمْ عَذَابُ الحَْرِیق … إِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ. 6ـ آغاز همه چیز و اعاده‌ی آنها تنها به دست خداو‌نداست، إِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَ یُعِید. 7ـ توانمندی خداوند بر ایجاد جهان هستی و اعاده‌ی آن دلیل قدرت او بر مجازات سخت کافران می‌باشد، إِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِید إِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَ یُعِید… فَعَّالٌ لِّمَا یُرِید. 8ـ توانایی خداوند بر عذاب پیشینیان، دلیل توانمندی او بر اعاده‌ی آن برای نسل‌های آینده‌ی بشر است، (آیات قبل). 9ـ خداوند بسیار آمرزنده و با محبت است، وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، 10ـ خداوند، مؤمنان نیکوکار را از گرفتاری به عذاب مصون داشته و با آنان مهربان است، إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْری مِن تحَْتهَِا الْأَنهَْارُ ذَالِکَ الْفَوْزُ الْکَبِیر…وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾، 11ـ عرش مرکز تدبیر امور جهان و مملوک خداوند است،ذُو الْعَرْشِ المَْجِید، 12ـ خداوند بر اساس اراده‌ی خویش عمل می‌کند و هر چه اراده کند به طور کامل و بدون فوت وقت انجام می‌دهد، فَعَّالٌ لِّمَا یُرِید، 13ـ خداوند توبه‌پذیر است و گناه‌کاران، حتی قاتلان مردم مؤمن را به توبه دعوت کرده است و در صورت توبه پذیرفته می‌شوند، إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُواْ المُْؤْمِنِینَ وَ المُْؤْمِنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ یَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لهَُمْ عَذَابُ الحَْرِیق.
3.1.3.4. اعتقاد به وقوع قیامت: 1ـ خداوند به مردم، وقوع قیامت را وعده داده است، وَ الْیَوْمِ المَْوْعُودِ. 2ـ یوم ا‌لموعود از نام‌های قیامت است، (آیه‌ی قبل). 3ـ قدرت خداوند بر آفرینش آسمان و برج‌های آن نشا‌‌‌نه‌ی صداقت او در وعده‌‌ی آمدن قیامت است، وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوج، وَ الْیَوْمِ المَْوْعُودِ. 4ـ ناظران صحنه قیامت و حوادث آن روز دارای عظمتی در خور سوگند خداوند هستند. وَ شَاهِدٍ وَ مَشهُْودٍ 6ـ آسمان و ستارگان درخشان و برج‌های موزو‌نش همگی نشا‌نه‌ی نظم و حساب است و یوم المو‌عود صحنه‌ی روشنی از حساب و کتاب و شاهد و مشهود نیز وسیله‌ایست برای رسیدگی دقیق به این حساب،وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوج، وَ الْیَوْمِ المَْوْعُودِ، وَ شَاهِدٍ وَ مَشهُْودٍ.
4.1.3.4. اعتقاد به بهشت و جهنم و مجازات الهی: 1ـ شکنجه‌گران مردم با ایمان به عذاب جهنم گرفتار خواهند شد،إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُواْ المُْؤْمِنِینَ وَ المُْؤْمِنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ یَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لهَُمْ عَذَابُ الحَْرِیق،2ـ تناسب گناه و عذاب در نظام کیفری خداوند، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُود……. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لهَُمْ عَذَابُ الحَْرِیق، 3ـ توبه مانع عذاب است،إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُواْ المُْؤْمِنِینَ وَ المُْؤْمِنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ یَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لهَُمْ عَذَابُ الحَْرِیق، 4ـ مؤمنان دارای عمل صالح، برخوردار از بوستان‌های متعدد در آخرت هستند، إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْری مِن تحَْتهَِا الْأَنهَْارُ ذَالِکَ الْفَوْزُ الْکَبِیر، 5ـ ایمان در کنار عمل صالح است که موجب پاداش برای انسان می‌شود، (آیه‌ی قبل)، 6ـ مؤمنانی که زیر شکنجه‌ی کافران جان دادند و در آتش آنان سوختند، مالک بوستان‌های بهشت خواهند شد، (آیه‌ی قبل)، 7ـ مؤاخذه و مجازات خداوند، قهر آمیز و شدید است که با سخت‌گیری و اقتدار، کافران را گرفتار خواهد ساخت، إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُواْ المُْؤْمِنِینَ وَ المُْؤْمِنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ یَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لهَُمْ عَذَابُ الحَْرِیق … إِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ.
5.1.3.4. اعتقاد به حق بودن قرآن و عالم غیب: 1ـ دروغ بودن قرآن پنداری موهون و از اندیشه‌های باطل کافران است،بَلِ الَّذِینَ کَفَرُواْ فِی تَکْذِیب … بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مجَِّیدٌ، فِی لَوْحٍ محَّْفُوظِ، 2ـ آیات قرآن بر پیامبر خوانده شده است و ساخته و پرداخته آن حضرت نیست، بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مجَِّیدٌ، فِی لَوْحٍ محَّْفُوظِ، 3ـ قرآن بر صفحه‌ی لوحی نوشته شده که حقیقت آن ناشناخته است و از نابودی و تغییر مصون می‌باشد،(آیات قبل). 4ـ لوح محفوظ، همان صفحه‌ی علم الهی است که همه‌ی عالم را فرا گرفته است و از هر گونه دگرگونی و تحریف مصون می‌باشد، فِی لَوْحٍ محَّْفُوظِ، (بر اساس روایات). 5ـ تهدید و ترغیب از روش‌های قرآن برای هدایت انسان‌ها است. إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُواْ المُْؤْمِنِینَ وَ المُْؤْمِنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ یَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لهَُمْ عَذَابُ الحَْرِیق،﴿إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْری مِن تحَْتهَِا الْأَنهَْارُ ذَالِکَ الْفَوْزُ الْکَبِیر.
2.3.4. پیام‌های تاریخی
1.2.3.4. پیام‌هایی از عملکرد اصحاب أخدود: 1ـ در نقل تاریخ، عبرت‌ها مهم است نه جزئیات، (بر اساس کلیاتی که قرآن از داستان اصحاب أخدود بیان کرده است). 2ـ اعلام برائت و اظهار تنفّر از ستمگر لازم است،قُتِلَ أَصحَْابُ الْأُخْدُود 3ـ تفکّر ظلم ستیزی و ظالم کوبی ارزش است گر چه ظلم وجود نداشته باشد،الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلی‏ کلُ‏ِّ شیَ‏ْءٍ شهَِید. 4ـ سوزاندن، سخت‌ترین نوع عذاب است و در میان انواع کشتن‌ها خداوند نام در آتش انداختن مؤمنان را برده است، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُود. 5ـ نقل ظلم‌ها و مظلومیّت‌ها و ذکر مصیبت، سابقه‌ی قرآنی دارد، قُتِلَ أَصحَْابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، إذْ هُمْ عَلَیهَْا قُعُودٌ، وَ هُمْ عَلی مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شُهُودٌ، وَ مَا نَقَمُواْ مِنهُْمْ إِلَّا أن یُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الحَْمِید. 6ـ ایجاد کنندگان کوره‌های آدم سوزی (اصحاب أخدود) مورد نفرین خداوند و مشمول شدیدترین توبیخ‌های او می‌باشند،قُتِلَ أَصحَْابُ الْأُخْدُودِ، إِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِید. 7ـ کاری که با رضایت یا دستور کسی انجام شود کار شخص او به شمار می‌آید، وَ شَاهِدٍ وَ مَشهُْودٍ، قُتِلَ أَصحَْابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ،8ـ نظاره‌گران شکنجه‌ی مؤمنان در صورت رضایت به آن، خود نیز شکنجه‌گر آنان محسوب می‌شوند، قُتِلَ أَصحَْابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، إذْ هُمْ عَلَیهَْا قُعُودٌ، وَ هُمْ عَلی مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شُهُودٌ، 9ـ توجه به عزت و پسندیده بودن خداوند زمینه ساز پیدایش ایمان و پرهیز از آزار رسانی به مؤمنان است، وَ مَا نَقَمُواْ مِنهُْمْ إِلَّا أَن یُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الحَْمِید،10ـ ایمان ناخوشایندترین وصف مؤمن در دیدگاه دشمن است و قدرتمندان کافر به چیزی جز کشته شدن مؤمنان رضایت نمی‌دهند،وَ مَا نَقَمُواْ مِنهُْمْ إِلَّا أَن یُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الحَْمِید.11ـ همه‌ی سوگندهایی که در آیات، بیان شد برای آن است که به شکنجه‌گران ظالم، هشدار دهد اعمال آنها دربرابر مؤمنان راستین، همگی ثبت و ضبط می‌شوند و همه‌ی شهود در روز قیامت گواهی خواهند داد، وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوج، وَ الْیَوْمِ المَْوْعُودِ، وَ شَاهِدٍ وَ مَشهُْودٍ، 12ـ زنان با ایمان در کنار مردان، آزار و شکنجه‌ها را به جان می‌خرند، إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُواْ المُْؤْمِنِینَ وَ المُْؤْمِنَاتِ … ، 13ـ در دفاع از مظلوم، تفاوتی میان زن و مرد نیست،(آیه‌ی‌قبل). 14ـ کا‌فران صدر اسلام مردمی سنگدل بودند که حتی بر زنان مؤمن نیز رحم نکردند، (آیه‌ی قبل). 15ـ توبه‌ی اصحاب أخدود باید نسبت به بازگشت از کفر خویش باشد تا پذیرفته شود، إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُواْ المُْؤْمِنِینَ وَ المُْؤْمِنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ یَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لهَُمْ عَذَابُ الحَْرِیق، 16ـ توبه‌ی سوزاندن مؤمنان، ایمان آوردن و انجام عمل صالح است، إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْری مِن تحَْتهَِا الْأَنهَْارُ ذَالِکَ الْفَوْزُ الْکَبِیر.
2.2.3.4. پیام‌هایی از سرگذشت قدرتمندترین اقوام: 1ـ قوم فرعون و ثمود در قدرت و تمدن و امکانات، بالاترین اقوام بودند، هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الجُْنُودِ، فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ، 2ـ اعلام توانایی خداوند در قلع و قمع أبَرقدرت‌ها، نوعی آرامش بخشی به مؤمنان است،(آیات قبل). 3ـ اخبار پیشینیان، دارای نکاتی آموزنده و عبرت‌آور حتی برای رسول خدا می‌باشد، (آیات جریان اصحاب أخدود در پیام‌های تاریخی و آیات قبل)، 4ـ سپاهیان فراوانی در برابر پیامبران گذشته، مقاومت کرده و نابود شدند، إِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِید…، هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الجُْنُودِ، فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ، 5ـ یادآوری نا‌بودی سربازان دشمن در گذشته‌ی تاریخ، مایه‌ی تقویت روحیه‌ی پیامبر و پیروان آن حضرت در برابر دشمنان می‌باشد،إِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِید…، هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الجُْنُودِ، فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ، بَلِ الَّذِینَ کَفَرُواْ فِی تَکْذِیبٍ، وَ اللَّهُ مِن وَرَائهِِم مُحیطُ، 6ـ خداوند تشویق کننده‌ی مردم به مطالعه و بررسی فرجام لشگرهای قدرتمند پیشین است،قُتِلَ أَصحَْابُ الْأُخْدُود … هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الجُْنُودِ، فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ، 7ـ فرعونیان و قوم ثمود، لشکریانی درگیر با راه خدا و دشمن مؤمنان بودند، هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الجُْنُودِ، فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ، بَلِ الَّذِینَ کَفَرُواْ فِی تَکْذِیبٍ، وَ اللَّهُ مِن وَرَائهِِم مُحیطُ. 8ـ فرعونیان و قوم ثمود، قدرتمندترین و سرسخت‌ترین، مخالفان پیامبران در امت‌های پیشین بودند، (آیات قبل)، 9ـ سرنوشت هلاکت بار فرعونیان و قوم ثمود نمونه‌ای بارز، از برخورد تند و قهر آمیز خداوند با کافران است که نشانه‌ی حاکمیت اراده‌ی خداوند و ناتوانی سپاه کفر است، إِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِید…، هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الجُْنُودِ، فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ، 10ـ وعده و تهدیدهای الهی برای کافران عصر بعثت ثمر بخش نبود، إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُواْ المُْؤْمِنِینَ وَ المُْؤْمِنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ یَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لهَُمْ عَذَابُ الحَْرِیق،إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْری مِن تحَْتهَِا الْأَنهَْارُ ذَالِکَ الْفَوْزُ الْکَبِیر … بَلِ الَّذِینَ کَفَرُواْ فِی تَکْذِیبٍ، 11ـ پافشاری بر تکذیب تهدیدهای خداوند نشانه‌ی کفر است. بَلِ الَّذِینَ کَفَرُواْ فِی تَکْذِیبٍ.
3.3.4. پیا‌م فقهی
تقیه در جایی که دین خدا در حال از بین رفتن است حرام است، اگر چه که به واسطه‌ی ابراز دین او را قطعه قطعه کنند،وَ مَا نَقَمُواْ مِنهُْمْ إِلَّا أَن یُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الحَْمِید و روایات در مورد اصحاب أخدود.
نتایج
نتیجه‌های مربوط به متن آیات و روایات: 1ـ منظور از شاهد و مشهود با در نظر گرفتن آیه‌‌یوَ الْیَو

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره مداخله بشر دوستانه

بستن منو